Aktuálně jste na Změna zastoupení advokáta v řízení před Ústavním soudem s obsahem Změna zastoupení advokáta v řízení před Ústavním soudem, Smlouvy, vzory, podání, LEGIS.CZ. Stránku Změna zastoupení advokáta v řízení před Ústavním soudem definují tato klíčová slova: vzory smluv, zákony, formuláře, životopis, domácí a podnikový právník, Změna zastoupení advokáta v řízení před Ústavním soudem, LEGIS.CZ.
Odkaz na stránky je http://www.legis.cz/Clanky/Zmena-zastoupeni-advokata-pred-Ustavnim-soudem, úvod je na HOME.

Změna zastoupení advokáta v řízení před Ústavním soudem

Zastoupení advokáta v řízení před Ústavním soudem – po letech revoluční změna!
 
Plénum strážce ústavnosti, tedy Ústavního soudu České republiky se sídlem v Brně, přijalo přelomové stanovisko, podle kterého „je-li účastníkem nebo vedlejším účastníkem řízení před Ústavním soudem advokát, nemusí být podle ustanovení § 30 odst. 1 zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, zastoupen jiným advokátem“.
 
Jedním ze zákonných předpokladů pro věcné projednání ústavní stížnosti tradičně je, aby byl stěžovatel zastoupen právním profesionálem – výlučně advokátem. K tomu existuje i prejudikát stejného soudu z roku 1996, který tehdy vyslovil závazný právní názor, že se tento advokátní přímus vztahuje též na stěžovatele – advokáty.
 
II. senát Ústavního soudu dospěl nyní s odstupem téměř dvaceti let k názoru, že již není účelné do budoucna trvat na povinném zastoupení advokáta advokátem v řízení o ústavní stížnosti. Bude jistě vhodné vrátit se myšlenkově k prejudikátu Ústavního soudu z roku 1996 a osvěžit si, jaké důvody tehdy vedly soud k myšlence, že i advokát musí být vždy povinně zastoupen advokátem v řízení před Ústavním soudem?
 
Tehdy Ústavní soud vymezil dva klíčové, nosné důvody, pro které bylo nutno trvat na povinném advokátním zastoupení i pro advokáty samotné:
 1. zajištění právně kvalifikovaných podání;
 2. garance vyššího stupně objektivity.
 
Tyto důvody však již v současné době Ústavní soud nepovažuje za přesvědčivé, neboť od doby přijetí stanoviska se výrazně změnily okolnosti spjaté s řízením o ústavní stížnosti. Zatímco v 90. letech bylo řízení před Ústavním soudem stále poměrně novým druhem řízení, s nímž neměli advokáti výraznější zkušenosti, v současné době již každý advokát disponuje nebo disponovat může poměrně hojným množstvím informací a praktických pomůcek a vzorů, které může při podání ústavní stížnosti využít. Za této situace by tedy měl být schopen každý advokát právně kvalifikovaně chránit práva svých klientů před Ústavním soudem a stejně tak je zajisté schopen chránit svá vlastní práva. Argument záruky vyššího stupně objektivity také není v současnosti udržitelný, protože předně smyslem zastoupení advokátem není zaručovat klientovi objektivitu (to je úkolem soudu), nýbrž chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy svého klienta a poslouchat jeho příkazy.
 
Je ovšem empiricky ověřené, že případné zastoupení jiným advokátem, který má od projednávané věci určitý odstup, může být v konkrétním případě pro stěžovatele přínosné, neboť tak bude zamezeno stěžovatelově citové předpojatosti, budou zmírněny případné zbytečné výpady vůči soudu či jiným účastníkům řízení etc. Nemá však smysl nutit špičkového, ba i průměrného, advokáta, aby se vždy povinně, bezvýjimečně, musel nechat zastoupit jiným advokátem. Navíc v dnešní době má posun názoru Ústavního soudu i význam ekonomický, neboť v advokátní obci je jistě sepis a zastupování ve věci ústavní stížnosti bráno jako jakýsi vrchol právnických znalostí a dovedností, což se projeví i ve výši „palmáre“.
 
Dle přechodného ustanovení aktuálního nálezu Ústavního soudu se právní názor obsažený v tomto stanovisku použije na ústavní stížnosti podané k Ústavnímu soudu dnem následujícím po dni vyhlášení stanoviska ve Sbírce zákonů.
 
Stanovisko pléna nebylo přijato jednomyslně, tři ústavní soudci, tedy minorita, uplatnili odchylný názor. Redakce – pokud může vyjádřit svůj skromný názor – má za to, že znalostní a společenský posun již skutečně překonal požadavek trvat na obligatorním zastoupení advokáta v řízení o jeho ústavní stížnosti advokátem.
 
Redakce
 
 
 
 

CD Vzory smluv 2018

Cena: 950 Kč
(bez DPH)
1150 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
CD Vzory smluv 2018
S 2100 vzory smluv sestavíte sami a kdykoli jakýkoli právní dokument (§§ 2018)

CD Zákony 2018

Cena: 0 Kč
(bez DPH)
0 Kč včetně DPH
skladem
CD Zákony 2018
Všechny zákony na jednom místě a další vybraná legislativa EU. Užitečný a dostupný program.

CD Formuláře 2018

Cena: 1590 Kč
(bez DPH)
1924 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
CD Formuláře 2018
Přes 2000 tiskopisů určených pro předepsaná podání na všechny úřady v ČR.
Vzory a smlouvy dle NOZ a ZOK
 

CD Propagace

Cena: 250 Kč
(bez DPH)
303 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
CD Propagace
Audio posluchačům poskytuje informace pro zlepšení nadpisů nabídek a písemných projevů.
Smlouvy 2018 Vzory pro všechno Zákony a formuláře Software a audio
Slovníky pojmů

Copyright © 1999-2018 LEGIS.CZ s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
 • 2100 vzorů pro všechny osobní, firemní a pracovně právní situace pro rok 2018 …

  Pište smlouvy sami, rychle a kdykoliv
  podle nového občanského zákoníku
  a zákona o korporacích …

  více informací 2100 vzorů pro všechny osobní, firemní a pracovně právní situace pro rok 2018 … 2100 vzorů pro všechny osobní, firemní a pracovně právní situace pro rok 2018 …
 • Velký slovník pojmů podle nového občanského a korporátního práva pro rok 2018 …

  Zjistěte opravdový význam termínů
  používaných novým občanským zákoníkem
  ve velkém slovníku pojmů …

  více informací Velký slovník pojmů podle nového občanského a korporátního práva pro rok 2018 … Velký slovník pojmů podle nového občanského a korporátního práva pro rok 2018 …
FAQ   |   mapa webu   |   kontakty
 
 

Košík

0 Kč

Uživatel

Přihlášený uživatel:
Nejste přihlášen(a).
Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím souborů cookies pro marketingové účely.více informací
beru na vědomí