Podmínky užití informací

Související: Obchodní podmínky :: Reklamační řád :: Ochrana údajů GDPR :: Podmínky užití informací :: Licence :: FAQ
 
V případě, že navštěvujete, prohlížíte, objednáváte nebo jinak používáte internetový obchod LEGIS.CZ (dále jen „LEGIS“) provozovaný společností LEGIS.CZ s.r.o. na internetové doméně http://www.legis.cz a doménách třetího řádu, souhlasíte bezvýhradně s Podmínkami užití, které jsou popsány následujícím textem:
 
I. Podmínky vstupu a objednání
Na LEGIS může vstupovat a nakupovat každý, kdo si řádně přečetl podmínky používání obchodu a celého systému, v okamžiku vstupu nebo uskutečnění objednávky dovršil zákonem požadovaného věku nebo je právně odpovědný za uskutečnění objednávky, byť s doměnkou znalosti právních závazků; i ten, kdo si řádně nepřečetl nebo ignoroval prostudování podmínek užití, akceptoval všeobecné obchodní podmínky nákupu a reklamační řád.

II. Ochrana autorských práv, Copyright
Veškerý obsah, jako jsou informační texty, uspořádání a rozvržení jednotlivých stránek, styly CSS, scripty a zdrojové kódy, popisy zboží, loga, ikony, obrázky, funkční prvky, které jsou obsaženy nebo použity na LEGIS, jsou vlastnictvím provozovatele, spolupracujících firem, případně jejich vlastníků a jsou chráněny autorským zákonem a dále registrovanými ochrannými známkami. LEGIS.CZ s.r.o. vlastní registrovanou ochrannou známku slovní "Podnikový a domácí právník (r)", jejíž neoprávněné nebo svévolné užití zcizitelem zakládá právní nároky vlastníků, stejně tak jako neoprávněné použití jakékoliv části obsahu webu. Poškození těchto práv bude od škůdce společností LEGIS.CZ s.r.o. sankčně vymáháno a to přinejmenším hodnotou nutnou k zajištění vytvoření zcizeného obsahu, byl-li takový obsah dostupný v databázi, pak hodnotou na pořízení databáze nebo produktu.

III. Licenční podmínky
LEGIS.CZ s.r.o. uděluje každému, kdo splní podmínky vstupu na LEGIS, automaticky licenci k prohlížení volně přístupných stránek LEGIS, ukládání obsahu webu do počítače uživatele pro pozdější osobní nekomerční použití. Tato automaticky získaná licence nedává žádnému z uživatelů jakékoliv právo na profit z informací a dat získaných z www.legis.cz nebo předávání, kopírováni, upravování, prodávání, další publikování jakoukoli - především tiskovou, elektronickou, obrazovou  nebo hlasovou reprodukcí; to se týká i nepřímého profitu. Informace publikované na LEGIS příjemce licence bere tak, jak stojí a leží - úhrnkem a provozovatel nenese žádnou odpovědnost při vzniku škod z titulu jejich prohlížení, užití nebo aplikování.

Licence udělená pro volně stažitelné soubory a programy:
Vzory zpřístupněné na www.legis.cz jsou dílem autorů, kteří návštěvníkům této stránky udělují JEDNU NEVÝHRADNÍ  a NEPŘENOSITELNOU LICENCI k osobnímu - nekomerčnímu použití vybraných textů dopisů, smluv a formulářů. Uvedené texty jsou určené jen pro osobní - nekomerční použití nabyvatelem, nesmějí být žádným způsobem dále publikovány, reprodukovány, prodávány, půjčovány, sdíleny a to ani částečně. Porušením tohoto ustanovení se zcizitelé vystavují trestní odpovědnosti ke společnosti LEGIS.CZ s.r.o. a kolektivu autorů. Vzory stahované uživatelem a přijímané za úplatu uživatel přijímá ve stavu, jak jsou publikované a jejich použití realizuje ve vlastní režii a na vlastní odpovědnost. Stažením, zkopírováním nebo zaznamenáním především bezplatně publikovaného obsahu jakýmkoliv způsobem, uživatel  s ujednáním bezvýhradně souhlasí.

IV. Informace a změny
LEGIS.CZ s.r.o. vynakládá veškerou snahu na zajištění pravdivosti a správnosti informací uvedených na stránkách svých serverů. Přes tuto snahu se může vyskytnout stav tiskové chyby, nepřesnosti nebo nepravdivosti, přičemž, v takovém případě se LEGIS zavazuje sjednat nápravu formou opravy textu - v nejbližším možném termínu; pokud nás na to upozorníte; nebo takovou informaci z www.legis.cz smazat, jestliže se o takové informaci dozvíme a lze ji ověřit. LEGIS.CZ s.r.o. si vyhrazuje právo vzniku tiskových chyb, změn informací, v obsahu webu i produktů, jakožto i cen bez předchozího upozornění, toto se týká i aplikačního software vyrobeného provozovatelem LEGIS.CZ s.r.o.. Informace na LEGIS nejsou poskytovány ve smyslu poradenství a nenahrazují kvalifikovanou právní pomoc - vyjadřují redakční právní názor, který se může od rozhodování soudů lišit; z toho důvodu návštěvník stránek bere na vědomí, že odvolá-li se na publikované informace LEGIS, odvolává se pouze na obsah poskytovaný úhrnkem, bez možnosti vznášení jakýchkoli nároků proti provozovateli.
Upozorňujeme, že obaly software mají pouze ilustrativní charakter, forma dodání datových nosičů nemusí odpovídat vyobrazení v katalogu a o obchodním balení rozhoduje LEGIS.

 
V. Závěrečná ustanovení
Veškeré objednávky, které jsou odeslány prostřednictvím LEGIS, se považují za oboustranně závazné okamžikem, kdy dodavatel LEGIS.CZ s.r.o. objednateli elektronicky potvrdí převzetí objednávky. Odesláním objednávky kupující bezvýhradně a dobrovolně akceptuje veškerá ustanovení Obchodních, reklamačních, licenčních podmínek a podmínek užití, a je si vědom všech práv a povinností z nich vyplývajících. LEGIS.CZ s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé nahráváním, načítáním stránek do počítače příjemce licence, špatnou funkcí nebo nedostupností jeho stránek a jakékoliv náhrady škod jsou nepřípustné a nevymahatelné. Veškeré zboží je až do úplného zaplacení majetkem společnosti LEGIS.CZ s.r.o.
 
Tyto podmínky vstupují v platnost dne 1. dubna 2018
 
Tyto podmínky vydává LEGIS.CZ s.r.o.


SW Vzory smluv 2022

SW Vzory smluv 2022
Cena: 750 Kč
(bez DPH)
908 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
S oblíbeným kompletem 2200 vzorů smluv a podání sestavíte sami a kdykoli jakýkoli právní dokument + Aktualizace zdarma

SW Formuláře 2022

SW Formuláře 2022
Cena: 1100 Kč
(bez DPH)
1331 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
Přes 750 formulářů určených pro předepsaná podání na všechny úřady ČR.

SW Slovník pojmů 2022

SW Slovník pojmů 2022
Cena: 450 Kč
(bez DPH)
545 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
NOZ a ZOK 2022 přináší nová hesla. Se slovníkem pojmů se v nových kodexech neztratíte


CD Hlavičkové papíry

Cena: 250 Kč
(bez DPH)
303 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
CD Hlavičkové papíry
Vzory hlavičkových papírů s povedeným designem k použití ve firmách i domácnostech.