Odpovědnost z právního jednání

Jistě není nutné vysvětlovat, co je právní odpovědnost podnikatelů nebo zletilých fyzických osob. Za své jednání je každý osobně odpovědný, a přestože mohou existovat výjimky, nebudeme se detaily zabývat, protože cílem následujícího textu je právní odpovědnost při uzavírání smluv, především dětí. Děti jsou pokladem každé rodiny, ale mohou být i temnou stránkou její budoucnosti. Pojďme se podívat na krátký příklad.

Dvanáctiletý Martin brouzdá po internetu, není zletilý a najde obchod, který se mu velmi líbí. Po několik minutách najde svou oblíbenou herní konzoli. Protože si takovou už dlouho přeje, rozhodne se v nepřítomnosti rodičů k nákupu. Perfektní plán dokončí tím, že k zaplacení použije máminu platební kartu, protože matka tam má dost peněz a neřeší zůstatek. Rodiče Martina však zjistí, že má jejich syn výrobek, na který nebyl schopen ušetřit a celou situaci rozhořčeně řeší. Jejich smůla je však v tom, že syn provedl nákup s vědomím, že uzavírá kupní smlouvu a musel vědět, že se v takových případech právní akt uzavírá, proto na vrácení peněz není nárok (odpovědnost za zneužití karty matky je věc jiná).

Obdobně může nastat situace, kdy:
Devítiletý Pavel jede v městské hromadné dopravě bez jízdenky. Byl přistižen revizorem a doma nic neřekl. Několikrát se mu daří ze schránky vytáhnout výzvu k zaplacení, až na tu poslední, kdy s doručenkou přijde předžalobní výzva k uhrazení jízdného, pokuty a nákladů na vymáhání. Rodiče jsou v šoku, ale nezbývá jim než zaplatit plnou výši.

Jejich syn musel vědět, že se v městské hromadné dopravě obvykle jízdné platí a přesto jel zadarmo.
Za právní jednání nezletilého, pokud uzavře byť nevýhodnou smlouvu, ovšem odpovídají zákonní zástupci, jestliže mu k takovému jednání dají pověření.

Z uvedeného plyne poučení, že je nutné seznámit se s právy a povinnostmi vyplývajícími z nového občanského zákoníku a kvalitně informovat i své děti nebo další nezletilé ve společné domácnosti.

Uzavřená smlouva nezletilým bude platná, jestliže nezletilý při svém jednání byl schopen nebo mohl vědět, že dojde k uzavření smlouvy a mohl použít tzv. rozum průměrného člověka, což lze k věku dítěte a obvyklosti situace snadno dovodit

SW Vzory smluv 2022

SW Vzory smluv 2022
Cena: 750 Kč
(bez DPH)
908 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
S oblíbeným kompletem 2200 vzorů smluv a podání sestavíte sami a kdykoli jakýkoli právní dokument + Aktualizace zdarma

SW Formuláře 2022

SW Formuláře 2022
Cena: 1100 Kč
(bez DPH)
1331 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
Přes 750 formulářů určených pro předepsaná podání na všechny úřady ČR.

SW Slovník pojmů 2022

SW Slovník pojmů 2022
Cena: 450 Kč
(bez DPH)
545 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
NOZ a ZOK 2022 přináší nová hesla. Se slovníkem pojmů se v nových kodexech neztratíte
Vzory a smlouvy dle NOZ a ZOK
 

SW Vzory smluv 2022

Cena: 750 Kč
(bez DPH)
908 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
SW Vzory smluv 2022
S oblíbeným kompletem 2200 vzorů smluv a podání sestavíte sami a kdykoli jakýkoli právní dokument + Aktualizace zdarma