Informace pro spotřebitele

Související: Obchodní podmínky (firmy) :: Přednákupní informace (spotřebitelé) :: Ochrana osobních údajů :: Licence :: FAQ

Vzhledem ke skutečnosti, že používáme jako podnikatel k uzavření smlouvy mezi námi jako dodavatelem a Vámi spotřebitelem výhradně alespoň jeden komunikační prostředek, který umožňuje uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti stran (dále jen „prostředek komunikace na dálku“), sdělujeme Vám, spotřebiteli v dostatečném předstihu před vaším rozhodnutím o uzavření kupní smlouvy na našem e-shopu informace v souladu s §1820 a násl. ObčZ.

Následující údaje se vztahují k našemu obchodně spotřebitelskému vztahu, jsou dostupné ze všech našich webových stránek, nákupního košíku, produktových stránek i osobního uživatelského účtu. Informace později najdete také ve svém emailu po závazném potvrzení nákupu.

(Jste-li podnikatel, máte IČ, máte firmu, pak přejděte na tento odkaz s obchodními podmínkami pro firmy)
 

Kontaktní údaje:

LEGIS.CZ s.r.o.
Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové 4
Zápis u KS v HK, oddíl C, vl. 22812
Telefon: 603721494
Email: info@legis.cz
Web: www.legis.cz
Za společnost jedná Petr Jelínek, MBA, jednatel společnosti.
 
Společnost jedná sama za sebe, nezastupuje jinou právnickou osobu ani podnikatele.
 

Produkty, cena a cena dopravy

Údaje o hlavních vlastnostech zboží, produktů  a služeb podrobně popisujeme na stránce každého produktu na serveru www.legis.cz, při nejasnostech nás před nákupem kontaktujte na emailu info@legis.cz nebo telefonních číslech. Celková nabídková cena je ve všech materiálech uvedena jednotně bez DPH i s DPH. Spotřebitel pak jako neplátce hradí celkovou cenu s DPH. Dodavatel je plátce daně z přidané hodnoty. Je-li v některé z různých nabídkách dodavatele, v okamžiku objednání, pro spotřebitele uvedena v výhodnější cena, je platná cena nižší. Celková cena je společně s náklady na dopravu a dalšími poplatky (pokud existují) sdělena v souhrnném přehledu (náhledu objednávky) před odesláním.
 

Cena nákladů na dodání

Doprava ke spotřebiteli a příplatek k ceně závisí na výběru druhu dopravy a platby spotřebitelem v průběhu objednávacího procesu:
 • Dodání elektronicky:
uživatel si produkty stáhne z internetového serveru dodavatele nebo jiné platformy, cena dopravy + 0Kč.
 • Dodání poštou doporučeně / platba dobírkou:
poštovní zásilkou produkty zákazník převezme a uhradí prostřednictvím doručovatele, cena dopravy + 121 Kč.
 • Dodání poštou doporučeně / platba zálohou:
poštovní zásilkou produkty zákazník převezme po úhradě předem, doručuje Česká pošta, cena dopravy + 55 Kč.
  

Druhy platby a související doba dodání

 • Platba poštovní dobírkou:
Zboží bude dodáno fyzicky prostřednictvím přepravce, který od zákazníka v hotovosti vybere cenu dodaného zboží formou dobírky. Je-li zvolena dobírka, nelze dodat elektronicky. Pro objednávky u nových zákazníků si vyhrazujeme právo požadovat plnou cenu objednaného zboží platbou předem, především u objednávek přesahujících 3000 Kč vč. DPH nebo u produktů nevyrobených společností dodavatele (FormStudio). Nákupy objednané s úhradou dobírkou předáváme poště nejpozději následující pracovní den od objednání. Doba dodání ke spotřebiteli je 2 -5 pracovních dnů, podle vytíženosti dopravce. 
 • Platba kartou:
Zaplacení platební kartou s využitím systému ČSOB a.s. a je možné pro zboží doručované poštou i elektronicky. Peněžní prostředky jsou připsány na účet dodavatele a od této doby, nejdéle do 24 hodin (v pracovní dny) je objednané zboží k dispozici ke stažení (v osobním účtu uživatele) nebo odeslané na adresu spotřebitele. Expedice však ve většině případů probíhá do 90 minut od objednání.
 • Platba zálohou - převodem:
Zboží je dodáno elektronicky (osobní účet uživatele) po zaplacení zálohy. Výzva k úhradě má splatnost 10 dní a podkladem pro platbu je potvrzení objednávky (platební informace jsou uvedeny v potvrzení o přijetí objednávky - kdykoliv dostupné také v osobním účtu uživatele na www.legis.cz). Úhrada je možné provést z uživatelského účtu uživatele také kartou. Pro úhradu s může spotřebitel zvolit i jinou vlastní variantu, jejímž výsledkem bude připsání ceny nákupu na účet dodavatele s identifikačními údaji. Poté, co jsou peněžní prostředky připsány na účet dodavatele, nejdéle do 24 hodin (v pracovní dny) je zaplacené zboží k dispozici ke stažení (v osobním účtu uživatele) nebo odeslané na adresu spotřebitele. Expedice však ve většině případů probíhá do 90 minut od připsání prostředků na účet dodavatele. Dokud není zálohová platba připsaná na účet dodavatele, produkty spotřebitel neobdrží.
 
V době firemních dovolených distribuce software neprobíhá (Aktuality) a to ani na již zaplacené zboží kartou nebo převodem
 

Reklamace

Spotřebitel je povinen poštovní zásilku od dopravce zkontrolovat dodávku, není-li viditelně poškozena nebo neobsahuje vady. Pokud je viditelné poškození, spotřebitel zásilku nepřevezme a neprodleně kontaktujte dodavatele na adrese pro řešení stížností. Pokud po převzetí spotřebitel zjistí, že je v zásilce neobjednaný produkt nebo chybný daňový doklad, kontaktujte dodavatele, který zajistí nápravu. Reklamace zásilek a produktů od dodavatele může být uplatněna pouze na adrese dodavatele:
 
LEGIS.CZ s.r.o., Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové 4
Email pro reklamace: podpora@legis.cz (rychlé řešení)
Kontaktní osoba pověřená vyřízením reklamací: Petr Jelínek
 
Pro reklamaci vydáme potvrzení o přijetí reklamace a běžně technické problémy řešíme v řádu hodin. Záruční dobu pro vyřízení reklamace 30 dnů určitě stihneme.

Stížnosti

Pokud máte nějakou stížnost, napište nám. Při převzetí stížnosti se snažíme spotřebiteli odpovědět co nejdříve, nejpozději však v pracovních dnech do 48 hodin emailem. Někdy na stížnost nestačíme u nás a potřebujeme vyjádření firem vydávajících prodávané produkty, proto prosíme o trpělivost.

Stížnosti zasílejte na: podpora@legis.cz

Budeme rádi, když bude tato komunikace směřovat ke zlepšení našich služeb a spotřebitelské společnosti, a především k vaší spokojenosti.
 

Odstoupení od smlouvy

 • Odstoupit od smlouvy u produktů dodávaných na datovém nosiči ve lhůtě do 14 dnů ode dne dodání zboží je možné za předpokladu, že nebude porušen obal produktu s digitálním obsahem, nebude otevřena obálka s aktivačními kódy produktu nebo aktivačním klíčem aktivován bude software aktivován, produkt nesmí být poškozen ani jinak znehodnocen, nesmí být ani nainstalován nebo použit. Vrácení produktu dodavateli spotřebitel provede odesláním datového nosiče na adresu dodavatele stejnou cestou, jakou produkt převzal a zajistí jeho dodání společně s vyplněným formulářem pro odstoupení od smlouvy; nebo takové oznámení zašle emailem na adresu pro podávání stížností dodavatele (výše). Při vrácení zboží spotřebitel nenese žádné náklady, celková hodnota objednávky bude vrácena na bankovní účet nebo složenkou spotřebitele do 14 dnů od převzetí produktu po odstoupení od smlouvy.
Poučení: Protože je předmětem závazku také možnost poskytnutí digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, dokončením a potvrzením závazného nákupu jako spotřebitel výslovně souhlasíte se započetím plnění před uplynutím běžné lhůty pro odstoupení od smlouvy a berete na vědomí, že udělením tohoto souhlasu zaniká vaše právo odstoupit od smlouvy podle § 1837 odst. l). Vaše prohlášení zní takto: Součástí mého nákupu je poskytnutí digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, proto dokončením objednávky a závazným potvrzením nákupu jako spotřebitel výslovně souhlasím se započetím plnění před uplynutím běžné lhůty pro odstoupení od smlouvy - ihned a beru na vědomí, že udělením tohoto souhlasu zaniká právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů pro běžné zboží. Spotřebitel byl tímto poučen, že právo odstoupit od smlouvy zaniká.
 • U produktů nedodávaných na datovém nosiči - dodáno elektronicky ke stažení - odstoupit ve lhůtě pro odstoupení s ohledem na výše uvedené poučení, souhlas spotřebitele a povahu produktů nelze. Dále nelze od smlouvy odstoupit v případech, kdy byl spotřebitelem produkt v digitální podobě stažen do jeho zařízení, zobrazen aktivační kód produktu nebo produkt instalován či aktivován.
 • Objednal-li spotřebitel plnění na datovém nosiči a současně i dodání produktů v elektronické podobě, podmínky pro odstoupení od smlouvy jsou shodné jako pro případ dodání produktů pouze elektronicky. Záruka vrácení peněz se také nevztahuje na funkčnost software v technickém prostředí, pro který nebyl vytvořen nebo produkt na datovém nosiči vrácen a byl porušen obal.
 
Spotřebitel může odstoupit od smlouvy, pokud dodavatel nedodrží dodací nebo sjednanou náhradní dodací lhůtu.

Vzorové odstoupení od smlouvy najdete ZDE.
 

Funkčnost, kompatibilita a interoperabilita

je definována vždy v technických listech jednotlivých produktů, informace jsou běžně dostupné na webu a v detailu nabízených produktů. Jde především o kompatibilitu operačních systémů počítačů, hardwarové požadavky, technická řešení stahování aktualizací a instalačních balíčků. Obecně produkty dodáváme pro aktuální verze operačních systémů Windows 7 až  Windows 11, pro operační systémy iOS je možné naše produkty instalovat s využitím aplikací “Parallel windows”, která není součásti dodávek a naše aplikace na zařízeních apple potom funguje. Produkty je možné použít pouze v souladu s licenčními podmínkami (počet instalací, obsah, doba aktualizací obsahu, odpovědnost výrobce atp.).  Každý produkt a sw je vždy dodáván funkční pro operační systémy a technologie běžně používané v době vydání produktů a počítačových programů. Závazek dodavatele k inovaci zakoupených produktů pro funkčnost na budoucích technologiích neexistuje (např. pokud bude existovat Windows 2025, není dodavatel povinen zajistit technickou schopnost instalovat produkty zakoupené např. v roce 2023 na tento nový systém). 
 

Záruka

Dodavatel poskytuje spotřebitelům na funkčnost veškerého jím nabízeného a prodávaného sortimentu záruku 24 kalendářních měsíců pro fyzické osoby nepodnikatele. Lhůta počíná běžet dnem převzetí zboží objednatelem (dobírka / doporučeně poštou) nebo dodáním digitálního produktu bez datového nosiče z osobního účtu spotřebitele / uživatele na webu dodavatele (dodání elektronicky). Záruka se vztahuje na funkční provoz produktů a počítačových programů,  souvisí dále s technickými nároky produktů (viz funkčnost, kompatibilita a interoperabilita) a odpovědnost za obsahové vady je specifikována v licenčních podmínkách jednotlivých produktů (viz licence legis).
 

Kodex chování

Dodavatel neaplikuje žádné speciální obchodní praktiky, proto  kodex chování nevyužíváme. Při zasílání aktualizačních a souvisejících informací z titulu oprávněného zájmu správce, provádíme rozesílku nejvýše 1x měsíčně. Zrušení zasílání je možné snadnou odpovědí na doručený email s heslem “STORNO” nebo odesláním požadavku na adresu určené pro zasílání stížnosti. 
 

Spory a kontrolní orgány

V případě, že dojde mezi námi a Vámi - spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, můžete podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
 
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 44, 110 00 Praha 1
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/
 
Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a to příslušnými soudy České republiky.
 

Další informace k nákupu:

 • Realizovaný prodej není prodejem s opakovaným plněním ani na dobu určitou, zúčtovací období neuvádíme, prodej je jednorázový. 
 • Smlouva mezi dodavatelem a spotřebitelem není uzavřena na dobu neurčitou a žádný závazek spotřebitele z nákupů není automticky prodlužován.
 • Doba trvání spotřebitelových povinností není smlouvou určena, pouze v souladu s občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele.
 • Cena nebyla tvořena ani přizpůsobena na základě automatizovaného rozhodování.
 • Náklady na prostředky komunikace na dálku neúčtujeme.
 • Spotřebitel se zavazuje k platbě (vznik závazku) nákupu tvořené objednávky, a to tak, že v posledním kroku nákupního procesu, v nákupním košíku stiskne tlačítko “Potvrďte nákup”. Závaznost platby je pro všechny druhy objednávek (platby převodem, kartou i dobírkou). Do emailu je pak spotřebiteli doručen email s potvrzením objednávky.
 

Závěrečná ustanovení

Smlouva je se spotřebitele uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu objednatele překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o její výklad a definici pojmů je závazný výklad smlouvy v českém jazyce. 
 
Obaly software na webu dodavatele mají pouze ilustrativní charakter, forma dodání datových nosičů nemusí odpovídat vyobrazení v katalogu. 

Podmínky mezi spotřebiteli a dodavatelem výslovně neujednané a ostatní povinnosti obou stran se řídí občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele.

Tento dokument se vztahuje jen pro obchody uzavírané mezi společností dodavatele a spotřebitelem.

Sdělení informací před uzavřením kupní smlouvy se spotřebitelem vstupuje v platnost dne 6. ledna 2023, vydává LEGIS.CZ s.r.o.
 
 

Než stránku úplně zavřete, podívejte se na několik informací o našem webu:

 • ceny zboží nejsou automaticky generované podle preferencí návštěvníků
 • výsledky vyhledávání produktů a informací webu řadíme podle relevantnosti klíčového slova, zadaného uživatelem do vyhledávání
 • produkty ve vyhledávání neřadíme podle způsobů chování jakéhokoliv uživatele na webu, jsou řazeny podle relevantnosti vyhledávání
 • použité náhodné zobrazování produktů na webu není ovlivněno žádným sociálním vzorcem chování uživatelů našeho webu
 • reference na našem webu zákazníci nevkládají, neověřujeme je. Reference uvedené u našich produktů jsou výňatky z komunikace mezi námi a našimi reálnými klienty.

Děkujeme za pozornost a váš zájem

Tyto informace sestavil LEGIS.CZ s.r.o.

SW Vzory smluv 2023

SW Vzory smluv 2023
Cena: 750 Kč
(bez DPH)
908 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
Komplet 2200 aktualizovaných vzorů smluv a podání, se kterým sestavíte sami a rychle jakýkoli právní dokument + aktualizace zdarma

SW Formuláře 2023

SW Formuláře 2023
Cena: 1300 Kč
(bez DPH)
1573 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
Přes 750 formulářů určených pro předepsaná podání na všechny úřady ČR.

SW Slovník pojmů

SW Slovník pojmů
Cena: 450 Kč
(bez DPH)
545 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
Nové zákony přinášejí nová hesla. Se slovníkem pojmů se v nových kodexech neztratíte a budete všemu rozumět.

CD Životopis

Cena: 250 Kč
(bez DPH)
303 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
CD Životopis
Vzory životopisů + rady a návody autorů vám pomohou překonat bariéru a získat práci.