Osoba blízká v roce 2014

Osoba blízká je pojem velmi často spojovaný s odmítáním výpovědí před úřady nebo při dopravních nehodách. Nový občanský zákoník osobou blízkou rozumí rozšířený okruh osob, tedy dřívější definice platná do 31. 12. 2013, je obohacena o další osoby.

Dřívější definice hovořila o osobách blízkých v tomto rozsahu:
 • Přímá řada příbuzenství (rodiče, děti);
 • sourozenci;
 • manželé;
 • registrovaní partneři;
 • osoby pociťující újmu druhého za újmu vlastní;
 • právnické osoby se zásadním vlivem jiné osoby.
Mezi osoby blízké nově patří sešvagřené osoby, např. manžel bratra nebo manželka sestry, ale také sourozenec manžela nebo manželky, a dále osoby trvale spolu žijící. Nová pravidla nového občanského zákoníku pak rozšířenému okruhu osob blízkých poskytují mnoho nových možností a práv, kterými, a to nelze pominout, je například:
 • možnost získávat informace při hospitalizaci osoby blízké;
 • domáhat se práva při zneužití jména nebo obrazu osoby blízké nebo vaše;
 • právo prohlásit osobu blízkou za nezvěstnou;
 • chránit svá práva nebo osoby blízké i po smrti;
 • dočasně se nastěhovat do bytu osoby blízké i bez svolení pronajímatele nebo dočasně přijmout do bytu osobu blízkou, aniž by nájemce potřeboval pronajímatelův souhlas.
Výčet práv je samozřejmě situačně mnohem širší, pro základní představu o definici práv osoby blízké to však plně postačuje.

Není to ale všechno ...

Mezi osoby blízké lze počítat i velmi dobrého kamaráda, jestliže by dotčená osoba, například při újmě na zdraví kamaráda pociťovala svou vlastní újmu; nebo právnickou osobu, pokud na ni má dotčená osoba zásadní vliv. Je-li vlastníkem nově založené společnosti XXX s.r.o. například Pavel Novák a na firmu šikovně převede všechny své dluhy, rozhodně se nevyhne povinnosti dluhy uhradit. Je to stejné, jako by pan Novák převedl své dluhy na svou umírající nemajetnou babičku a předem věděl, že dědictví odmítne. Proto také nový občanský zákoník hovoří o tom, že nikdo nemůže na osobu blízkou převést svůj majetek za účelem maření placení dluhů. Podobně, za osobu blízkou lze prohlásit bývalou manželku, ze zaniklého manželství, pokud by její újma byla dotčeným pociťována za vlastní; např. i s ohledem na citové strádání.

To vystihuje smysl nového občanského zákoníku, tedy větší právní svobodu, ovšem, s vyšší mírou odpovědnosti k výkonu vlastních práv.

Osoba blízká není tedy pouze pojmem v silniční dopravě, kde se hojně využíval při vyhýbání se postihu, ale pojmem s mnohem hlubším významem.

SW Vzory smluv 2023

SW Vzory smluv 2023
Cena: 750 Kč
(bez DPH)
908 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
Komplet 2200 aktualizovaných vzorů smluv a podání, se kterým sestavíte sami, správně a kdykoli jakýkoli právní dokument + aktualizace zdarma

SW Formuláře 2023

SW Formuláře 2023
Cena: 1300 Kč
(bez DPH)
1573 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
Přes 750 formulářů určených pro předepsaná podání na všechny úřady ČR.

SW Slovník pojmů

SW Slovník pojmů
Cena: 450 Kč
(bez DPH)
545 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
Nové zákony přinášejí nová hesla. Se slovníkem pojmů se v nových kodexech neztratíte a budete všemu rozumět.
Vzory a smlouvy dle NOZ a ZOK
 

Plná moc (RTF vzory)

Cena: 250 Kč
(bez DPH)
303 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
Plná moc (RTF vzory)
Balík 13 různých plných mocí k okamžitému použití v RTF (úřady, dědictví, automobily a další). S plnou mocí si poradíte sami.