Podnikání dětí dle NOZ 2015


Nový občanský zákoník je průlomový v mnoha záležitostech rodiny, spotřebitelského chování, ale také v oblasti podnikání. Dosud bylo podnikání dětí komplikované, často bylo vidět případy, kdy šestnáctiletý student informatiky přišel s bezvadným nápadem, který díky svému nadšení strhnul okolí a rozvinul jej v perfektní a fungující podnikatelský plán. Háček byl ovšem v tom, že si nemohl zřídit živnostenský list a podnikání provozoval pod hlavičkou svých rodičů nebo projekt zaštítil rodinný známý svým zavedeným s.r.o..

Takové situace nejsou až do konce roku 2013 ničím výjimečným, problém je však v tom, že podnikatelský nápad není v tomto případě dostatečně chráněn a nežije v prostředí, které mu umožňuje dostatečný prostor k rozvoji. Na tom, že dříve bylo možné zaměstnat patnáctileté dítě s dokončenou školní docházkou, se nic nemění (nezletilí do 15ti let mohou pracovat pouze ve sportovních, uměleckých, reklamních a podobných akcích).

Nový občanský zákoník ale nově připouští podnikání dětí. Základem myšlenky je, že dítě od 16ti let svého věku, může samostatně podnikat, pokud k tomu dostane souhlas zákonných zástupců k podnikání a soud tomu přivolí. To je velká výhoda, především pro nezletilé, kteří se pohybují v dynamickém a rychle rostoucím internetovém prostředí, kde produkují velmi mnoho technologicky zajímavých produktů.

V oblasti podnikání, je nezletilé dítě za své právní jednání plně odpovědné, přičemž mimo firmu za něho odpovídají zákonní zástupci. Podmínkou je, pouze připomínáme, 16 let věku a souhlas zákonných zástupců a soudu s podnikáním; případně emancipace (zesvéprávnění nezletilého).

SW Vzory smluv 2024

SW Vzory smluv 2024
Cena: 750 Kč
(bez DPH)
908 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
Komplet 2200 aktualizovaných vzorů smluv a podání, se kterým sestavíte sami a rychle jakýkoli právní dokument.

Aktualizace v ceně
Novela zákoníku práce od 1.1.2024 zapracovaná

SW Formuláře

SW Formuláře
Cena: 1300 Kč
(bez DPH)
1573 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
Přes 750 formulářů určených pro předepsaná podání na všechny úřady ČR.

SW Slovník pojmů

SW Slovník pojmů
Cena: 450 Kč
(bez DPH)
545 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
Nové zákony přinášejí nová hesla. Se slovníkem pojmů se v nových kodexech neztratíte a budete všemu rozumět.
Vzory a smlouvy dle NOZ a ZOK
 

Vzory smluv ONLINE

Cena: 600 Kč
(bez DPH)
726 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
Vzory smluv ONLINE
ONLINE přístup k 2200 vzorům smluv a podání. Určeno pro Windows, Apple i Linux. Volitelná doba přístupu k databázi.

Novela zákoníku práce od 1.1.2024 zapracovaná