Aktuálně jste na AKTUÁLNÍ VZORY ZDARMA!!! Vstupenka ke kadeřníkovi nebo na masáž. Potvrzení o negativním výsledku na s obsahem AKTUÁLNÍ VZORY ZDARMA!!! Vstupenka ke kadeřníkovi nebo na masáž. Potvrzení o negativním výsledku na , Smlouvy, vzory, podání, vzory smluv, GDPR, LEGIS.CZ. Stránku AKTUÁLNÍ VZORY ZDARMA!!! Vstupenka ke kadeřníkovi nebo na masáž. Potvrzení o negativním výsledku na definují tato klíčová slova: vzory smluv, zákony, formuláře, životopis, domácí a podnikový právník, firemní právník, GDPR, vzory GDPR, 2018, AKTUÁLNÍ VZORY ZDARMA!!! Vstupenka ke kadeřníkovi nebo na masáž. Potvrzení o negativním výsledku na , LEGIS.CZ.
Odkaz na stránky je http://www.legis.cz/Aktuality/AKTUALNI-VZORY-ZDARMA-Vstupenka-ke-kadernikovi-neb, úvod je na HOME.

AKTUÁLNÍ VZORY ZDARMA!!! Vstupenka ke kadeřníkovi nebo na masáž. Potvrzení o negativním výsledku na

3.5.2021
Potvrzení o negativním výsledku testu + Čestné prohlášení o negativním testu COVID-19 pro využití služeb od 3.5.2021
  
Vzory aktualizovány 3.5.2021 12:52
V následujícím textu můžete ke své potřebě využít naše „Čestné prohlášení o negativním testu“ a „Potvrzení o výsledku testu“ zaměstnavatelem nebo jinou organizací. Dokumenty poslouží od 3. května 2021 jako vstupenka pro využití kadeřnických, masážních a dalších rozvolněných služeb.

Ministr Havlíček se vyjádřil, že samotné čestné prohlášení mu k prokázání testu provedeného u zaměstnavatele stačit nebude, bude nutné potvrzení o provedení testu od organizace. Pokud své stanovisko z neznámého důvodu "do večera nezmění," měly by být funkční oba dokumenty. K čestnému prohlášení nejlépe ale připojte i razítko zaměstnavatele, že byl test proveden nebo že údaje v čestném prohlášení souhlasí (pro snížení administrativní zátěže zaměstnavatele). Pokud to nebude poskytovateli služby stačit, je nutné absolvovat test na místě (netýká se to ale výjimek).


Petr Jelínek, MBA
LEGIS.CZ s.r.o.
 
=====================================
=====================================

VZOR 1

Potvrzení o provedení testu v rámci podnikového testování

 
Obchodní společnost:
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
 
tímto dokumentem čestně prohlašuje a potvrzuje svému zaměstnanci
panu      ...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
Nar. ...................................
 
 
 • že byl v rámci podnikového testování, dne ..................... 2021 otestován na Covid-19
 • test byl proveden pomocí antigenního testu, typ ...........................................
 • výsledek testu byl negativní
 
Toto potvrzení je pravdivé a nenahrazuje lékařskou zprávu nebo výsledky testů z certifikovaných odběrových center. Potvrzení slouží k prokázání, že uvedená osoba absolvovala test a nebyla v době jeho výsledku pozitivní na COVID-19.
 
Datum:                ...................................................................
Místo:                  ...................................................................
 
Podpis:                ..................................................................... (zaměstnavatel)
 


VZOR 2

Čestné prohlášení o negativitě COVID-19

 
Já, níže podepsaný
..................................................., nar. ................................., bydliště..........................................,
 
zaměstnanec obchodní společnosti
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
 
tímto čestně prohlašuji, že

 • jsem dne ..................... 2021 absolvoval test na Covid-19 v rámci podnikového testování na adrese zaměstnavatele
 • test byl proveden pomocí antigenního testu, typ ...........................................
 • výsledek testu byl negativní
Tímto čestným prohlášením prokazuji svou negativitu na COVID-19, protože mě zaměstnavatel nestihnul/odmítnul vyhotovit potvrzení o výsledku provedeného testu. Současně uvádím, že jsem si plně vědom negativních důsledků pracovněprávních, trestněprávních, v případě uvedení nepravdivých informací.

Informace je možné ověřit u mého zaměstnavatele na tel. ............................................, Ing. .................................. (COVID koordinátor)

 
Datum:                ...................................................................
Místo:                  ...................................................................
 
 
Podpis:                .....................................................................

  

Nejlepší je ale získat potvrzení o provedení testu přímo od zaměstnavatele (VZOR1), případně na toto čestné prohlášení přidat razítko s podpisem zaměstnavatele a dovětkem, že  "informace v dokumentu jsou správné" (u VZORu3 je to pak škola).


VZOR 3

Čestné prohlášení o negativitě na COVID-19 u studenta

 
Já, níže podepsaný zákonný zástupce
..................................................., nar. ................................., bydliště..........................................,

syna / dcery (dále jen "student")

..................................................., nar. ................................., bydliště..........................................,
 
tímto čestně prohlašuji, že student

 • byl dne ..................... 2021 testován na Covid-19 v rámci školního testování na adrese zaměstnavatele
 • test byl proveden pomocí antigenního testu ve škole ........................................................
 • výsledek testu byl negativní
 • test je prováděn každý ........ den
Tímto čestným prohlášením prokazuji negativitu studenta na COVID-19, protože škola žákům nevydává písemné potvrzení o výsledku provedeného testu, tedy nemám jinou možnost. Současně uvádím, že jsem si plně vědom negativních důsledků, především trestněprávních, pokud bych uvedl nepravdivé informace o zdravotním stavu testovaného.

Telefon na školské zařízení, pro případ potřeby ..................................

 
Datum:                ...................................................................
Místo:                  ...................................................................
 
 
Podpis:                .....................................................................

 


CD Propagace

Cena: 250 Kč
(bez DPH)
303 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
CD Propagace
Audio posluchačům poskytuje informace pro zlepšení nadpisů nabídek a písemných projevů.
Smlouvy 2021 Vzory pro všechno Zákony a formuláře Software a audio
Slovníky pojmů

Copyright © 1999-2021 LEGIS.CZ s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
 • 2200 vzorů pro všechny osobní, firemní a pracovně právní situace pro rok 2021 …

  Pište smlouvy sami, rychle a kdykoliv
  podle nového občanského zákoníku
  a zákona o korporacích …

  více informací 2200 vzorů pro všechny osobní, firemní a pracovně právní situace pro rok 2021 … 2200 vzorů pro všechny osobní, firemní a pracovně právní situace pro rok 2021 …
 • Velký slovník pojmů podle nového občanského a korporátního práva …

  Zjistěte opravdový význam termínů
  používaných novým občanským zákoníkem
  ve velkém slovníku pojmů …

  více informací Velký slovník pojmů podle nového občanského a korporátního práva … Velký slovník pojmů podle nového občanského a korporátního práva …
FAQ   |   mapa webu   |   kontakty
 
 

Košík

0 Kč

Uživatel

Přihlášený uživatel:
Nejste přihlášen(a).
Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím souborů cookies pro marketingové účely.více informací
beru na vědomí