Aktuálně jste na Samostatné vzory - výsledky hledání s obsahem Samostatné vzory - výsledky hledání, Smlouvy, vzory, podání, LEGIS.CZ. Stránku Samostatné vzory - výsledky hledání definují tato klíčová slova: vzory smluv, zákony, formuláře, životopis, domácí a podnikový právník, Samostatné vzory - výsledky hledání, LEGIS.CZ.
Odkaz na stránky je http://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Vysledky-hledani, úvod je na HOME.

Samostatné vzory - výsledky hledání


Úvod vzory a smlouvy > Samostatné vzory > Samostatné vzory - výsledky hledáníOdvolání souhlasu s uchováváním osobních údajů poskytnutých pro účely výběrového řízení
http://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Odvolani-souhlasu-s-uchovavanim-osobnich-udaju-pos
Paragon
http://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Danovy-rad/Paragon
Ukončení odběru elektrické energie
http://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Obcanske/Ukonceni-odberu-elektricke-energie
Pokladní kniha bez DPH A4
http://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Danovy-rad/Pokladni-kniha-bez-DPH-A4
Ukončení odběru vody
http://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Obcanske/Ukonceni-odberu-vody
Ukončení přeložení zaměstnance
http://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Ukonceni-prelozeni-zamestnance
Příjmový pokladní doklad
http://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Danovy-rad/Prijmovy-pokladni-doklad
Stvrzenka
http://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Danovy-rad/Stvrzenka
Výdajový pokladní doklad i pro podvojné účetnictví
http://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Danovy-rad/Vydajovy-pokladni-doklad-i-pro-podvojne-ucetnictvi
Odvolání proti uložení pokuty zaměstnavateli při nepředložení dokladů ke kontrole
http://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Spravni/Odvolani-proti-ulozeni-pokuty-zamestnavateli-pri-n
Volba společného zmocněnce pro doručování
http://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Spravni/Volba-spolecneho-zmocnence-pro-dorucovani
Uznání závazku zaměstnancem k náhradě schodku
http://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Uznani-zavazku-zamestnancem-k-nahrade-schodku
Uznání závazku zaměstnancem k náhradě škody
http://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Uznani-zavazku-zamestnancem-k-nahrade-skody
Volba společného zmocněnce pro zastupování
http://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Spravni/Volba-spolecneho-zmocnence-pro-zastupovani
Volební řád Odborové organizace
http://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Volebni-rad-Odborove-organizace
Vyhlášení termínu pro předložení zúčtovatelné neschopenky
http://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Vyhlaseni-terminu-pro-predlozeni-zuctovatelne-nesc
Oznámení závad na pracovišti
http://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Oznameni-zavad-na-pracovisti
Oznámení o výši náhrady mzdy za dovolenou
http://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Oznameni-o-vysi-nahrady-mzdy-za-dovolenou
Oznámení zvláštního režimu
http://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Danovy-rad/Oznameni-zvlastniho-rezimu
Společnická žaloba
http://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Korporace/Spolecnicka-zaloba
Výpověď z pracovního poměru pro neuspokojivé pracovní výsledky
http://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Vypoved-z-pracovniho-pomeru-pro-neuspokojive-praco
Výpověď z pracovního poměru pro soustavné méně závažné porušování povinností
http://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Vypoved-z-pracovniho-pomeru-pro-soustavne-mene-zav
Výpověď z pracovního poměru z důvodu nadbytečnosti
http://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Vypoved-z-pracovniho-pomeru-z-duvodu-nadbytecnosti
Výpověď z pracovního poměru zaměstnancem
http://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Vypoved-z-pracovniho-pomeru-zamestnancem
Výpověď z pracovního poměru, ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část
http://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Vypoved-z-pracovniho-pomeru-rusi-li-se-zamestnavat
Výpověď z pracovního poměru, zaměstnanec nesmí dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz
http://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Vypoved-z-pracovniho-pomeru-zamestnanec-nesmi-dale
Výstupní lístek zaměstnance
http://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Vystupni-listek-zamestnance
Vysvětlení zaměstnavatele, že zaměstnance nediskriminuje
http://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Vysvetleni-zamestnavatele-ze-zamestnance-nediskrim
Vysvětlení, že nedošlo o diskriminační chování ve výběrovém řízení
http://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Vysvetleni-ze-nedoslo-o-diskriminacni-chovani-ve-v
Výtka zaměstnanci pro neuspokojivé pracovní výsledky
http://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Vytka-zamestnanci-pro-neuspokojive-pracovni-vysled
Odvolání předchozího písemného souhlasu zaměstnavatele s výdělečnou činností
http://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Odvolani-predchoziho-pisemneho-souhlasu-zamestnava
Jednostranné zrušení dohody o pracovní činnosti zaměstnancem
http://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Jednostranne-zruseni-dohody-o-pracovni-cinnosti-za
Jednostranné zrušení dohody o pracovní činnosti zaměstnavatelem
http://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Jednostranne-zruseni-dohody-o-pracovni-cinnost-(1)
Jmenování do funkce
http://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Jmenovani-do-funkce
Oznámení, že škoda způsobená zaměstnavatelem bude plněna jen částečně
http://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Oznameni-ze-skoda-zpusobena-zamestnavatelem-bude-p
Oznámení, že uchazeč o práci nesmí být zaměstnán
http://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Oznameni-ze-uchazec-o-praci-nesmi-byt-zamestnan
Oznámení, že za volno poskytnuté ke zkoušce nenáleží zaměstnanci mzda
http://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Oznameni-ze-za-volno-poskytnute-ke-zkousce-nenalez
Petice
http://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Peticni/Petice
Nařízení práce přesčas
http://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Narizeni-prace-prescas
Nařízení práce ve dnech pracovního klidu
http://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Narizeni-prace-ve-dnech-pracovniho-klidu
Nařízení zaměstnanci k absolvování školení u jiné firmy
http://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Narizeni-zamestnanci-k-absolvovani-skoleni-u-jine
Návrh člena Odborové organizace ke zvýšení příplatku za noční práci
http://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Navrh-clena-Odborove-organizace-ke-zvyseni-priplat
Návrh na povolení obnovy řízení
http://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Spravni/Navrh-na-povoleni-obnovy-rizeni
Návrh na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti
http://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Spravni/Navrh-na-prikazani-veci-jinemu-soudu-z-duvodu-vhod
Konkurenční doložka, klausule pracovních smluv
http://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Konkurencni-dolozka-klausule-pracovnich-smluv
Odmítnutí poskytnutí informace dle ZOK
http://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Korporace/Odmitnuti-poskytnuti-informace-dle-ZOK
Licenční smlouva o šíření počítačového programu
http://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Autorske/Licencni-smlouva-o-sireni-pocitacoveho-programu
Licenční smlouva reklamního audiovizuálního díla
http://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Autorske/Licencni-smlouva-reklamniho-audiovizualniho-dila
Insolvenční návrh - dlužník
http://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Insolvencni/Insolvencni-navrh-dluznik
Insolvenční návrh - věřitel
http://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Insolvencni/Insolvencni-navrh-veritel
  «   1 2    »  »|
Zobrazeno 1 - 50 z 100

CD Vzory smluv 2017

Cena: 650 Kč
(bez DPH)
787 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
CD Vzory smluv 2017
S 2100 vzory smluv sestavíte sami a kdykoli jakýkoli právní dokument (§§ a NOZ 2017)

CD Slovník pojmů

Cena: 250 Kč
(bez DPH)
303 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
CD Slovník pojmů
NOZ a ZOK 2014 přináší nová hesla. Se slovníkem pojmů se v nových kodexech neztratíte

CD Dopisy

Cena: 250 Kč
(bez DPH)
303 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
CD Dopisy
Zlatá pravidla, to je soubor informací, které vám pomohou jak psát dopisy mnohem efektivněji.

Dostupné vzory 2017 seřazené podle oblastí použití:


Zařiďte si vlastní právní kancelář se vzory smluv ...

Vzory smluv


Vzory smluv pro rok 2017 najdete v SW
Podnikový a domácí právník (r)

Na LEGIS.CZ najdete přes 2100 vzorů smluv a podání podle nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích, přes 2000 formulářů úřadů, tisíce zákonů a vyhlášek, vzory životopisů, předlohy dopisů na CD k okamžitému použití, návody, naučné články a slovníky. Pomáháme Vám řešit právní situace snadno a rychle.

Smlouvy 2017 Vzory pro všechno Zákony a formuláře Software a audio
Slovníky pojmů

Copyright © 1999-2017 LEGIS.CZ s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
 • 2100 vzorů pro všechny osobní, firemní a pracovně právní situace pro rok 2017 …

  Pište smlouvy sami, rychle a kdykoliv
  podle nového občanského zákoníku
  a zákona o korporacích …

  více informací 2100 vzorů pro všechny osobní, firemní a pracovně právní situace pro rok 2017 … 2100 vzorů pro všechny osobní, firemní a pracovně právní situace pro rok 2017 …
 • Klíčové zákony pro rok 2017 na jednom místě

  Všechny zákony na jednom místě a
  aktualizace 2x týdně / 365 dnů, to
  nabízí jeden z nejlepších produktů
  na trhu za minimální cenu ...

  více informací Klíčové zákony pro rok 2017 na jednom místě Klíčové zákony pro rok 2017 na jednom místě
 • Velký slovník pojmů podle nového občanského a korporátního práva pro rok 2017 …

  Zjistěte opravdový význam termínů
  používaných novým občanským zákoníkem
  ve velkém slovníku pojmů …

  více informací Velký slovník pojmů podle nového občanského a korporátního práva pro rok 2017 … Velký slovník pojmů podle nového občanského a korporátního práva pro rok 2017 …
FAQ   |   mapa webu   |   kontakty
 
 

Košík

0 Kč

Uživatel

Přihlášený uživatel:
Nejste přihlášen(a).
Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím souborů cookies pro marketingové účely.více informací
beru na vědomí