Nové kodexy mění smlouvy a právní principy

Nová pravidla při uzavírání smluv, jiné právní principy než dosud, úprava vztahů, modernizace práv a povinností, tisíce nových paragrafů, stovky dosud zrušených zažitých předpisů, to je legislativa, kterou se musí v ČR od ledna řídit všichni.

Ale pozor …

Jak jsme zjistili, přestože proces zrodu dvou klíčových norem (nového občanského zákoníku – NOZ; zákona o obchodních korporacích – ZOK) trval přes dvanáct let, velká většina občanů si vlastně ani neuvědomuje, co je 1. 1. 2014 čeká.

I když média začínají o problematice velmi aktivně hovořit a veřejnost seznamovat se základními principy, i přestože se nové právo vyučuje na univerzitách a probíhají hloubkové vzdělávací akce pro justiční pracovníky a advokáty, veřejnost se chová, jako by se jí nové zákony vůbec netýkaly. Opak je však pravdou, která pro mnohé bude překvapením.

Situace je taková, že většinu populace tichý a postupný nástup nové legislativy vůbec nezajímá. S podivem je i to, že problematika, jako by se vůbec netýkala ani podnikatelů nebo řídících pracovníků zaměstnaných v managementu nebo orgánech společností. To hodnotíme jako problém, který může mít pro každého, kdo se včas neseznámil s novými kodexy širokosáhlé a nečekané důsledky plynoucí např. z:
 • nepřipravenosti;
 • nevědomosti;
 • neznalosti;
 • omylů;
 • nebo i z chyb ve výkladu textů zákona jinak, než bylo zákonem původně zamýšleno.
Z našeho pohledu nestačí nastudovat pouze text zákona, je nutné znát kontext a umět jej ve vazbě na zákonné principy aplikovat. Jestliže toto nezvládnete, od ledna 2014 budete potřebovat advokáta na každou smlouvu, plnou moc nebo i závěť.
Přestože formální chyby od ledna nezpůsobují neplatnost smlouvy, ignorování povinného obsahu neplatnost způsobit může.
Pokud se ptáte, jak zajistit, abyste nemuseli s každým dokumentem běhat k advokátovi a platit za všechny drobné úkony vysoké finanční částky, máme pro vás řešení ve formě ověřeného programu se vzory smluv s názvem „Podnikový a domácí právník (r) 2014.“

Podnikový a domácí právník(r) 2014 ve svém obsahu nabízí:
 • přes 1900 vzorů smluv a podání.
 • Internetovou aktualizaci až 12 měsíců.
 • Vybrané zákony a nové kodexy.
 • Audiosemináře administrativy a práva.
 • Všechny bezpečnostní tabulky (BOZP).
 • Obsáhlé slovníky pojmů práva a ekonomiky.
 • Seznam latinských hesel používaných ve vzorech.
 • Modul testy pro testování znalostí.
 • Licenci pro 4 počítače (Win XP, VISTA, 7, 8).
Pokud chcete kdykoli, sami a správně řešit pracovně, obchodně nebo občansky právní situace, je představený program ideálním řešením.

Program doporučujeme především proto, že jej využívá již přes 30.000 advokátů, soukromých osob, podnikatelů, firem, lékařů, škol, státních institucí a mnoho dalších. Všem slouží jako vhodný nástroj pro zpracování vlastních dokumentů podle vzorových předloh, kterých program nabízí několik tisícovek.

V současné době jsou k dispozici varianty programu s obsahem vzorů smluv a podání podle:
 • práva účinného do konce roku 2013;
 • nového práva účinného od ledna 2014.

Program je účinným lékem na neznalost, která se v roce 2014 objeví ve formě nečekané události vyplývající z chybně provedených právních úkonů.

SW Vzory smluv 2023

SW Vzory smluv 2023
Cena: 750 Kč
(bez DPH)
908 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
Komplet 2200 aktualizovaných vzorů smluv a podání, se kterým sestavíte sami a rychle jakýkoli právní dokument + aktualizace zdarma

SW Formuláře 2023

SW Formuláře 2023
Cena: 1300 Kč
(bez DPH)
1573 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
Přes 750 formulářů určených pro předepsaná podání na všechny úřady ČR.

SW Slovník pojmů

SW Slovník pojmů
Cena: 450 Kč
(bez DPH)
545 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
Nové zákony přinášejí nová hesla. Se slovníkem pojmů se v nových kodexech neztratíte a budete všemu rozumět.
Vzory a smlouvy dle NOZ a ZOK
 

SW Slovník pojmů

Cena: 450 Kč
(bez DPH)
545 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
SW Slovník pojmů
Nové zákony přinášejí nová hesla. Se slovníkem pojmů se v nových kodexech neztratíte a budete všemu rozumět.