Aktuálně jste na Informace přijímaného uchazeče o zaměstnání s obsahem Informace přijímaného uchazeče o zaměstnání, Smlouvy, vzory, podání, LEGIS.CZ. Stránku Informace přijímaného uchazeče o zaměstnání definují tato klíčová slova: vzory smluv, zákony, formuláře, životopis, domácí a podnikový právník, Informace přijímaného uchazeče o zaměstnání, LEGIS.CZ.
Odkaz na stránky je http://www.legis.cz/Clanky/Informace-prijimaneho-uchazece-o-zamestnani, úvod je na HOME.

Informace přijímaného uchazeče o zaměstnání

Vážený zaměstnavateli: Říkám Vám jen pravdu, polopravdu a výjimečně lež! 
 
Krkolomný nadpis našeho dalšího úvodníku navozuje téma, kterým se dnes budeme stručně zabývat. Jedná se o téma životopisů, motivačních dopisů, vyžadování referencí k nově nastupujícím zaměstnancům apod. Protože jsme zaměřením převážně právníci, budeme se tématu věnovat hlavně z pohledu zákoníku práce, opomineme souvislosti sociologické, filozofické apod. Relevantní ustanovení nalézáme v zákoníku práce § 316 odst. 4, dle kterého: 
 
Zaměstnavatel nesmí vyžadovat od zaměstnance informace, které bezprostředně nesouvisejí s výkonem práce a se základním pracovněprávním vztahem uvedeným v § 3. Nesmí vyžadovat informace zejména o
a) těhotenství,
b) rodinných a majetkových poměrech,
c) sexuální orientaci,
d) původu,
e) členství v odborové organizaci,
f) členství v politických stranách nebo hnutích,
g) příslušnosti k církvi nebo náboženské společnosti,
h) trestněprávní bezúhonnosti;
to, s výjimkou písmen c), d), e), f) a g), neplatí, jestliže je pro to dán věcný důvod spočívající v povaze práce, která má být vykonávána, a je-li tento požadavek přiměřený, nebo v případech, kdy to stanoví tento zákon nebo zvláštní právní předpis. Tyto informace nesmí zaměstnavatel získávat ani prostřednictvím třetích osob.
 
Právní formulace je vskutku krkolomná! Dovodíme, že informace typu členství v odborech je naprosto tabu; informace typu trestněprávní bezúhonnost je tabu pouze relativní, takovou informaci můžeme vyžadovat u uchazeče o zaměstnání, bude-li pro to dán věcný důvod spočívající v povaze práce, která má být vykonávána a bude-li takový požadavek přiměřený.
 
Vždy jsme kritizovali absolutní zákaz zákoníku práce ve vztahu k informacím například o náboženské víře a jako důkaz nesmyslnosti jsme dávali katolické biskupství, které hodlá přijmout nového tajemníka, důvěrného sekretáře a podle zákoníku práce se ho ani nesmí zeptat na jeho víru!?
Bohužel zákoník práce v tomto znění platí i nadále, v některých ohledech byl však nepřímo novelizován antidiskriminačním zákonem, který nově (chválabohu) umožňuje – jakožto lex specialis – ptát se uchazeče na jeho náboženské vyznání, víru atd.
 
Obdobné námitky nás napadají i ve vazbě na informace typu sexuální orientace a členství v politických stranách nebo hnutích. Dnes jsou – jak již uvedeno výše – takové informace zcela tabu. Dokážeme si ovšem dobře představit situace, kdy je informace pro budoucího zaměstnavatele více než klíčovou. Uveďme si dva příklady:
 • Ženský masážní salón přijímá specialistku – masérku. V dnešní době je jistě vysoké riziko, že uchazečka bude zaměřena lesbicky či bisexuálně. Přesto se jí nesmíme tázati na sexuální orientaci a angažování jinak orientované ženy může způsobit zaměstnavateli – připouštíme, že teoreticky – problémy a vyústit v nespokojenost zákazníků, spíše tedy zákaznic.
 • Druhý příklad – nově vzniknuvší masová politická strana v ČR potřebuje přijmout úřednický aparát. Jistě bude naprosto logické, když se budou chtít tázati uchazečů na členství v politických stranách nebo hnutích. Zákoník práce opět „rozsvěcuje červený semafor“ a takovou informaci vyžadovat absolutně zakazuje.
   
  Lze shrnout, že ověřování uchazečem sdělených pravd, často i polopravd anebo záměrných lží je velice komplikované; zaměstnavateli pak hrozí různá udání, žaloby apod.
   
  Je též otázkou, jak vyložit poslední větu zákonného ustanovení již výše citovaného. Autoritativní komentáře typu např. od profesora Běliny končí před touto větou, k ní se vůbec nevyjadřují. My máme za to, že zákaz získávat informace prostřednictvím třetích osob logicky platí jen u informací s přívlastkem „tabu“, tedy například u informací o členství v odborech. U informací s relativním přívlastkem „tabu“ typu rodinné majetkové poměry dovozujeme, že je možno angažovat třetí osoby, „očka“, detektivní kanceláře apod. Nemůžeme ovšem odkázat na judikát a troufneme si tipovat, že se ho ani nikdy nedočkáme…
   
  Redakce
   
   

CD Vzory smluv 2018

Cena: 950 Kč
(bez DPH)
1150 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
CD Vzory smluv 2018
S 2100 vzory smluv sestavíte sami a kdykoli jakýkoli právní dokument (§§ 2018)

CD Zákony 2018

Cena: 0 Kč
(bez DPH)
0 Kč včetně DPH
skladem
CD Zákony 2018
Všechny zákony na jednom místě a další vybraná legislativa EU. Užitečný a dostupný program.

CD Formuláře 2018

Cena: 1590 Kč
(bez DPH)
1924 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
CD Formuláře 2018
Přes 2000 tiskopisů určených pro předepsaná podání na všechny úřady v ČR.
Vzory a smlouvy dle NOZ a ZOK
 

CD Dopisy

Cena: 250 Kč
(bez DPH)
303 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
CD Dopisy
Zlatá pravidla, to je soubor informací, které vám pomohou jak psát dopisy mnohem efektivněji.
Smlouvy 2018 Vzory pro všechno Zákony a formuláře Software a audio
Slovníky pojmů

Copyright © 1999-2018 LEGIS.CZ s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
 • 2100 vzorů pro všechny osobní, firemní a pracovně právní situace pro rok 2018 …

  Pište smlouvy sami, rychle a kdykoliv
  podle nového občanského zákoníku
  a zákona o korporacích …

  více informací 2100 vzorů pro všechny osobní, firemní a pracovně právní situace pro rok 2018 … 2100 vzorů pro všechny osobní, firemní a pracovně právní situace pro rok 2018 …
 • Velký slovník pojmů podle nového občanského a korporátního práva pro rok 2018 …

  Zjistěte opravdový význam termínů
  používaných novým občanským zákoníkem
  ve velkém slovníku pojmů …

  více informací Velký slovník pojmů podle nového občanského a korporátního práva pro rok 2018 … Velký slovník pojmů podle nového občanského a korporátního práva pro rok 2018 …
FAQ   |   mapa webu   |   kontakty
 
 

Košík

0 Kč

Uživatel

Přihlášený uživatel:
Nejste přihlášen(a).
Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím souborů cookies pro marketingové účely.více informací
beru na vědomí