Informace přijímaného uchazeče o zaměstnání

Vážený zaměstnavateli: Říkám Vám jen pravdu, polopravdu a výjimečně lež! 
 
Krkolomný nadpis našeho dalšího úvodníku navozuje téma, kterým se dnes budeme stručně zabývat. Jedná se o téma životopisů, motivačních dopisů, vyžadování referencí k nově nastupujícím zaměstnancům apod. Protože jsme zaměřením převážně právníci, budeme se tématu věnovat hlavně z pohledu zákoníku práce, opomineme souvislosti sociologické, filozofické apod. Relevantní ustanovení nalézáme v zákoníku práce § 316 odst. 4, dle kterého: 
 
Zaměstnavatel nesmí vyžadovat od zaměstnance informace, které bezprostředně nesouvisejí s výkonem práce a se základním pracovněprávním vztahem uvedeným v § 3. Nesmí vyžadovat informace zejména o
a) těhotenství,
b) rodinných a majetkových poměrech,
c) sexuální orientaci,
d) původu,
e) členství v odborové organizaci,
f) členství v politických stranách nebo hnutích,
g) příslušnosti k církvi nebo náboženské společnosti,
h) trestněprávní bezúhonnosti;
to, s výjimkou písmen c), d), e), f) a g), neplatí, jestliže je pro to dán věcný důvod spočívající v povaze práce, která má být vykonávána, a je-li tento požadavek přiměřený, nebo v případech, kdy to stanoví tento zákon nebo zvláštní právní předpis. Tyto informace nesmí zaměstnavatel získávat ani prostřednictvím třetích osob.
 
Právní formulace je vskutku krkolomná! Dovodíme, že informace typu členství v odborech je naprosto tabu; informace typu trestněprávní bezúhonnost je tabu pouze relativní, takovou informaci můžeme vyžadovat u uchazeče o zaměstnání, bude-li pro to dán věcný důvod spočívající v povaze práce, která má být vykonávána a bude-li takový požadavek přiměřený.
 
Vždy jsme kritizovali absolutní zákaz zákoníku práce ve vztahu k informacím například o náboženské víře a jako důkaz nesmyslnosti jsme dávali katolické biskupství, které hodlá přijmout nového tajemníka, důvěrného sekretáře a podle zákoníku práce se ho ani nesmí zeptat na jeho víru!?
Bohužel zákoník práce v tomto znění platí i nadále, v některých ohledech byl však nepřímo novelizován antidiskriminačním zákonem, který nově (chválabohu) umožňuje – jakožto lex specialis – ptát se uchazeče na jeho náboženské vyznání, víru atd.
 
Obdobné námitky nás napadají i ve vazbě na informace typu sexuální orientace a členství v politických stranách nebo hnutích. Dnes jsou – jak již uvedeno výše – takové informace zcela tabu. Dokážeme si ovšem dobře představit situace, kdy je informace pro budoucího zaměstnavatele více než klíčovou. Uveďme si dva příklady:
 • Ženský masážní salón přijímá specialistku – masérku. V dnešní době je jistě vysoké riziko, že uchazečka bude zaměřena lesbicky či bisexuálně. Přesto se jí nesmíme tázati na sexuální orientaci a angažování jinak orientované ženy může způsobit zaměstnavateli – připouštíme, že teoreticky – problémy a vyústit v nespokojenost zákazníků, spíše tedy zákaznic.
 • Druhý příklad – nově vzniknuvší masová politická strana v ČR potřebuje přijmout úřednický aparát. Jistě bude naprosto logické, když se budou chtít tázati uchazečů na členství v politických stranách nebo hnutích. Zákoník práce opět „rozsvěcuje červený semafor“ a takovou informaci vyžadovat absolutně zakazuje.
   
  Lze shrnout, že ověřování uchazečem sdělených pravd, často i polopravd anebo záměrných lží je velice komplikované; zaměstnavateli pak hrozí různá udání, žaloby apod.
   
  Je též otázkou, jak vyložit poslední větu zákonného ustanovení již výše citovaného. Autoritativní komentáře typu např. od profesora Běliny končí před touto větou, k ní se vůbec nevyjadřují. My máme za to, že zákaz získávat informace prostřednictvím třetích osob logicky platí jen u informací s přívlastkem „tabu“, tedy například u informací o členství v odborech. U informací s relativním přívlastkem „tabu“ typu rodinné majetkové poměry dovozujeme, že je možno angažovat třetí osoby, „očka“, detektivní kanceláře apod. Nemůžeme ovšem odkázat na judikát a troufneme si tipovat, že se ho ani nikdy nedočkáme…
   
  Redakce
   
   

SW Vzory smluv 2024

SW Vzory smluv 2024
Cena: 750 Kč
(bez DPH)
908 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
Komplet 2200 aktualizovaných vzorů smluv a podání, se kterým sestavíte sami a rychle jakýkoli právní dokument.

Aktualizace v ceně
Novela zákoníku práce od 1.1.2024 zapracovaná

SW Formuláře

SW Formuláře
Cena: 1300 Kč
(bez DPH)
1573 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
Přes 750 formulářů určených pro předepsaná podání na všechny úřady ČR.

SW Slovník pojmů

SW Slovník pojmů
Cena: 450 Kč
(bez DPH)
545 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
Nové zákony přinášejí nová hesla. Se slovníkem pojmů se v nových kodexech neztratíte a budete všemu rozumět.
Vzory a smlouvy dle NOZ a ZOK
 

SW Formuláře

Cena: 1300 Kč
(bez DPH)
1573 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
SW Formuláře
Přes 750 formulářů určených pro předepsaná podání na všechny úřady ČR.