Jsem nemocný a chci být později zajištěn. Jak na to?

Jsem nemocný a chci být zajištěn, i když se nebudu moci sám rozhodovat!

Nový občanský zákoník ví, jak na to ...


Předběžné prohlášení oslabené nebo jistě v budoucnu oslabené osoby slouží k tomu, aby si dotčená osoba zajistila například dobré zacházení a péči v případě, že o svých věcech nebo právních záležitostech nebude sama rozhodovat, přestože není jinak svéprávně omezena. Takovou situaci lze v mnoha případech předvídat. Vezmeme-li v úvahu prognózu lékaře pro následující dva roky, kdy osoba vydávající předběžné prohlášení očekává, že bude v posledním roce upoutána na lůžko a bez rozhodovací schopnosti. Říká se tomu úbytek duševních sil.

V takovém případě osoba nechá u notáře vyhotovit předběžné prohlášení, kde navrhne svého opatrovníka, popíše očekávaný stav a popíše, jak má být s jejími právy nakládáno. Dokument předběžného prohlášení nevyhotovený notářem musí být v písemné formě a potvrzený dvěma svědky.

S ohledem na současný právní stav lze dokument sepsat nyní a použít až v době plné účinnosti nového občanského zákoníku.
Předběžné prohlášení je prvním z institutů určených na ochranu oslabených osobností. Dalším institutem je například podpora nebo zastoupení členem domácnosti.

SW Vzory smluv 2022

SW Vzory smluv 2022
Cena: 750 Kč
(bez DPH)
908 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
S oblíbeným kompletem 2200 vzorů smluv a podání sestavíte sami a kdykoli jakýkoli právní dokument + Aktualizace zdarma

SW Formuláře 2022

SW Formuláře 2022
Cena: 1100 Kč
(bez DPH)
1331 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
Přes 750 formulářů určených pro předepsaná podání na všechny úřady ČR.

SW Slovník pojmů 2022

SW Slovník pojmů 2022
Cena: 450 Kč
(bez DPH)
545 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
NOZ a ZOK 2022 přináší nová hesla. Se slovníkem pojmů se v nových kodexech neztratíte
Vzory a smlouvy dle NOZ a ZOK
 

SW Vzory smluv 2022

Cena: 750 Kč
(bez DPH)
908 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
SW Vzory smluv 2022
S oblíbeným kompletem 2200 vzorů smluv a podání sestavíte sami a kdykoli jakýkoli právní dokument + Aktualizace zdarma