Informace přijímaného uchazeče o zaměstnání

Vážený zaměstnavateli: Říkám Vám jen pravdu, polopravdu a výjimečně lež! 
 
Krkolomný nadpis našeho dalšího úvodníku navozuje téma, kterým se dnes budeme stručně zabývat. Jedná se o téma životopisů, motivačních dopisů, vyžadování referencí k nově nastupujícím zaměstnancům apod. Protože jsme zaměřením převážně právníci, budeme se tématu věnovat hlavně z pohledu zákoníku práce, opomineme souvislosti sociologické, filozofické apod. Relevantní ustanovení nalézáme v zákoníku práce § 316 odst. 4, dle kterého: 
 
Zaměstnavatel nesmí vyžadovat od zaměstnance informace, které bezprostředně nesouvisejí s výkonem práce a se základním pracovněprávním vztahem uvedeným v § 3. Nesmí vyžadovat informace zejména o
a) těhotenství,
b) rodinných a majetkových poměrech,
c) sexuální orientaci,
d) původu,
e) členství v odborové organizaci,
f) členství v politických stranách nebo hnutích,
g) příslušnosti k církvi nebo náboženské společnosti,
h) trestněprávní bezúhonnosti;
to, s výjimkou písmen c), d), e), f) a g), neplatí, jestliže je pro to dán věcný důvod spočívající v povaze práce, která má být vykonávána, a je-li tento požadavek přiměřený, nebo v případech, kdy to stanoví tento zákon nebo zvláštní právní předpis. Tyto informace nesmí zaměstnavatel získávat ani prostřednictvím třetích osob.
 
Právní formulace je vskutku krkolomná! Dovodíme, že informace typu členství v odborech je naprosto tabu; informace typu trestněprávní bezúhonnost je tabu pouze relativní, takovou informaci můžeme vyžadovat u uchazeče o zaměstnání, bude-li pro to dán věcný důvod spočívající v povaze práce, která má být vykonávána a bude-li takový požadavek přiměřený.
 
Vždy jsme kritizovali absolutní zákaz zákoníku práce ve vztahu k informacím například o náboženské víře a jako důkaz nesmyslnosti jsme dávali katolické biskupství, které hodlá přijmout nového tajemníka, důvěrného sekretáře a podle zákoníku práce se ho ani nesmí zeptat na jeho víru!?
Bohužel zákoník práce v tomto znění platí i nadále, v některých ohledech byl však nepřímo novelizován antidiskriminačním zákonem, který nově (chválabohu) umožňuje – jakožto lex specialis – ptát se uchazeče na jeho náboženské vyznání, víru atd.
 
Obdobné námitky nás napadají i ve vazbě na informace typu sexuální orientace a členství v politických stranách nebo hnutích. Dnes jsou – jak již uvedeno výše – takové informace zcela tabu. Dokážeme si ovšem dobře představit situace, kdy je informace pro budoucího zaměstnavatele více než klíčovou. Uveďme si dva příklady:
 • Ženský masážní salón přijímá specialistku – masérku. V dnešní době je jistě vysoké riziko, že uchazečka bude zaměřena lesbicky či bisexuálně. Přesto se jí nesmíme tázati na sexuální orientaci a angažování jinak orientované ženy může způsobit zaměstnavateli – připouštíme, že teoreticky – problémy a vyústit v nespokojenost zákazníků, spíše tedy zákaznic.
 • Druhý příklad – nově vzniknuvší masová politická strana v ČR potřebuje přijmout úřednický aparát. Jistě bude naprosto logické, když se budou chtít tázati uchazečů na členství v politických stranách nebo hnutích. Zákoník práce opět „rozsvěcuje červený semafor“ a takovou informaci vyžadovat absolutně zakazuje.
   
  Lze shrnout, že ověřování uchazečem sdělených pravd, často i polopravd anebo záměrných lží je velice komplikované; zaměstnavateli pak hrozí různá udání, žaloby apod.
   
  Je též otázkou, jak vyložit poslední větu zákonného ustanovení již výše citovaného. Autoritativní komentáře typu např. od profesora Běliny končí před touto větou, k ní se vůbec nevyjadřují. My máme za to, že zákaz získávat informace prostřednictvím třetích osob logicky platí jen u informací s přívlastkem „tabu“, tedy například u informací o členství v odborech. U informací s relativním přívlastkem „tabu“ typu rodinné majetkové poměry dovozujeme, že je možno angažovat třetí osoby, „očka“, detektivní kanceláře apod. Nemůžeme ovšem odkázat na judikát a troufneme si tipovat, že se ho ani nikdy nedočkáme…
   
  Redakce
   
   

SW Vzory smluv 2022

SW Vzory smluv 2022
Cena: 750 Kč
(bez DPH)
908 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
S oblíbeným kompletem 2200 vzorů smluv a podání sestavíte sami a kdykoli jakýkoli právní dokument + Aktualizace zdarma

SW Formuláře 2022

SW Formuláře 2022
Cena: 1100 Kč
(bez DPH)
1331 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
Přes 750 formulářů určených pro předepsaná podání na všechny úřady ČR.

SW Slovník pojmů 2022

SW Slovník pojmů 2022
Cena: 450 Kč
(bez DPH)
545 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
NOZ a ZOK 2022 přináší nová hesla. Se slovníkem pojmů se v nových kodexech neztratíte
Vzory a smlouvy dle NOZ a ZOK
 

CD Hlavičkové papíry

Cena: 250 Kč
(bez DPH)
303 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
CD Hlavičkové papíry
Vzory hlavičkových papírů s povedeným designem k použití ve firmách i domácnostech.