Aktuálně jste na Informace přijímaného uchazeče o zaměstnání s obsahem Informace přijímaného uchazeče o zaměstnání, Smlouvy, vzory, podání, LEGIS.CZ. Stránku Informace přijímaného uchazeče o zaměstnání definují tato klíčová slova: vzory smluv, zákony, formuláře, životopis, domácí a podnikový právník, Informace přijímaného uchazeče o zaměstnání, LEGIS.CZ.
Odkaz na stránky je http://www.legis.cz/Clanky/Informace-prijimaneho-uchazece-o-zamestnani, úvod je na HOME.

Informace přijímaného uchazeče o zaměstnání

Vážený zaměstnavateli: Říkám Vám jen pravdu, polopravdu a výjimečně lež! 
 
Krkolomný nadpis našeho dalšího úvodníku navozuje téma, kterým se dnes budeme stručně zabývat. Jedná se o téma životopisů, motivačních dopisů, vyžadování referencí k nově nastupujícím zaměstnancům apod. Protože jsme zaměřením převážně právníci, budeme se tématu věnovat hlavně z pohledu zákoníku práce, opomineme souvislosti sociologické, filozofické apod. Relevantní ustanovení nalézáme v zákoníku práce § 316 odst. 4, dle kterého: 
 
Zaměstnavatel nesmí vyžadovat od zaměstnance informace, které bezprostředně nesouvisejí s výkonem práce a se základním pracovněprávním vztahem uvedeným v § 3. Nesmí vyžadovat informace zejména o
a) těhotenství,
b) rodinných a majetkových poměrech,
c) sexuální orientaci,
d) původu,
e) členství v odborové organizaci,
f) členství v politických stranách nebo hnutích,
g) příslušnosti k církvi nebo náboženské společnosti,
h) trestněprávní bezúhonnosti;
to, s výjimkou písmen c), d), e), f) a g), neplatí, jestliže je pro to dán věcný důvod spočívající v povaze práce, která má být vykonávána, a je-li tento požadavek přiměřený, nebo v případech, kdy to stanoví tento zákon nebo zvláštní právní předpis. Tyto informace nesmí zaměstnavatel získávat ani prostřednictvím třetích osob.
 
Právní formulace je vskutku krkolomná! Dovodíme, že informace typu členství v odborech je naprosto tabu; informace typu trestněprávní bezúhonnost je tabu pouze relativní, takovou informaci můžeme vyžadovat u uchazeče o zaměstnání, bude-li pro to dán věcný důvod spočívající v povaze práce, která má být vykonávána a bude-li takový požadavek přiměřený.
 
Vždy jsme kritizovali absolutní zákaz zákoníku práce ve vztahu k informacím například o náboženské víře a jako důkaz nesmyslnosti jsme dávali katolické biskupství, které hodlá přijmout nového tajemníka, důvěrného sekretáře a podle zákoníku práce se ho ani nesmí zeptat na jeho víru!?
Bohužel zákoník práce v tomto znění platí i nadále, v některých ohledech byl však nepřímo novelizován antidiskriminačním zákonem, který nově (chválabohu) umožňuje – jakožto lex specialis – ptát se uchazeče na jeho náboženské vyznání, víru atd.
 
Obdobné námitky nás napadají i ve vazbě na informace typu sexuální orientace a členství v politických stranách nebo hnutích. Dnes jsou – jak již uvedeno výše – takové informace zcela tabu. Dokážeme si ovšem dobře představit situace, kdy je informace pro budoucího zaměstnavatele více než klíčovou. Uveďme si dva příklady:
 • Ženský masážní salón přijímá specialistku – masérku. V dnešní době je jistě vysoké riziko, že uchazečka bude zaměřena lesbicky či bisexuálně. Přesto se jí nesmíme tázati na sexuální orientaci a angažování jinak orientované ženy může způsobit zaměstnavateli – připouštíme, že teoreticky – problémy a vyústit v nespokojenost zákazníků, spíše tedy zákaznic.
 • Druhý příklad – nově vzniknuvší masová politická strana v ČR potřebuje přijmout úřednický aparát. Jistě bude naprosto logické, když se budou chtít tázati uchazečů na členství v politických stranách nebo hnutích. Zákoník práce opět „rozsvěcuje červený semafor“ a takovou informaci vyžadovat absolutně zakazuje.
   
  Lze shrnout, že ověřování uchazečem sdělených pravd, často i polopravd anebo záměrných lží je velice komplikované; zaměstnavateli pak hrozí různá udání, žaloby apod.
   
  Je též otázkou, jak vyložit poslední větu zákonného ustanovení již výše citovaného. Autoritativní komentáře typu např. od profesora Běliny končí před touto větou, k ní se vůbec nevyjadřují. My máme za to, že zákaz získávat informace prostřednictvím třetích osob logicky platí jen u informací s přívlastkem „tabu“, tedy například u informací o členství v odborech. U informací s relativním přívlastkem „tabu“ typu rodinné majetkové poměry dovozujeme, že je možno angažovat třetí osoby, „očka“, detektivní kanceláře apod. Nemůžeme ovšem odkázat na judikát a troufneme si tipovat, že se ho ani nikdy nedočkáme…
   
  Redakce
   
   

CD Vzory smluv 2018

Cena: 950 Kč
(bez DPH)
1150 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
CD Vzory smluv 2018
S 2100 vzory smluv sestavíte sami a kdykoli jakýkoli právní dokument (§§ 2018)

CD Zákony 2018

Cena: 0 Kč
(bez DPH)
0 Kč včetně DPH
skladem
CD Zákony 2018
Všechny zákony na jednom místě a další vybraná legislativa EU. Užitečný a dostupný program.

CD Formuláře 2018

Cena: 1590 Kč
(bez DPH)
1924 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
CD Formuláře 2018
Přes 2000 tiskopisů určených pro předepsaná podání na všechny úřady v ČR.
Vzory a smlouvy dle NOZ a ZOK
 

GDPR Směrnice

Cena: 5000 Kč
(bez DPH)
6050 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
GDPR Směrnice
Podrobná firemní směrnice pro zavedení a řízení GDPR dle pravidel EU (10 stran A4 - PDF, RTF). 
Smlouvy 2018 Vzory pro všechno Zákony a formuláře Software a audio
Slovníky pojmů

Copyright © 1999-2018 LEGIS.CZ s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
 • 2100 vzorů pro všechny osobní, firemní a pracovně právní situace pro rok 2018 …

  Pište smlouvy sami, rychle a kdykoliv
  podle nového občanského zákoníku
  a zákona o korporacích …

  více informací 2100 vzorů pro všechny osobní, firemní a pracovně právní situace pro rok 2018 … 2100 vzorů pro všechny osobní, firemní a pracovně právní situace pro rok 2018 …
 • Velký slovník pojmů podle nového občanského a korporátního práva pro rok 2018 …

  Zjistěte opravdový význam termínů
  používaných novým občanským zákoníkem
  ve velkém slovníku pojmů …

  více informací Velký slovník pojmů podle nového občanského a korporátního práva pro rok 2018 … Velký slovník pojmů podle nového občanského a korporátního práva pro rok 2018 …
FAQ   |   mapa webu   |   kontakty
 
 

Košík

0 Kč

Uživatel

Přihlášený uživatel:
Nejste přihlášen(a).
Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím souborů cookies pro marketingové účely.více informací
beru na vědomí