Aktuálně jste na Změna zastoupení advokáta v řízení před Ústavním soudem s obsahem Změna zastoupení advokáta v řízení před Ústavním soudem, Smlouvy, vzory, podání, LEGIS.CZ. Stránku Změna zastoupení advokáta v řízení před Ústavním soudem definují tato klíčová slova: vzory smluv, zákony, formuláře, životopis, domácí a podnikový právník, Změna zastoupení advokáta v řízení před Ústavním soudem, LEGIS.CZ.
Odkaz na stránky je http://www.legis.cz/Clanky/Zmena-zastoupeni-advokata-pred-Ustavnim-soudem, úvod je na HOME.

Změna zastoupení advokáta v řízení před Ústavním soudem

Zastoupení advokáta v řízení před Ústavním soudem – po letech revoluční změna!
 
Plénum strážce ústavnosti, tedy Ústavního soudu České republiky se sídlem v Brně, přijalo přelomové stanovisko, podle kterého „je-li účastníkem nebo vedlejším účastníkem řízení před Ústavním soudem advokát, nemusí být podle ustanovení § 30 odst. 1 zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, zastoupen jiným advokátem“.
 
Jedním ze zákonných předpokladů pro věcné projednání ústavní stížnosti tradičně je, aby byl stěžovatel zastoupen právním profesionálem – výlučně advokátem. K tomu existuje i prejudikát stejného soudu z roku 1996, který tehdy vyslovil závazný právní názor, že se tento advokátní přímus vztahuje též na stěžovatele – advokáty.
 
II. senát Ústavního soudu dospěl nyní s odstupem téměř dvaceti let k názoru, že již není účelné do budoucna trvat na povinném zastoupení advokáta advokátem v řízení o ústavní stížnosti. Bude jistě vhodné vrátit se myšlenkově k prejudikátu Ústavního soudu z roku 1996 a osvěžit si, jaké důvody tehdy vedly soud k myšlence, že i advokát musí být vždy povinně zastoupen advokátem v řízení před Ústavním soudem?
 
Tehdy Ústavní soud vymezil dva klíčové, nosné důvody, pro které bylo nutno trvat na povinném advokátním zastoupení i pro advokáty samotné:
 1. zajištění právně kvalifikovaných podání;
 2. garance vyššího stupně objektivity.
 
Tyto důvody však již v současné době Ústavní soud nepovažuje za přesvědčivé, neboť od doby přijetí stanoviska se výrazně změnily okolnosti spjaté s řízením o ústavní stížnosti. Zatímco v 90. letech bylo řízení před Ústavním soudem stále poměrně novým druhem řízení, s nímž neměli advokáti výraznější zkušenosti, v současné době již každý advokát disponuje nebo disponovat může poměrně hojným množstvím informací a praktických pomůcek a vzorů, které může při podání ústavní stížnosti využít. Za této situace by tedy měl být schopen každý advokát právně kvalifikovaně chránit práva svých klientů před Ústavním soudem a stejně tak je zajisté schopen chránit svá vlastní práva. Argument záruky vyššího stupně objektivity také není v současnosti udržitelný, protože předně smyslem zastoupení advokátem není zaručovat klientovi objektivitu (to je úkolem soudu), nýbrž chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy svého klienta a poslouchat jeho příkazy.
 
Je ovšem empiricky ověřené, že případné zastoupení jiným advokátem, který má od projednávané věci určitý odstup, může být v konkrétním případě pro stěžovatele přínosné, neboť tak bude zamezeno stěžovatelově citové předpojatosti, budou zmírněny případné zbytečné výpady vůči soudu či jiným účastníkům řízení etc. Nemá však smysl nutit špičkového, ba i průměrného, advokáta, aby se vždy povinně, bezvýjimečně, musel nechat zastoupit jiným advokátem. Navíc v dnešní době má posun názoru Ústavního soudu i význam ekonomický, neboť v advokátní obci je jistě sepis a zastupování ve věci ústavní stížnosti bráno jako jakýsi vrchol právnických znalostí a dovedností, což se projeví i ve výši „palmáre“.
 
Dle přechodného ustanovení aktuálního nálezu Ústavního soudu se právní názor obsažený v tomto stanovisku použije na ústavní stížnosti podané k Ústavnímu soudu dnem následujícím po dni vyhlášení stanoviska ve Sbírce zákonů.
 
Stanovisko pléna nebylo přijato jednomyslně, tři ústavní soudci, tedy minorita, uplatnili odchylný názor. Redakce – pokud může vyjádřit svůj skromný názor – má za to, že znalostní a společenský posun již skutečně překonal požadavek trvat na obligatorním zastoupení advokáta v řízení o jeho ústavní stížnosti advokátem.
 
Redakce
 
 
 
 

CD Vzory smluv 2018

Cena: 950 Kč
(bez DPH)
1150 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
CD Vzory smluv 2018
S 2100 vzory smluv sestavíte sami a kdykoli jakýkoli právní dokument (§§ 2018)

CD Zákony 2018

Cena: 0 Kč
(bez DPH)
0 Kč včetně DPH
skladem
CD Zákony 2018
Všechny zákony na jednom místě a další vybraná legislativa EU. Užitečný a dostupný program.

CD Formuláře 2018

Cena: 1590 Kč
(bez DPH)
1924 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
CD Formuláře 2018
Přes 2000 tiskopisů určených pro předepsaná podání na všechny úřady v ČR.
Vzory a smlouvy dle NOZ a ZOK
 

CD Dopisy

Cena: 250 Kč
(bez DPH)
303 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
CD Dopisy
Zlatá pravidla, to je soubor informací, které vám pomohou jak psát dopisy mnohem efektivněji.
Smlouvy 2018 Vzory pro všechno Zákony a formuláře Software a audio
Slovníky pojmů

Copyright © 1999-2018 LEGIS.CZ s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
 • 2100 vzorů pro všechny osobní, firemní a pracovně právní situace pro rok 2018 …

  Pište smlouvy sami, rychle a kdykoliv
  podle nového občanského zákoníku
  a zákona o korporacích …

  více informací 2100 vzorů pro všechny osobní, firemní a pracovně právní situace pro rok 2018 … 2100 vzorů pro všechny osobní, firemní a pracovně právní situace pro rok 2018 …
 • Velký slovník pojmů podle nového občanského a korporátního práva pro rok 2018 …

  Zjistěte opravdový význam termínů
  používaných novým občanským zákoníkem
  ve velkém slovníku pojmů …

  více informací Velký slovník pojmů podle nového občanského a korporátního práva pro rok 2018 … Velký slovník pojmů podle nového občanského a korporátního práva pro rok 2018 …
FAQ   |   mapa webu   |   kontakty
 
 

Košík

0 Kč

Uživatel

Přihlášený uživatel:
Nejste přihlášen(a).
Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím souborů cookies pro marketingové účely.více informací
beru na vědomí