Hlášení pracovního úrazu na pracovišti - informace

Je-li úraz zaměstnavatelem vyhodnocen jako úraz pracovní, má zaměstnavatel dle ust. § 105 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce") povinnost ohlásit pracovní úraz stanoveným orgánům a institucím. Ohlášení pracovního úrazu musí být zaměstnavatelem provedeno bez zbytečného odkladu orgánům a institucím uvedeným v ust. § 4 nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve znění pozdějších předpisů.

Povinnost ohlásit pracovní úraz bez zbytečného odkladu má zaměstnavatel za předpokladu, že hospitalizace úrazem postiženého zaměstnance trvá více než 5 dnů nebo lze-li vzhledem k povaze zranění takovou dobu hospitalizace předpokládat (dále jen „závažný pracovní úraz"), nebo pokud se jedná o smrtelný pracovní úraz.

Místní příslušnost oblastního inspektorátu práce (dále jen „OIP") pro ohlášení pracovního úrazu se řídí místem, kde došlo k závažnému pracovnímu úrazu, nebo smrtelnému pracovnímu úrazu.

Samotné ohlášení pracovních úrazů tak bývá v praxi nejčastěji realizováno vůči místně příslušnému OIP prostřednictvím telefonického hovoru, e-mailové korespondence, případně prostřednictvím datové schránky.

 Vzory pro pracovně právní agendu najdete v programu vzory smluv.
 

Kontaktní údaje na OIP pro ohlášení pracovního úrazu:

 OIP  Telefon  E-mail  Datová schránka
 OIP pro hlavní město Prahu  950 179 310  praha@suip.cz  dqiefdg
 OIP pro Středočeský kraj  950 179 400  stredni.cechy@suip.cz  nhtefdc
 OIP pro Jihočeský kraj a Vysočinu  950 179 511  budejovice@suip.cz  n7wefgn
 OIP pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj  950 179 611  plzen@suip.cz  uiqeezx
 OIP pro Ústecký kraj a Liberecký kraj  950 179 711  usti@suip.cz  xy7efgi
 OIP pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj  950 179 800  hradec@suip.cz  8sgefgc
 OIP pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj  950 179 900  brno@suip.cz  a9heffd
 OIP pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj  950 179 211  ostrava@suip.cz  5bzeezt

U pracovních úrazů, jejichž následkem došlo ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší než 3 kalendářní dny, nebo k úmrtí zaměstnance, je zaměstnavatel povinen dle ust. § 105 odst. 3 a 4 zákoníku práce vyhotovit a zaslat záznam o úrazu. Jedno vyhotovení záznamu o úrazu je povinen zaměstnavatel předat postiženému zaměstnanci a v případě smrtelného pracovního úrazu jeho rodinným příslušníkům.Zdroj: Ohlášení pracovního úrazu | Státní úřad inspekce práce (suip.cz)

SW Vzory smluv 2024

SW Vzory smluv 2024
Cena: 750 Kč
(bez DPH)
908 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
Komplet 2200 aktualizovaných vzorů smluv a podání, se kterým sestavíte sami a rychle jakýkoli právní dokument.

Aktualizace v ceně
Novela zákoníku práce od 1.10.2023 zapracovaná

SW Formuláře 2024

SW Formuláře 2024
Cena: 1300 Kč
(bez DPH)
1573 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
Přes 750 formulářů určených pro předepsaná podání na všechny úřady ČR.

SW Slovník pojmů

SW Slovník pojmů
Cena: 450 Kč
(bez DPH)
545 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
Nové zákony přinášejí nová hesla. Se slovníkem pojmů se v nových kodexech neztratíte a budete všemu rozumět.
Vzory a smlouvy dle NOZ a ZOK
 

CD Dopisy

Cena: 250 Kč
(bez DPH)
303 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
CD Dopisy
Zlatá pravidla, to je soubor informací, které vám pomohou jak psát dopisy mnohem efektivněji.