Nezvěstnost a prohlášení za mrtvého nově

Jestliže víme, že právní osobnost vzniká narozením a zaniká smrtí, bude nás jistě zajímat, co dělat, když nelze smrt prokázat; co když si myslíme, že dotyčný zemřel, ale jen to nikdo nezjistil; nebo když dotyčný zmizel a nějakou dobu se neozval?
Protože se smrt většinou prokazuje úmrtním listem, který je vydán na základě důkazu smrti nebo domněnky smrti, nemusí být vždy všechno úplně jasné. Pojďme se podívat na možné případy:
  1. Důkaz smrti je nejčastěji fyzická identifikace těla nebo nenalezené tělo v případě, že osoba byla účastníkem příkladně přírodní katastrofy (tsunami) a tělo se nenalezlo.
  2. Domněnka smrti je stvrzována soudem a definuje stav, kdy lze důvodně předpokládat, že osoba již nežije. Takovou situací může být zmizení osoby bez dalších důkazů (sedm let) nebo prokazatelný únos (3 roky). Pokud někdo opustil bydliště a není známo, kde se zdržuje, je pohřešovaným; nezvěstným je až prohlášením soudu. Je-li nezvěstným osoba mladší 18 let, bude prohlášen za mrtvého nejdříve dnem, kdy by mu bylo 25 let.
Návrh soudu na prohlášení nezvěstnosti podávají rodinní příslušníci nebo obchodní partneři. Jestliže je podán návrh, soud vyzve vybrané osoby k tomu, aby o pohřešovaném podali do 3 měsíců zprávu. Pokud se žádná zpráva neobjeví, soud vydá rozhodnutí. Lhůty nejsou předmětem nového občanského zákoníku, ale jiné legislativy.

SW Vzory smluv 2022

SW Vzory smluv 2022
Cena: 750 Kč
(bez DPH)
908 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
S oblíbeným kompletem 2200 vzorů smluv a podání sestavíte sami a kdykoli jakýkoli právní dokument + Aktualizace zdarma

SW Formuláře 2022

SW Formuláře 2022
Cena: 1100 Kč
(bez DPH)
1331 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
Přes 750 formulářů určených pro předepsaná podání na všechny úřady ČR.

SW Slovník pojmů 2022

SW Slovník pojmů 2022
Cena: 450 Kč
(bez DPH)
545 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
NOZ a ZOK 2022 přináší nová hesla. Se slovníkem pojmů se v nových kodexech neztratíte
Vzory a smlouvy dle NOZ a ZOK
 

CD Propagace

Cena: 250 Kč
(bez DPH)
303 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
CD Propagace
Audio posluchačům poskytuje informace pro zlepšení nadpisů nabídek a písemných projevů.