Pozor na nebezpečné smlouvy

Češi se naučili z internetu stahovat vzory smluv, znají ale jejich původ a možné nástrahy?

5. 8.2022 – Hradec Králové
Nástrahy číhající na uživatele internetu, kteří se snaží ušetřit bezplatným získání vzorů a smluv z internetu, jsou velmi nebezpečné. Uživatelé si neuvědomují nebezpečí, která podstupují, pokud si pro své použití stáhnou právní předlohu z neověřeného nebo neaktualizovaného zdroje a v praxi ji použijí. Společnost LEGIS.CZ s.r.o. na to upozorňuje a to především ve vazbě na nové kodexy související s korporátním a občanským právem.


Češi si zvykli, že na internetu najdou téměř jakýkoliv obsah, který si mohou zdarma stáhnout do svých počítačů a použít s přesvědčením, že se nevystavují žádným rizikům. Oblíbeným obsahem internetových uživatelů jsou například vzory smluv nebo právní dokumenty, se kterými řeší lidé nebo firmy své osobní nebo provozní situace. A právě důvěra v internetové portály bezplatně nabízející předlohy právních dokumentů pro ně znamená významné riziko spojené s aktuálností a správností obsahu vzorů. Většina takových portálů se totiž díky internetovému marketingu dostává na přední pozice ve vyhledávačích, nicméně, jednou vystavené vzory neaktualizují a o jejich obsah se již nestarají. Uživatel, který v dobré víře takový vzor použije jako předlohu pro svůj případ, může i po několika letech zjistit, že je jeho smlouva nebo jiný dokument úplně neplatný. Cenu, kterou pak takový uživatel za použití vadného vzoru zaplatí, může být mnohonásobně vyšší, než kupní cena ověřených produktů nebo publikací se vzory. Jak zaručit, že vzorové předlohy jsou správné a neobsahují rizikové textace? Je nutné dodržovat základní pravidla při používání právních vzorů.

Petr Jelínek, MBA, šéf vydavatelské společnosti LEGIS.CZ s.r.o. a odborník na internetový obsah, připravil sedm doporučení a postřehů pro lidi, kteří si z internetu stahují volně dostupné vzory smluv a používají je ve svém podnikání nebo soukromém životě. Tyto rady by měly být pobídkou k zamyšlení i pro ty, kteří o stahování neověřených vzorů z internetu teprve uvažují:
  1. Zjistěte si, kdo je opravdovým autorem. Existuje mnoho serverů nabízejících zdarma ke stažení vzory, smlouvy a další dokumenty. Ověřte si, zda je vlastníkem takových webových stránek firma zabývající se zpracováním právních informací, advokát nebo zájmová organizace se zaměřením na legislativu, případně vydavatelství – jako LEGIS.CZ s.r.o.. Podlehnete-li pouze klamu líbivých textů „stáhnout zdarma“, zcela jistě narazíte na problém s obsahem vzoru.
  2. Nenechte se napálit. Vzory zdarma bývají pro mnoho provozovatelů webových stránek pouze prostředkem, jak nalákat uživatele na své vlastní služby (finanční, poradenské, pojišťovací). Vždy si zjistěte, jak často jsou vzory kontrolovány a zda je jejich obsah v souladu s platnou legislativou, a především, jestli je nabídka vzorů nebo právních informací součástí běžného podnikání firmy nebo jen způsob, jak vás nalákat na svůj web.
  3. Zdarma neznamená úplně zdarma. V případě, že si již vyberete konkrétní vzor, zřejmě získáte strukturu pro sestavení finálního dokumentu, ovšem budete muset kontrolovat každou frázi, která je ve smlouvě uvedena. Čas, který do takové kontroly vložíte, znamená v přepočtu na finanční náklady tak vysokou hodnotu, že stále ještě výhodnější využit právní konzultaci advokáta nebo ověřenou publikaci se vzory smluv.
  4. Nikdy neklikejte na vzory, které jsou zabaleny v samorozbalovacím archivu exe. Společně se vzorem byste si mohli zdarma stáhnout také nějaký virus a poškodit počítač. To se netýká programů, které obsluhují databáze se vzory smluv, ale samostatných vzorů zdarma.
  5. Pozor na weby, které se více než vydáváním vzorů smluv zabývají sběrem vašich osobních údajů. Nabídka vzorů zdarma je po návštěvě stránky podmíněna vložením některých osobních údajů, ty pak firmy často prodávají dále nebo slouží jako kvalitní obchodní artikl. Osobní údaje vkládejte jen do formulářů ověřených společností a tam, kde je nutná registrace při platbě za legální a spolehlivě použitelné vzory.
  6. Vyvarujte se stahování plagiátů. Vzory zdarma jsou na internetu ve většině případů plagiátem některého z oficiálních vydavatelství, protože provozovatelé webu poskytující vzory zdarma často nemají dostatek prostředků na výrobu vlastních vzorů. Náklady na výrobu a pravidelnou správu jednoho vzoru lze počítat v tisících, u složitějších dokumentů i desetitisících za jeden rok. Ptejte se vydavatelů bezplatných vzorů, kdo je jejich autorem nebo zda je jejich redakce opravdovým vlastníkem vzoru? 
  7. Nepodporujte internetovou kriminalitu. Přestože si provozovatelé webů nabízejících vzory zdarma legálně opatří knihu nebo databázi právních vzorů, nelegálně je poskytují dále, byť ve formě upravené k nepoznání. Použitím takového vzoru se uživatelé vystavují riziku spojeného se stahováním a používáním nelegálního obsahu. Takto amatérsky přepracovaný vzor nemůže obsahovat všechny náležitosti profesionálně zpracovaného dokumentu. Doporučujeme, pokud již budete vzor zdarma používat, vyvarujte se dalšímu šíření. Ušetříte si starosti s vysvětlováním, na základě jakého oprávnění publikujete vzory jiného autora.
Příležitost získávat z internetu cokoli zdarma je pro tuzemské internetové uživatele téměř národním sportem. Vzory zdarma na internetu hledají soukromé osoby i podnikatelé, nejčastěji ale ti, kdo potřebuje vyřešit nutně a rychle nějakou životní situaci. Velká skupina těchto osob však později přechází na legální produkty z ověřených zdrojů, jakým je například naše databáze „Podnikový a domácí právník.“

Podle Petra Jelínka je důležité, aby byl každý uživatel opatrný a nespoléhal se jen na snadnou dostupnost vzoru a k tomu dodává: „Jednoduché úkony zvládne obstarat téměř každý, na složité dokumenty nebo kontrakty s vysokou hodnotou či mírou rizika doporučujeme přizvat právníka. Mít však k dispozici vzory smluv z databáze je však velmi důležité, a to především proto, že k advokátovi můžete přijít připraveni, což každému ušetří čas i peníze.“


 
O společnosti LEGIS.CZ s.r.o.
Posláním vydavatelské společnosti LEGIS.CZ s.r.o. je zjednodušovat, zefektivňovat a zvyšovat přehled soukromých osob, firem a podnikatelů především v oblastech občanského, obchodního a pracovního práva. K tomu využívá dlouhodobě otestovaný a snadno použitelný software – Podnikový a domácí právník (r) 1999-2022, který v elektronické podobě s aktualizací poskytuje uživatelům vzorové předlohy pro řešení všech právních situací v podnikání, domácnostech, zaměstnání nebo na úřadech. Použitím LEGIS software uživatelé získávají důvěryhodný informační zdroj a výhody spojené s další podporou. Produkty LEGIS.CZ využilo přes 30 tisíc uživatelů s licencemi pro 120 tisíc počítačů; firma nabízí produktové portfolio pro všechny cílové skupiny se zájmem získat dobrou orientaci v aplikované legislativě, s možnou úsporou času a prvotních nákladů v případě pozdějšího využití kvalifikované právní pomoci.

Pro podrobnější informace prosím kontaktujte:

Petr Jelínek
Best Communications
Email: jednatel@legis.cz

Technické dotazy
LEGIS.CZ podpora
Email: podpora@legis.cz

SW Vzory smluv 2024

SW Vzory smluv 2024
Cena: 750 Kč
(bez DPH)
908 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
Komplet 2200 aktualizovaných vzorů smluv a podání, se kterým sestavíte sami a rychle jakýkoli právní dokument.

Aktualizace v ceně
Novela zákoníku práce od 1.1.2024 zapracovaná

SW Formuláře

SW Formuláře
Cena: 1300 Kč
(bez DPH)
1573 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
Přes 750 formulářů určených pro předepsaná podání na všechny úřady ČR.

SW Slovník pojmů

SW Slovník pojmů
Cena: 450 Kč
(bez DPH)
545 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
Nové zákony přinášejí nová hesla. Se slovníkem pojmů se v nových kodexech neztratíte a budete všemu rozumět.
Vzory a smlouvy dle NOZ a ZOK
 

SW Vzory smluv 2024

Cena: 750 Kč
(bez DPH)
908 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
SW Vzory smluv 2024
Komplet 2200 aktualizovaných vzorů smluv a podání, se kterým sestavíte sami a rychle jakýkoli právní dokument.

Aktualizace v ceně
Novela zákoníku práce od 1.1.2024 zapracovaná