Aktuálně jste na Slovník pojmů s obsahem Slovník pojmů, Smlouvy, vzory, podání, LEGIS.CZ. Stránku Slovník pojmů definují tato klíčová slova: vzory smluv, zákony, formuláře, životopis, domácí a podnikový právník, Slovník pojmů, LEGIS.CZ.
Odkaz na stránky je http://www.legis.cz/Slovnik-pravnich-pojmu, úvod je na HOME.

Slovník pojmů

Potřebujete se rychle zorientovat v textech nových zákonů účinných od ledna 2014? Slovník pojmů podle nového občanského a korporátního práva nabízí okamžité informace.

CD: Slovník pojmů Vám umožní:

 • rychle pochopit význam 450 právních pojmů
 • snadno se zorientovat v textech NOZ a ZoOK
 • bezpečně používat nové pojmy v praxi
 • přesně reagovat na právní situace

Koupit CD Slovník pojmů

Varianta produktu:
Cena: 250 Kč
(bez DPH)
303 Kč včetně DPH

Další informace:Proč slovník pojmů používat a komu je určen:

Slovník pojmů obsahuje stovky hesel, které ve svém obsahu předkládá nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích účinných od 1. ledna 2014. Slovník krátkým a zřetelným výkladem vysvětluje význam nových nebo aktualizovaných pojmů. Slovník je vhodný nejen pro odbornou i laickou veřejnost, ale také pro studenty ekonomických a právních oborů. Na obsahu pracoval dlouhodobě spolupracující analytický právník s podporou AK J u š t a  &  P a r t n e r.

Slovník bude přínosem pro:

 • advokáty a právníky;
 • učitele ekonomicko právních oborů;
 • manažery a podnikatele;
 • účetní a daňové poradce;
 • obchodní korporace;
 • všechny soukromé osoby.

Slovník pojmů obsahuje

450 pojmů vás naučí pochopit významově bonitní hesla z nových kodexů, které zasahují do všech oblastí života, kterými jsou například tyto:

 • Dědění
 • Podnikání
 • Rodina
 • Smlouvy a závazky
 • Společnosti a korporace
 • Spotřebitelé
 • Výkon práv
 • Zaměstnávání

 

Řazení pojmů ve slovníku:

Slovník pojmů je dodáván v elektronické podobě v PDF formátu a není součástí žádného z našich dalších produktů. Zákon o obchodních korporacích a nový občanský zákoník od ledna nahrazují desítky dlouhodobě zažitých zákonů; v praxi to přináší stovky nových nebo významově upravených pojmů. Slovník pojmů zachycuje aktuální legislativní vývoj právního stavu a je vhodným doplňkem ke studiu práv a povinností všech občanů, podnikatelů i korporací v ČR. Pro přehlednost jsou pojmy, hesla a fráze vybrané z nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích řazena podle zákona a dále podle zákona a současně názvu. Způsob řazení je ideální pro přehlednost s možností rychlého nastudování pojmové problematiky.

Vybrané pojmy a hesla uvedené ve slovníku dle NOZ a ZOK:

Nový občanský zákoník:
 • bez zbytečného odkladu
 • budoucí pohledávka
 • domnělé vlastnické právo
 • hromadná listina
 • kvitovaná poukázka
 • neobjednané plnění
 • neplatnost
 • nepodstatné porušení smlouvy
 • Pacht
 • panující pozemek
 • podpůrce
 • povinnost dbát rodičů
 • povinný díl
 • právní účinnost
 • právo příčící se účelu
 • přednostní právo
 • přirozené právo
 • půjčitel
 • rodinný závod

 • rozhrada
 • rozpor
 • rozvazovací podmínka
 • řádná držba
 • slabší právní důvod
 • smíšený přírůstek
 • smlouva o manželském majetkovém režimu
 • spoludědic
 • spravedlivý důvod
 • srovnávací reklama
 • stíhání na cizím pozemku
 • účelové určení
 • uzavírání smluv distančním způsobem
 • věc obtížená
 • veřejná prospěšnost
 • vydlužitel
 • vykládací pravidla
 • zákonný díl
 • zdánlivé manželství
 • zmocněnec
Zákon o korporacích:
 • akcionářská žaloba
 • dědic podílu
 • dobytnost
 • dualistický systém
 • evidence podnikatelů
 • evropská družstevní společnost
 • finanční asistence
 • kmenový list
 • komanditní suma
 • lhůta
 • losování
 • malé družstvo
 • monistický systém
 • náhradní valná hromada
 • neplatnost
 • omezení
 • osobní společnost
 • ovládající osoba
 • podíl
 • podstatné zhoršení
 • právo odkupu

 • prospěch
 • převoditelnost
 • přiměřená cena
 • příplatek
 • rozhodnutí per rollam
 • smlouva o výkonu funkce
 • sociální družstvo
 • statutární ředitel
 • střet zájmů
 • úpadek
 • upisovatel
 • uvolněný podíl
 • veřejná nabídka
 • většinový společník
 • zástava akcií
 • zatímní list
 • závod
 • zdánlivé právní jednání

CD Zákony 2017

Cena: 650 Kč
(bez DPH)
787 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
CD Zákony 2017
Všechny zákony na jednom místě a další vybraná legislativa EU. Užitečný a dostupný program.

CD Propagace

Cena: 250 Kč
(bez DPH)
303 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
CD Propagace
Audio posluchačům poskytuje informace pro zlepšení nadpisů nabídek a písemných projevů.

CD Dopisy

Cena: 250 Kč
(bez DPH)
303 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
CD Dopisy
Zlatá pravidla, to je soubor informací, které vám pomohou jak psát dopisy mnohem efektivněji.
Smlouvy 2017 Vzory pro všechno Zákony a formuláře Software a audio
Slovníky pojmů

Copyright © 1999-2017 LEGIS.CZ s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
 • 2100 vzorů pro všechny osobní, firemní a pracovně právní situace pro rok 2017 …

  Pište smlouvy sami, rychle a kdykoliv
  podle nového občanského zákoníku
  a zákona o korporacích …

  více informací 2100 vzorů pro všechny osobní, firemní a pracovně právní situace pro rok 2017 … 2100 vzorů pro všechny osobní, firemní a pracovně právní situace pro rok 2017 …
 • Klíčové zákony pro rok 2017 na jednom místě

  Všechny zákony na jednom místě a
  aktualizace 2x týdně / 365 dnů, to
  nabízí jeden z nejlepších produktů
  na trhu za minimální cenu ...

  více informací Klíčové zákony pro rok 2017 na jednom místě Klíčové zákony pro rok 2017 na jednom místě
 • Velký slovník pojmů podle nového občanského a korporátního práva pro rok 2017 …

  Zjistěte opravdový význam termínů
  používaných novým občanským zákoníkem
  ve velkém slovníku pojmů …

  více informací Velký slovník pojmů podle nového občanského a korporátního práva pro rok 2017 … Velký slovník pojmů podle nového občanského a korporátního práva pro rok 2017 …
FAQ   |   mapa webu   |   kontakty
 
 

Košík

0 Kč

Uživatel

Přihlášený uživatel:
Nejste přihlášen(a).
Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím souborů cookies pro marketingové účely.více informací
beru na vědomí