Aktuálně jste na Novela zákona o obchodních korporací na obzoru s obsahem Novela zákona o obchodních korporací na obzoru, Smlouvy, vzory, podání, LEGIS.CZ. Stránku Novela zákona o obchodních korporací na obzoru definují tato klíčová slova: vzory smluv, zákony, formuláře, životopis, domácí a podnikový právník, Novela zákona o obchodních korporací na obzoru, LEGIS.CZ.
Odkaz na stránky je http://www.legis.cz/Clanky/Novela-zakona-obchodnich-korporaci-prichazi, úvod je na HOME.

Novela zákona o obchodních korporací na obzoru

Skupina poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, v rámci svého práva zákonodárné iniciativy, stvořila v nedávných dnech návrh první novely zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. Předmětem poslaneckého návrhu, je znovuzavedení povinného zastoupení zaměstnanců v dozorčích radách akciových společností.
 
Jak známo, povinné zastoupení zaměstnanců v dozorčích radách bylo dříve upraveno v již zrušeném ust. § 200 zák. č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníku. Povinné zastoupení zaměstnanců v dozorčích radách tehdy v praxi nebylo plošné, ale prakticky se vyskytovalo (povinně) jen u akciových společností, které měly k relevantnímu dni více než 50 „kmenových“ zaměstnanců (v pracovním poměru). I autoři aktuality měli s volbou zaměstnanců do dozorčích rad své zkušenosti. V prvních letech účinnosti obchodního zákoníku, tedy v devadesátých letech dvacátého století panovala ještě mezi zaměstnanci jakási euforie a vize, že skrze účast v dozorčí radě se řadoví zaměstnanců doberou k důležitým informacím, budou moci snad dokonce úkolovat představenstvo a management společností apod. Dokonce někteří ambiciózní jedinci vybočovali z mantinelů pravomocí člena dozorčí rady a kontrolovali například dodržování pracovní doby managementem apod., což duch obchodního práva jistě nijak neočekává. V určitých obdobích byla účast zaměstnanců v dozorčích radách i politickým hitem, s čímž souvisí i možnost fungování tzv. zaměstnaneckých akcií – viz často citovaný americký program ESOP (Employee Stock Ownership Plan).
 
Zákon o obchodních korporacích povinné zastoupení zaměstnanců v dozorčích radách opustil, nicméně nebrání možnosti sjednat si zastoupení zaměstnanců ve stanovách společnosti. Odvážně si tipneme, že takto dobrovolně si nepřizvala do dozorčí rady svého zaměstnance žádná a.s. Ještě si vybavujeme excesy, kdy po 1. 1. 2014, tedy po nabytí účinnosti zákona o obchodních korporacích, valné hromady některých akciových společností odvolávaly z funkce členy dozorčí rady, zvolené za účinnosti obchodního zákoníku z řad zaměstnanců!? Autoři aktuality považují takový postup za protiprávní, přeci musí platit princip „kdo zvolil, ten odvolává“.
 
Překladatelé první novely zákona o obchodních korporacích argumentují, že v zemích EU je povinné zastoupení spíše pravidlem a proto se pokoušejí uvedený institut znovu inkorporovat do českého obchodního práva. Poslanecký návrh posoudila vláda ČR na svém zasedání dne 30. 9. 2015 a zaujala neutrální stanovisko. Obecně vyjádřila podporu pro spoluúčast zaměstnanců na řízení obchodních firem, současně však varovala před brzkou novelizací zákona, nedostatečnou analýzou současného právního stavu apod. Návrh obsahuje dle vlády i legislativně-technické chyby – například participace nemůže fungovat ve společnostech, které si zvolily pouze jednočlennou dozorčí radu, dále by mohly být problémy v obchodních korporacích, které zvolily tzv. monistický systém.
 
Uvidíme tedy, jaký bude osud této poslanecké iniciativy.
 
Redakce

CD Vzory smluv 2018

Cena: 950 Kč
(bez DPH)
1150 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
CD Vzory smluv 2018
S 2100 vzory smluv sestavíte sami a kdykoli jakýkoli právní dokument (§§ 2018)

CD Zákony 2018

Cena: 0 Kč
(bez DPH)
0 Kč včetně DPH
skladem
CD Zákony 2018
Všechny zákony na jednom místě a další vybraná legislativa EU. Užitečný a dostupný program.

CD Formuláře 2018

Cena: 1590 Kč
(bez DPH)
1924 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
CD Formuláře 2018
Přes 2000 tiskopisů určených pro předepsaná podání na všechny úřady v ČR.
Vzory a smlouvy dle NOZ a ZOK
 

CD Dopisy

Cena: 250 Kč
(bez DPH)
303 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
CD Dopisy
Zlatá pravidla, to je soubor informací, které vám pomohou jak psát dopisy mnohem efektivněji.
Smlouvy 2018 Vzory pro všechno Zákony a formuláře Software a audio
Slovníky pojmů

Copyright © 1999-2018 LEGIS.CZ s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
 • 2100 vzorů pro všechny osobní, firemní a pracovně právní situace pro rok 2018 …

  Pište smlouvy sami, rychle a kdykoliv
  podle nového občanského zákoníku
  a zákona o korporacích …

  více informací 2100 vzorů pro všechny osobní, firemní a pracovně právní situace pro rok 2018 … 2100 vzorů pro všechny osobní, firemní a pracovně právní situace pro rok 2018 …
 • Velký slovník pojmů podle nového občanského a korporátního práva pro rok 2018 …

  Zjistěte opravdový význam termínů
  používaných novým občanským zákoníkem
  ve velkém slovníku pojmů …

  více informací Velký slovník pojmů podle nového občanského a korporátního práva pro rok 2018 … Velký slovník pojmů podle nového občanského a korporátního práva pro rok 2018 …
FAQ   |   mapa webu   |   kontakty
 
 

Košík

0 Kč

Uživatel

Přihlášený uživatel:
Nejste přihlášen(a).
Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím souborů cookies pro marketingové účely.více informací
beru na vědomí