Podnikání dětí dle NOZ 2015


Nový občanský zákoník je průlomový v mnoha záležitostech rodiny, spotřebitelského chování, ale také v oblasti podnikání. Dosud bylo podnikání dětí komplikované, často bylo vidět případy, kdy šestnáctiletý student informatiky přišel s bezvadným nápadem, který díky svému nadšení strhnul okolí a rozvinul jej v perfektní a fungující podnikatelský plán. Háček byl ovšem v tom, že si nemohl zřídit živnostenský list a podnikání provozoval pod hlavičkou svých rodičů nebo projekt zaštítil rodinný známý svým zavedeným s.r.o..

Takové situace nejsou až do konce roku 2013 ničím výjimečným, problém je však v tom, že podnikatelský nápad není v tomto případě dostatečně chráněn a nežije v prostředí, které mu umožňuje dostatečný prostor k rozvoji. Na tom, že dříve bylo možné zaměstnat patnáctileté dítě s dokončenou školní docházkou, se nic nemění (nezletilí do 15ti let mohou pracovat pouze ve sportovních, uměleckých, reklamních a podobných akcích).

Nový občanský zákoník ale nově připouští podnikání dětí. Základem myšlenky je, že dítě od 16ti let svého věku, může samostatně podnikat, pokud k tomu dostane souhlas zákonných zástupců k podnikání a soud tomu přivolí. To je velká výhoda, především pro nezletilé, kteří se pohybují v dynamickém a rychle rostoucím internetovém prostředí, kde produkují velmi mnoho technologicky zajímavých produktů.

V oblasti podnikání, je nezletilé dítě za své právní jednání plně odpovědné, přičemž mimo firmu za něho odpovídají zákonní zástupci. Podmínkou je, pouze připomínáme, 16 let věku a souhlas zákonných zástupců a soudu s podnikáním; případně emancipace (zesvéprávnění nezletilého).

SW Vzory smluv 2022

SW Vzory smluv 2022
Cena: 750 Kč
(bez DPH)
908 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
S oblíbeným kompletem 2200 vzorů smluv a podání sestavíte sami a kdykoli jakýkoli právní dokument + Aktualizace zdarma

SW Formuláře 2022

SW Formuláře 2022
Cena: 1100 Kč
(bez DPH)
1331 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
Přes 750 formulářů určených pro předepsaná podání na všechny úřady ČR.

SW Slovník pojmů 2022

SW Slovník pojmů 2022
Cena: 450 Kč
(bez DPH)
545 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
NOZ a ZOK 2022 přináší nová hesla. Se slovníkem pojmů se v nových kodexech neztratíte
Vzory a smlouvy dle NOZ a ZOK
 

CD Hlavičkové papíry

Cena: 250 Kč
(bez DPH)
303 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
CD Hlavičkové papíry
Vzory hlavičkových papírů s povedeným designem k použití ve firmách i domácnostech.