Aktuálně jste na Zakázaná ujednání nájmu bytu nově s obsahem Zakázaná ujednání nájmu bytu nově, Smlouvy, vzory, podání, LEGIS.CZ. Stránku Zakázaná ujednání nájmu bytu nově definují tato klíčová slova: vzory smluv, zákony, formuláře, životopis, domácí a podnikový právník, Zakázaná ujednání nájmu bytu nově, LEGIS.CZ.
Odkaz na stránky je http://www.legis.cz/Clanky/Zakazana-ujednani-najmu-bytu, úvod je na HOME.

Zakázaná ujednání nájmu bytu nově

Co nelze ve smlouvě o nájmu bytu dle NOZ právně vymáhat

Od ledna 2014 nový občanský zákoník ve smlouvách o nájmu bytu vymezuje zakázaná ujednání, kde jednou větou §2239 říká: „Nepřihlíží se k ujednání ukládajícímu nájemci povinnost zaplatit pronajímateli smluvní pokutu, ani k ujednání ukládajícímu nájemci povinnost, která je vzhledem k okolnostem zjevně nepřiměřená.“
 
Autoři zákona považují nájem bytu za chráněný, přestože to kodex přímo nevyslovuje a zajišťuje nezcizitelnost práv, byť by je nájemní smlouva výslovně uváděla.
 

Zakázaná ujednání nepřiměřeného závazku ve smlouvě o nájmu bytu

Pronajímatel tedy nemůže po nájemci požadovat věci, které jsou ve smlouvě uvedeny, avšak jsou s ohledem k nájmu bytu nepřiměřené. Vezměme příklad, kdy pronajímatel bude po nájemci smlouvou požadovat osobní závazek - např. v zimním období každodenní odklízení sněhu, přestože se v mezidobí nájemce stal invalidním důchodcem se zdravotním omezením v pohybovém aparátu a takový závazek není možné rozumně splnit. Příklad je sice absurdní, nicméně, takové ujednání je možné v praxi vidět, stejně jako případný zákaz, kterým pronajímatel nájemci zakazuje přijímat návštěvy nebo rodinné příslušníky, coby případné příležitostné nocležníky.
 

Zakázané sjednávání smluvních pokut ve smlouvě o nájmu bytu

Celkem významným zakázaným ujednáním je sjednávání smluvních pokut u nájmu bytu, o čemž §2239 hovoří velmi jasně. Nastane-li tedy důvod uvedený ve smlouvě o nájmu bytu, kterým by pronajímateli vznikalo právo po nájemci požadovat smluvní pokutu, nájemce tomu není povinen, neboť zákon v tomto smyslu hovoří jasně.
 

Vyšší ochrana nájemců bytu

Pokud zákon, resp. nový občanský zákoník, říká „nepřihlíží se k něčemu,“ pak jde o taková ujednání, jejichž závazek je nevymahatelný, byť by byla smlouva uzavřena i s úředně ověřenými podpisy. Ve smlouvách o nájmu bytu se tedy nesmí vyskytovat takové zákazy, kterými jsou zákonem přiznaná práva omezována. Jde například o právo nájemce v bytě podnikat atp.
 
Lze namítnout, že v ohledu na výše uvedené dochází k disproporci a zvýhodňování nájemců. Jedná se ovšem pouze o optickou nevyváženost. Právo nájmu bytu je totiž v případě občanského zákoníku velmi podrobně rozpracované a pronajímatelům dává jiné výhody, se kterými mohou při uzavírání nájemních smluv účelně disponovat.

 
Přestože se to nemusí každému pronajímateli líbit, jde o rozumnou podporu zákonodárců přispět k ochraně přirozených práv nájemců. Závěrem můžeme podotknout, že dobrovolnost nájemce plnit některé zakázané závazky není vyloučena (např. zákaz bydlení se psem).
 

CD Vzory smluv 2016

Cena: 650 Kč
(bez DPH)
787 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
CD Vzory smluv 2016
S 2100 vzory smluv sestavíte sami a kdykoli jakýkoli právní dokument (§§ a NOZ 2016)

CD Zákony 2016

Cena: 650 Kč
(bez DPH)
787 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
CD Zákony 2016
Všechny zákony na jednom místě a další vybraná legislativa EU. Užitečný a dostupný program.

CD Formuláře

Cena: 1590 Kč
(bez DPH)
1924 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
CD Formuláře
Přes 2000 tiskopisů určených pro předepsaná podání na všechny úřady v ČR.
Vzory a smlouvy dle NOZ a ZOK
 

CD Dopisy

Cena: 250 Kč
(bez DPH)
303 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
CD Dopisy
Zlatá pravidla, to je soubor informací, které vám pomohou jak psát dopisy mnohem efektivněji.
Smlouvy 2016 Vzory pro všechno Zákony a formuláře Software a audio
Slovníky pojmů

Copyright © 1999-2016 LEGIS.CZ s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
 • 2100 vzorů pro všechny osobní, firemní a pracovně právní situace pro rok 2016 …

  Pište smlouvy sami, rychle a kdykoliv
  podle nového občanského zákoníku
  a zákona o korporacích …

  více informací 2100 vzorů pro všechny osobní, firemní a pracovně právní situace pro rok 2016 … 2100 vzorů pro všechny osobní, firemní a pracovně právní situace pro rok 2016 …
 • Klíčové zákony pro rok 2015-2016 na jednom místě

  Všechny zákony na jednom místě a
  aktualizace 2x týdně / 365 dnů, to
  nabízí jeden z nejlepších produktů
  na trhu za minimální cenu ...

  více informací Klíčové zákony pro rok 2015-2016 na jednom místě Klíčové zákony pro rok 2015-2016 na jednom místě
 • Velký slovník pojmů podle nového občanského a korporátního práva pro rok 2016 …

  Zjistěte opravdový význam termínů
  používaných novým občanským zákoníkem
  ve velkém slovníku pojmů …

  více informací Velký slovník pojmů podle nového občanského a korporátního práva pro rok 2016 … Velký slovník pojmů podle nového občanského a korporátního práva pro rok 2016 …
FAQ   |   mapa webu   |   kontakty
 
 

Košík

0 Kč

Uživatel

Přihlášený uživatel:
Nejste přihlášen(a).
Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím souborů cookies pro marketingové účely.více informací
beru na vědomí