FAQ   |   mapa webu   |   kontakty   |  přihlásit
Vzory smluv a podání
Formuláře na úřady
Slovník právních pojmů
Samostatné vzory

Vzory smluv 2022

Vzory smluv 2022
Cena: 650 Kč
(bez DPH)
787 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
S 2200 vzory smluv sestavíte sami a kdykoli jakýkoli právní dokument + Aktualizace zdarma

SW Formuláře 2022

SW Formuláře 2022
Cena: 1100 Kč
(bez DPH)
1331 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
Přes 750 formulářů určených pro předepsaná podání na všechny úřady ČR.

Slovník pojmů 2022

Slovník pojmů 2022
Cena: 450 Kč
(bez DPH)
545 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
NOZ a ZOK 2022 přináší nová hesla. Se slovníkem pojmů se v nových kodexech neztratíte

Vzory smluv a podání 2022

Hlavní nabídkou je náš program se vzory smluv, který nepřetržitě vyvíjíme a aktualizujeme od roku 1999. Program pomáhá tisícům firem, podnikatelům i soukromým osobám při sestavování právních dokumentů a korespondence. Pokud tedy občas řešíte něco se sousedy, zaměstnanci, úřady nebo dodavateli,  prohlédněte si podrobnosti o programu se vzory smluv a podání pro rok 2022, třeba pomůže i vám.

Chci vědět víc

 


Produkty z LEGIS.CZ denně používám ve své kanceláři i já, proto je velmi rád osobně doporučuji i vám. Ptáte se proč? Odpověď je jednoduchá. Vždy v nich najdu potřebné know-how pro vyřešení svých osobních, obchodních nebo pracovně právních záležitostí :)

Jsem rád, že vám mohu našimi aplikacemi pomáhat ...

 

zakladatel portálu se vzory smluv
 


Vzory jsou v produktu zařazeny do následujících kategorií:

Akceptace :: Akcie a CP :: Autorské dílo :: Bezpečnost :: Budoucí akty :: Byty :: Chyby a omyly :: Čestné prohlášení :: Daně :: Darování dary :: Dědictví :: Delegace :: Dílo :: Dohody :: Doložky do smluv :: Dodatky smluv :: Doporučení :: Doplnění :: Dražby :: Exekuce :: Formuláře :: Gratulace :: Likvidace :: Manželství :: Marketing :: Nabídky :: Nájem :: Námitky :: Nařízení :: Návrhy :: Nemovitosti :: Objednávky :: Odbory :: Odmítnutí :: Odpovědnost :: Odstoupení :: Odvolání :: Ochranné známky :: Omluvy :: Osobní údaje :: Oznámení :: Patenty :: Personalistika :: Petice :: Plná moc :: Policie :: Potvrzení :: Prohlášení :: Přestupky :: Reklamace :: Rezervace :: Rezignace :: Rodina :: Rozhodčí řízení :: Rozvod manželství :: Sdělení :: Služby :: Směnky :: Směrnice :: Smlouvy :: Stavby :: Stížnosti :: Účetnictví :: Úřady :: Uznání :: Vydědění :: Výpovědi :: Vysvětlení :: Výtky :: Výzvy :: Vztahy :: Zástavy :: Závazky :: Zrušení :: Žádosti :: Žaloby
 

Nejnovější vzory


Žaloba o určení otcovství
Výzva k náhradě škody
 Smlouva kupní - automobil
Jednostranný zápočet
Kvitance
Doložka - zvýšení nájemného
Emancipace - návrh soudu
Dohoda o zvýšení kvalifikace
Návrh na rozvod
Výtka zaměstnanci
 

Nejstahovanější vzory


 Darovací smlouva - věc
Plná moc
Žádost o opis vysvědčení
Smlouva o dílo
Žádost o vrácení řid. průkazu
Smlouva o nájmu bytu
Pacht - pachtovní smlouva
Smlouva o podnájmu bytu
Pracovní smlouva
Konkurenční doložka
 

Nejhledanější vzory


Návrh na rozvod manželství
Pozvánka na valnou hromadu
Jmenování do funkce
Uznání dluhu
Smlouva o vedení účetnictví
Smlouva o podnájmu bytu
Předávací protokol k dílu
Odstoupení od smlouvy
Směnka vlastní
Závěť - odkaz