Vzory smluv a podání
Formuláře na úřady
Slovník právních pojmů
Samostatné vzory
Vzory smluv a podání 2022

SW Vzory smluv 2022

SW Vzory smluv 2022
Cena: 750 Kč
(bez DPH)
908 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
S oblíbeným kompletem 2200 vzorů smluv a podání sestavíte sami a kdykoli jakýkoli právní dokument + Aktualizace zdarma

SW Formuláře 2022

SW Formuláře 2022
Cena: 1100 Kč
(bez DPH)
1331 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
Přes 750 formulářů určených pro předepsaná podání na všechny úřady ČR.

SW Slovník pojmů 2022

SW Slovník pojmů 2022
Cena: 450 Kč
(bez DPH)
545 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
NOZ a ZOK 2022 přináší nová hesla. Se slovníkem pojmů se v nových kodexech neztratíte

Vzory smluv a podání 2022

Program na tvorbu vzorů smluv a dopisů

Doporučujeme: Nejoblíbenější program se vzory smluv nepřetržitě vyvíjíme a aktualizujeme od roku 1999. Pomáháme tisícům firem, podnikatelům i soukromým osobám při sestavování právních dokumentů a korespondence bez cizí pomoci. Pokud občas řešíte něco se sousedy, zaměstnanci, úřady nebo dodavateli,  prohlédněte si podrobnosti o programu se vzory smluv a podání pro rok 2022 a využijte naši nabídku i vy.

Místo složitého hledání na internetu najdete a vyplníte vzor přímo v programu.


Více informací

 

Vzory v produktu najdete v těchto kategoriích:

Akceptace :: Akcie a CP :: Autorské dílo :: Bezpečnost :: Budoucí akty :: Byty :: Chyby a omyly :: Čestné prohlášení :: Daně :: Darování dary :: Dědictví :: Delegace :: Dílo :: Dohody :: Doložky do smluv :: Dodatky smluv :: Doporučení :: Doplnění :: Dražby :: Exekuce :: Formuláře :: Gratulace :: Likvidace :: Manželství :: Marketing :: Nabídky :: Nájem :: Námitky :: Nařízení :: Návrhy :: Nemovitosti :: Objednávky :: Odbory :: Odmítnutí :: Odpovědnost :: Odstoupení :: Odvolání :: Ochranné známky :: Omluvy :: Osobní údaje :: Oznámení :: Patenty :: Personalistika :: Petice :: Plná moc :: Policie :: Potvrzení :: Prohlášení :: Přestupky :: Reklamace :: Rezervace :: Rezignace :: Rodina :: Rozhodčí řízení :: Rozvod manželství :: Sdělení :: Služby :: Směnky :: Směrnice :: Smlouvy :: Stavby :: Stížnosti :: Účetnictví :: Úřady :: Uznání :: Vydědění :: Výpovědi :: Vysvětlení :: Výtky :: Výzvy :: Vztahy :: Zástavy :: Závazky :: Zrušení :: Žádosti :: Žaloby
 

Nejnovější vzory


Žaloba o určení otcovství
Výzva k náhradě škody
 Smlouva kupní - automobil
Jednostranný zápočet
Kvitance
Doložka - zvýšení nájemného
Emancipace - návrh soudu
Dohoda o zvýšení kvalifikace
Návrh na rozvod
Výtka zaměstnanci
 

Nejstahovanější vzory


Darovací smlouva - věc
Plná moc
Žádost o opis vysvědčení
Smlouva o dílo
Žádost o vrácení řid. průkazu
Smlouva o nájmu bytu
Pacht - pachtovní smlouva
Smlouva o podnájmu bytu
Pracovní smlouva
Konkurenční doložka
 

Nejhledanější vzory


Návrh na rozvod manželství
Pozvánka na valnou hromadu
Jmenování do funkce
Uznání dluhu
Smlouva o vedení účetnictví
Smlouva o podnájmu bytu
Předávací protokol k dílu
Odstoupení od smlouvy
Směnka vlastní
Závěť - odkaz
         Jednotlivé vzory za 99 Kč