Aktuálně jste na Osoba blízká v roce 2014 s obsahem Osoba blízká v roce 2014, Smlouvy, vzory, podání, vzory smluv, GDPR, LEGIS.CZ. Stránku Osoba blízká v roce 2014 definují tato klíčová slova: vzory smluv, zákony, formuláře, životopis, domácí a podnikový právník, firemní právník, GDPR, vzory GDPR, 2018, Osoba blízká v roce 2014, LEGIS.CZ.
Odkaz na stránky je http://www.legis.cz/Clanky/Osoba-blizka-v-roce-2014, úvod je na HOME.

Osoba blízká v roce 2014

Osoba blízká je pojem velmi často spojovaný s odmítáním výpovědí před úřady nebo při dopravních nehodách. Nový občanský zákoník osobou blízkou rozumí rozšířený okruh osob, tedy dřívější definice platná do 31. 12. 2013, je obohacena o další osoby.

Dřívější definice hovořila o osobách blízkých v tomto rozsahu:
 • Přímá řada příbuzenství (rodiče, děti);
 • sourozenci;
 • manželé;
 • registrovaní partneři;
 • osoby pociťující újmu druhého za újmu vlastní;
 • právnické osoby se zásadním vlivem jiné osoby.
Mezi osoby blízké nově patří sešvagřené osoby, např. manžel bratra nebo manželka sestry, ale také sourozenec manžela nebo manželky, a dále osoby trvale spolu žijící. Nová pravidla nového občanského zákoníku pak rozšířenému okruhu osob blízkých poskytují mnoho nových možností a práv, kterými, a to nelze pominout, je například:
 • možnost získávat informace při hospitalizaci osoby blízké;
 • domáhat se práva při zneužití jména nebo obrazu osoby blízké nebo vaše;
 • právo prohlásit osobu blízkou za nezvěstnou;
 • chránit svá práva nebo osoby blízké i po smrti;
 • dočasně se nastěhovat do bytu osoby blízké i bez svolení pronajímatele nebo dočasně přijmout do bytu osobu blízkou, aniž by nájemce potřeboval pronajímatelův souhlas.
Výčet práv je samozřejmě situačně mnohem širší, pro základní představu o definici práv osoby blízké to však plně postačuje.

Není to ale všechno ...

Mezi osoby blízké lze počítat i velmi dobrého kamaráda, jestliže by dotčená osoba, například při újmě na zdraví kamaráda pociťovala svou vlastní újmu; nebo právnickou osobu, pokud na ni má dotčená osoba zásadní vliv. Je-li vlastníkem nově založené společnosti XXX s.r.o. například Pavel Novák a na firmu šikovně převede všechny své dluhy, rozhodně se nevyhne povinnosti dluhy uhradit. Je to stejné, jako by pan Novák převedl své dluhy na svou umírající nemajetnou babičku a předem věděl, že dědictví odmítne. Proto také nový občanský zákoník hovoří o tom, že nikdo nemůže na osobu blízkou převést svůj majetek za účelem maření placení dluhů. Podobně, za osobu blízkou lze prohlásit bývalou manželku, ze zaniklého manželství, pokud by její újma byla dotčeným pociťována za vlastní; např. i s ohledem na citové strádání.

To vystihuje smysl nového občanského zákoníku, tedy větší právní svobodu, ovšem, s vyšší mírou odpovědnosti k výkonu vlastních práv.

Osoba blízká není tedy pouze pojmem v silniční dopravě, kde se hojně využíval při vyhýbání se postihu, ale pojmem s mnohem hlubším významem.

Vzory smluv 2022

Cena: 650 Kč
(bez DPH)
787 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
Vzory smluv 2022
S 2200 vzory smluv sestavíte sami a kdykoli jakýkoli právní dokument + Aktualizace až do 12/2022

CD Zákony 2020

Cena: 0 Kč
(bez DPH)
0 Kč včetně DPH
skladem
CD Zákony 2020
Všechny zákony na jednom místě a další vybraná legislativa EU. Užitečný a dostupný program.

SW Formuláře 2022

Cena: 1100 Kč
(bez DPH)
1331 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
SW Formuláře 2022
700 a více tiskopisů určených pro předepsaná podání na všechny úřady ČR.
Vzory a smlouvy dle NOZ a ZOK
 

Propagace

Cena: 250 Kč
(bez DPH)
303 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
Propagace
Audio posluchačům poskytuje informace pro zlepšení nadpisů nabídek a písemných projevů.
Copyright © 1999-2022 LEGIS.CZ s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
 • 2200 vzorů pro všechny osobní, firemní a pracovně právní situace pro rok 2022 …

  Pište smlouvy sami, rychle a kdykoliv
  podle nového občanského zákoníku
  a zákona o korporacích …

  více informací 2200 vzorů pro všechny osobní, firemní a pracovně právní situace pro rok 2022 … 2200 vzorů pro všechny osobní, firemní a pracovně právní situace pro rok 2022 …
 • Velký slovník pojmů podle nového občanského a korporátního práva …

  Zjistěte opravdový význam termínů
  používaných novým občanským zákoníkem
  ve velkém slovníku pojmů …

  více informací Velký slovník pojmů podle nového občanského a korporátního práva … Velký slovník pojmů podle nového občanského a korporátního práva …
FAQ   |   mapa webu   |   kontakty
 
 

Košík

0 Kč

Uživatel

Přihlášený uživatel:
Nejste přihlášen(a).