Nejčastější chyby ve smlouvách a dokumentech

Smlouvy mohou být různou složitost a délku, ale i tak můžete v jednoduchých textech udělat chybu. Každá chyba pak může mít různý dopad a my vám nejčastější chyby při sestavování smluvní dokumentace představíme. Abyste chybám předcházeli, některé specializované programy vám se správnou strukturou a obsahem pomohou - např. Podnikový a domácí právník®. Vybíráme tyto chyby:

  • Chyba v údajích smluvních stran.
Jedná se o nepřesnosti ve jménech, adresách nebo podpisech. Může se stát, že smlouva obsahuje jen zkratky zúčastněných osob, pak může být problém s identifikací účastníka.

V praxi je možné vidět i dokumenty, kde je místo „Jakub Novák“ pouze „JN“ nebo „J. Novák“.
Potom je obtížné osoby identifikovat a vymáhat práva.

  • Nejasná specifikace práv a povinností stran.
Každá smlouva je něčím specifická. Tedy i rozsah plnění, délky lhůt, výše sankcí, důvody pro odstoupení od smlouvy a řešení sporů mohou být různé.

Příkladem, je-li nějaké právo opomenuto, může být problém se na něj odvolávat. Jsou-li ve smlouvě různé lhůty pro různé druhy plnění, potom může dojít k problému při jejich dodržování.

  • Nedodržení zákonných požadavků pro uzavření smlouvy
Veřejné zakázky, spotřebitelské smlouvy, pracovní smlouvy nebo nájemní smlouvy mohou vyžadovat specifický obsah nebo formu.

Když smlouva pro veřejnou zakázku neobsahuje náležitosti podle zákona o veřejných zakázkách, může být napadena nebo zrušena „ex tunc“.

  • Opomenutí rizik nebo změny okolností
Smlouvu neřídí jen zákon, ale její plnění nebo platnost mohou ovlivnit i externí okolnosti.

Praxe ukazuje, že rizika spojená se zásahem vyšší moci, změnou zákona, zániku smluvní strany nebo postavení může zásadně ovlivnit celý kontrakt.

Pokud ve smlouvě není doložka o vyšší moci, která by upravovala dopad nepředvídatelných událostí, nesplnění smlouvy pak znamená nulovou možnost náhrady škody.
 
  • Neprovedení kontroly a revize finálního textu před podpisem
Předcházení překlepům a chybám v odkazech na nesouvisející nebo zaniklé paragrafy pomůže správně definovat obsah.

Ve skutečnosti obyčejné překlepy mohou způsobit rozpory ve smlouvě a chyby v číslování odstavců často způsobují nedorozumění nebo žaloby o určení obsahu smlouvy.
 
Tyto a další chyby mohou vést k neplatnosti nebo nevymahatelnosti smlouvy, sporům mezi smluvními stranami nebo třetími osobami, pokutám ze strany orgánů veřejné moci nebo jiným nepříznivým důsledkům. Proto je důležité dokumenty připravovat pečlivě a především v klidu.
 
LEGIS.CZ s.r.o.

SW Vzory smluv 2024

SW Vzory smluv 2024
Cena: 750 Kč
(bez DPH)
908 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
Komplet 2200 aktualizovaných vzorů smluv a podání, se kterým sestavíte sami a rychle jakýkoli právní dokument.

Aktualizace v ceně
Novela zákoníku práce od 1.1.2024 zapracovaná

SW Formuláře

SW Formuláře
Cena: 1300 Kč
(bez DPH)
1573 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
Přes 750 formulářů určených pro předepsaná podání na všechny úřady ČR.

SW Slovník pojmů

SW Slovník pojmů
Cena: 450 Kč
(bez DPH)
545 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
Nové zákony přinášejí nová hesla. Se slovníkem pojmů se v nových kodexech neztratíte a budete všemu rozumět.
Vzory a smlouvy dle NOZ a ZOK
 

CD Hlavičkové papíry

Cena: 250 Kč
(bez DPH)
303 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
CD Hlavičkové papíry
Vzory hlavičkových papírů s povedeným designem k použití ve firmách i domácnostech.