Reklamační řád

Související: Obchodní podmínky :: Reklamační řád :: Ochrana údajů GDPR :: Podmínky užití informací :: Licence :: FAQ

Reklamační řád LEGIS vychází z Občanského zákoníku a vztahuje se pouze na zboží, jehož reklamace je řádně uplatněna v záruční lhůtě a je odůvodněná. Přečtěte si následující informace:

Souhlas s reklamačním řádem
Souhlas s reklamačním řádem stvrzuje objednávající dokončením objednávkového procesu, případně podpisem faktury, uhrazením kupní ceny, souhlasem s obsahem kupní smlouvy, převzetím zboží od přepravce nebo jeho stažením z internetu. Převzetím zboží se rozumí čas, kdy objednávaící zboží převezme v jakékoli formě (fyzicky na CD-ROM nebo elektronicky).

Kontrola:
Objednatel je povinen při převzetí zkontrolovat dodávku, není-li nikterak viditelně poškozena nebo poničena a nevyskytují-li se na dodávce v den plnění LEGIS vady. Pokud je zásilka poničena, nepřevezme objednatel zásilku a neprodleně kontaktuje internetový obchod LEGIS. Pokud objednatel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím, nebo neobdržel daňový doklad, je povinen ihned informovat internetový obchod LEGIS, pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že pozdější případná reklamace nebude uznána. Do záruční opravy bude přijato pouze zboží kompletní, s průvodní dokumentací a v originálním obalu. U software a audiopomůcek s požadavkem vrácení kupní ceny v zákonné lhůtě musí datový nosič v obalu s neporušenou pečetící známkou, nebo nesmí být přečten (stažen z účtu uživatele) spouštěcí licenční klíč - distribuční číslo.

Reklamace zásilek LEGIS může být uplatněna pouze na adrese dodavatele:

LEGIS.CZ s.r.o.
Pardubická 861/75a
50004 Hradec Králové 4
podpora@legis.cz

Kontaktní osoba pověřená vyřízením reklamací: Petr Jelínek

 

Do záruční opravy nebude přijato zejména zboží:
– poškozené živly jako je voda, oheň, blesk nebo jiný elektrický výboj a podobné
– s prošlou záruční lhůtou v den předložení (doručení) zboží k reklamaci
– mechanicky poškozené (roztržené, prořízlé, propálené atd.)
– bez doložení původu nákupu
– bez aktivačních a licenčních klíčů
– poškozené nesprávným použitím v rozporu s návodem k použití nebo zásadami správného použití či skladování – zboží poškozené neodborným servisním zásahem
 

Reklamace, jak postupovat?

Naše firma se snaží být Vám zákazníkům pokud možno co nejblíže. Dobře víme z vlastních zkušeností, a zná to asi každý, jak nepříjemné je uplatňovat na nějaké zboží reklamaci. Pokud se už ale nějaký problém vyskytne, např. Vám nedošlo zboží úplně v pořádku, nebo se v průběhu užívání objevila nějaká vada, postupujte prosíme podle instrukcí uvedených v pravé části této stránky. Usnadníte nám práci a Vaše reklamace bude vyřízena mnohem rychleji:

- zboží došlo v porušeném obalu:
V takovém případě, je lepší zásilku nepřevzít, nebo spolu s doručovatelkou zásilku prohlédnout, zda je kompletní a v neporušeném originálním obalu. V každém případě je doručovatelka povinna na Vaši žádost sepsat protokol o poškozené zásilce, a s tímto dokladem se dostavíte do 24 hod. od převzetí na Vaši pobočku České pošty, kde uplatníte reklamaci z poškození. Zboží neposílejte k nám, reklamace se musí uplatnit do 24 hod. od převzetí na poště, a pokud nejprve pošlete zásilku do naší firmy, není to správně. LEGIS Vám za takovou reklamaci nemůže přiznat náhradu.

- zboží došlo v neporušeném obalu, ale je mechanicky poškozené dopravou:
Zboží zašlete k nám na výše uvedenou adresu, my jej vyměníme a do 5 dnů odešleme zboží nové.

- zboží došlo v pořádku, ale objevila se u něj technická vada:
Pokud objevíte na zboží vadu (i postupem času), prověřte podle nákupního dokladu zda je zboží v záruce (funkční záruka je zpravidla 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak), pokud je zboží v záruce zašlete jej s kopií dokladu o koupi na adresu naší firmy, nebo nás kontaktujte na emailu podpora@legis.cz.
 

Popis správně zaslané reklamace:
Připravte si daňový doklad, který Vám byl doručen spolu se zbožím. Zabalte vadné zboží do původního obalu a nezapomeňte přiložit kopii doručenky nebo jiného dokladu o tom, kdy Vám bylo zboží dodáno, dále pak podrobný popis vady výrobku, u software i aktivační a licenční klíče. Vadné zboží spolu s dokladem o zakoupení a popisem závady vložíte do bublinkové obálky, do horního levého rohu nezapomeňte uvést Vaší zpáteční adresu. Takto připravenou zásilku zašlete prosím doporučeně na naši výše uvedenou adresu. Náklady na dopravu reklamace do sídla LEGIS.CZ s.r.o. nese objednávající, stejně tak riziko a odpovědnost za poškození zásilky dopravou. Z tohoto důvodu Vám doporučujeme zásilku pojistit.

LEGIS.CZ s.r.o. vyřídí Vaši reklamaci nejpozději do 30 dnů.

Běžně řešíme technické problémy do 24 hodin a jiné reklamace do 3 dnů. Doporučujeme využít vždy nejrychlejší cestu na emailu podpora@legis.cz.
 

Tyto podmínky vstupují v platnost dne 1. října 2021, vydává LEGIS.CZ s.r.o.SW Vzory smluv 2022

SW Vzory smluv 2022
Cena: 750 Kč
(bez DPH)
908 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
S oblíbeným kompletem 2200 vzorů smluv a podání sestavíte sami a kdykoli jakýkoli právní dokument + Aktualizace zdarma

SW Formuláře 2022

SW Formuláře 2022
Cena: 1100 Kč
(bez DPH)
1331 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
Přes 750 formulářů určených pro předepsaná podání na všechny úřady ČR.

SW Slovník pojmů 2022

SW Slovník pojmů 2022
Cena: 450 Kč
(bez DPH)
545 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
NOZ a ZOK 2022 přináší nová hesla. Se slovníkem pojmů se v nových kodexech neztratíte


CD Hlavičkové papíry

Cena: 250 Kč
(bez DPH)
303 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
CD Hlavičkové papíry
Vzory hlavičkových papírů s povedeným designem k použití ve firmách i domácnostech.