Aktuálně jste na Připravované změny v oblasti daně z nabytí nemovitých věcí s obsahem Připravované změny v oblasti daně z nabytí nemovitých věcí, Smlouvy, vzory, podání, LEGIS.CZ. Stránku Připravované změny v oblasti daně z nabytí nemovitých věcí definují tato klíčová slova: vzory smluv, zákony, formuláře, životopis, domácí a podnikový právník, Připravované změny v oblasti daně z nabytí nemovitých věcí, LEGIS.CZ.
Odkaz na stránky je http://www.legis.cz/Clanky/Pripravovane-zmeny-v-oblasti-dane-z-nabyti-nemovit, úvod je na HOME.

Připravované změny v oblasti daně z nabytí nemovitých věcí

Vláda České republiky schválila dne 5. 10. 2015 návrh zákona, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Účelem novelizace je zejména
 • odstranění nedostatků právní úpravy (již klasické klišé námi placených odborníků…)
 • provedení dalších změn, které si v mezidobí vyžádala praxe
 • upřesnění právní úpravy, odstranění nejednoznačností
 • zamezení nežádoucí tzv. daňové optimalizace u dané daně
 
Jaké změny vláda, jako nejčastější nositel zákonodárné iniciativy, konkrétně u daně z nabytí nemovitých věcí, navrhuje?
 
Zejména se navrhuje sjednocení osoby poplatníka. Vymezení poplatníka daně z nabytí nemovitých věcí je již evergreen, zákonodárce není ani po mnoha letech schopen vypracovat stabilní právní řešení. Nyní se navrhuje sjednocení osoby poplatníka daně, a to výlučně v osobě nabyvatele. Nebude tedy propříště možné, aby si smluvní strany poplatníky zvolily, často právně neobratnými formulacemi, které následně byly vytýkány finančními úřady jako neurčité. Zanikne i zákonné ručení za zaplacení daně. Tím bychom se snad měli přiblížit právní úpravě civilizovaných zemí (proč ale až nyní?) a měly by zmizet praktické problémy např. při směně nemovitých věcí.
 
Též by mělo dojít ke změně koncepce zdanění nabytí inženýrských sítí. Vláda konstatuje, že nový občanský zákoník (NOZ) je v oblasti právní úpravy vlastnictví inženýrských sítí nejasný a proto se navrhuje, aby zdanění nabytí inženýrských sítí bylo propříště omezeno pouze na nabytí vlastnického práva k budově podle katastrálního zákona, která je její součástí či částí.
 
Dále by mělo dojít ke zjednodušení určení základu daně u směny tak, že se bude přihlížet pouze k případnému doplatku, který jedna či druhá smluvní strana za nabytí nemovité věci poskytne.
 
Rovněž dochází ke změně v osvobození nových staveb a jednotek. Zde doporučujeme vyčkat na publikovaný text zákona, zatímní výklady jsou poněkud nepřehledné.
 
Předmětem daně dosud nebylo prodloužení práva stavby. Jak je již patrně známo – a je to pro starší právníky celkem nepochopitelné – je právo stavby dle NOZ také nemovitou věcí! V praxi se stává, že právo stavby se sjedná třeba na pět let, neboť NOZ nestanoví minimální lhůtu trvání práva stavby. Následně dojde ke smluvnímu prodloužení trvání práva stavby a tím může docházet dle navrhovatele novely k nežádoucí daňové optimalizace a právě tomu má rozšíření předmětu daně na prodloužení práva stavby přispět.
 
Ostatní navrhované změny jsou spíše marginální, týkají se například rozšíření užití směrné hodnoty, vynětí přeměn všech právnických osob z předmětu daně vyjma převodu jmění na společníka nebo upřesnění určení nabývací hodnoty v případě nabytí vlastnictví k nemovitosti, která je součástí závodu.
 
Účinnost zákona se předpokládá od 1. 4. 2016, návrh je nyní projednáván v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.
 
Redakce

CD Vzory smluv 2018

Cena: 950 Kč
(bez DPH)
1150 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
CD Vzory smluv 2018
S 2100 vzory smluv sestavíte sami a kdykoli jakýkoli právní dokument (§§ 2018)

CD Zákony 2018

Cena: 0 Kč
(bez DPH)
0 Kč včetně DPH
skladem
CD Zákony 2018
Všechny zákony na jednom místě a další vybraná legislativa EU. Užitečný a dostupný program.

CD Formuláře 2018

Cena: 1590 Kč
(bez DPH)
1924 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
CD Formuláře 2018
Přes 2000 tiskopisů určených pro předepsaná podání na všechny úřady v ČR.
Vzory a smlouvy dle NOZ a ZOK
 

CD Formuláře 2018

Cena: 1590 Kč
(bez DPH)
1924 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
CD Formuláře 2018
Přes 2000 tiskopisů určených pro předepsaná podání na všechny úřady v ČR.
Smlouvy 2018 Vzory pro všechno Zákony a formuláře Software a audio
Slovníky pojmů

Copyright © 1999-2018 LEGIS.CZ s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
 • 2100 vzorů pro všechny osobní, firemní a pracovně právní situace pro rok 2018 …

  Pište smlouvy sami, rychle a kdykoliv
  podle nového občanského zákoníku
  a zákona o korporacích …

  více informací 2100 vzorů pro všechny osobní, firemní a pracovně právní situace pro rok 2018 … 2100 vzorů pro všechny osobní, firemní a pracovně právní situace pro rok 2018 …
 • Velký slovník pojmů podle nového občanského a korporátního práva pro rok 2018 …

  Zjistěte opravdový význam termínů
  používaných novým občanským zákoníkem
  ve velkém slovníku pojmů …

  více informací Velký slovník pojmů podle nového občanského a korporátního práva pro rok 2018 … Velký slovník pojmů podle nového občanského a korporátního práva pro rok 2018 …
FAQ   |   mapa webu   |   kontakty
 
 

Košík

0 Kč

Uživatel

Přihlášený uživatel:
Nejste přihlášen(a).
Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím souborů cookies pro marketingové účely.více informací
beru na vědomí