Aktuálně jste na Připravované změny v oblasti daně z nabytí nemovitých věcí s obsahem Připravované změny v oblasti daně z nabytí nemovitých věcí, Smlouvy, vzory, podání, LEGIS.CZ. Stránku Připravované změny v oblasti daně z nabytí nemovitých věcí definují tato klíčová slova: vzory smluv, zákony, formuláře, životopis, domácí a podnikový právník, Připravované změny v oblasti daně z nabytí nemovitých věcí, LEGIS.CZ.
Odkaz na stránky je http://www.legis.cz/Clanky/Pripravovane-zmeny-v-oblasti-dane-z-nabyti-nemovit, úvod je na HOME.

Připravované změny v oblasti daně z nabytí nemovitých věcí

Vláda České republiky schválila dne 5. 10. 2015 návrh zákona, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Účelem novelizace je zejména
 • odstranění nedostatků právní úpravy (již klasické klišé námi placených odborníků…)
 • provedení dalších změn, které si v mezidobí vyžádala praxe
 • upřesnění právní úpravy, odstranění nejednoznačností
 • zamezení nežádoucí tzv. daňové optimalizace u dané daně
 
Jaké změny vláda, jako nejčastější nositel zákonodárné iniciativy, konkrétně u daně z nabytí nemovitých věcí, navrhuje?
 
Zejména se navrhuje sjednocení osoby poplatníka. Vymezení poplatníka daně z nabytí nemovitých věcí je již evergreen, zákonodárce není ani po mnoha letech schopen vypracovat stabilní právní řešení. Nyní se navrhuje sjednocení osoby poplatníka daně, a to výlučně v osobě nabyvatele. Nebude tedy propříště možné, aby si smluvní strany poplatníky zvolily, často právně neobratnými formulacemi, které následně byly vytýkány finančními úřady jako neurčité. Zanikne i zákonné ručení za zaplacení daně. Tím bychom se snad měli přiblížit právní úpravě civilizovaných zemí (proč ale až nyní?) a měly by zmizet praktické problémy např. při směně nemovitých věcí.
 
Též by mělo dojít ke změně koncepce zdanění nabytí inženýrských sítí. Vláda konstatuje, že nový občanský zákoník (NOZ) je v oblasti právní úpravy vlastnictví inženýrských sítí nejasný a proto se navrhuje, aby zdanění nabytí inženýrských sítí bylo propříště omezeno pouze na nabytí vlastnického práva k budově podle katastrálního zákona, která je její součástí či částí.
 
Dále by mělo dojít ke zjednodušení určení základu daně u směny tak, že se bude přihlížet pouze k případnému doplatku, který jedna či druhá smluvní strana za nabytí nemovité věci poskytne.
 
Rovněž dochází ke změně v osvobození nových staveb a jednotek. Zde doporučujeme vyčkat na publikovaný text zákona, zatímní výklady jsou poněkud nepřehledné.
 
Předmětem daně dosud nebylo prodloužení práva stavby. Jak je již patrně známo – a je to pro starší právníky celkem nepochopitelné – je právo stavby dle NOZ také nemovitou věcí! V praxi se stává, že právo stavby se sjedná třeba na pět let, neboť NOZ nestanoví minimální lhůtu trvání práva stavby. Následně dojde ke smluvnímu prodloužení trvání práva stavby a tím může docházet dle navrhovatele novely k nežádoucí daňové optimalizace a právě tomu má rozšíření předmětu daně na prodloužení práva stavby přispět.
 
Ostatní navrhované změny jsou spíše marginální, týkají se například rozšíření užití směrné hodnoty, vynětí přeměn všech právnických osob z předmětu daně vyjma převodu jmění na společníka nebo upřesnění určení nabývací hodnoty v případě nabytí vlastnictví k nemovitosti, která je součástí závodu.
 
Účinnost zákona se předpokládá od 1. 4. 2016, návrh je nyní projednáván v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.
 
Redakce

CD Vzory smluv 2017

Cena: 650 Kč
(bez DPH)
787 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
CD Vzory smluv 2017
S 2100 vzory smluv sestavíte sami a kdykoli jakýkoli právní dokument (§§ a NOZ 2017)

CD Zákony 2017

Cena: 650 Kč
(bez DPH)
787 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
CD Zákony 2017
Všechny zákony na jednom místě a další vybraná legislativa EU. Užitečný a dostupný program.

CD Formuláře

Cena: 1590 Kč
(bez DPH)
1924 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
CD Formuláře
Přes 2000 tiskopisů určených pro předepsaná podání na všechny úřady v ČR.
Vzory a smlouvy dle NOZ a ZOK
 

CD Dopisy

Cena: 250 Kč
(bez DPH)
303 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
CD Dopisy
Zlatá pravidla, to je soubor informací, které vám pomohou jak psát dopisy mnohem efektivněji.
Smlouvy 2017 Vzory pro všechno Zákony a formuláře Software a audio
Slovníky pojmů

Copyright © 1999-2017 LEGIS.CZ s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
 • 2100 vzorů pro všechny osobní, firemní a pracovně právní situace pro rok 2017 …

  Pište smlouvy sami, rychle a kdykoliv
  podle nového občanského zákoníku
  a zákona o korporacích …

  více informací 2100 vzorů pro všechny osobní, firemní a pracovně právní situace pro rok 2017 … 2100 vzorů pro všechny osobní, firemní a pracovně právní situace pro rok 2017 …
 • Klíčové zákony pro rok 2017 na jednom místě

  Všechny zákony na jednom místě a
  aktualizace 2x týdně / 365 dnů, to
  nabízí jeden z nejlepších produktů
  na trhu za minimální cenu ...

  více informací Klíčové zákony pro rok 2017 na jednom místě Klíčové zákony pro rok 2017 na jednom místě
 • Velký slovník pojmů podle nového občanského a korporátního práva pro rok 2017 …

  Zjistěte opravdový význam termínů
  používaných novým občanským zákoníkem
  ve velkém slovníku pojmů …

  více informací Velký slovník pojmů podle nového občanského a korporátního práva pro rok 2017 … Velký slovník pojmů podle nového občanského a korporátního práva pro rok 2017 …
FAQ   |   mapa webu   |   kontakty
 
 

Košík

0 Kč

Uživatel

Přihlášený uživatel:
Nejste přihlášen(a).
Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím souborů cookies pro marketingové účely.více informací
beru na vědomí