Poškození osobnosti a náhrada škody

Podle legislativy účinné do konce roku 2013 bylo možné, pokud byla poškozena osobnost, vymáhat odškodnění primárně omluvou a nebylo-li to dostačující, pak se poškozený mohl domáhat i finanční náhrady. Nový občanský zákoník odškodnění primárně řeší ve formě finanční náhrady.

Za poškození osobnosti se lze domáhat finanční kompenzace, zákazu dalšího škodného jednání, odstranění příčiny následku nebo omluvu atp. Čtyři uvedené parametry mohou být poskytnuty mimosoudní dohodou nebo se jich lze domáhat soudní cestou, kde hodnotu kompenzace navrhuje soud.

Osobnost člověka je chráněna novým občanským zákoníkem, který stanoví, že se chrání:
 • jméno a příjmení;
 • pseudonym;
 • život;
 • zdraví;
 • důstojnost;
 • vážnost;
 • čest;
 • soukromí;
 • projevy osobní povahy.
V novém občanském zákoníku lze vyčíst, že není možné kohokoli fotografovat nebo nahrávat bez jeho vědomí a především svolení, nejde li o specifické účely (úřední, vědecké, zpravodajské, umělecké). Výjimkou je nově pořizování a zveřejňování záznamů např. z veřejných zájmových schůzí zastupitelstev, veřejných projevů jednotlivců a průběhu městských rad. Dále lze nahrávat, i skrytou kamerou, projevy šikany, urážení, vyhrožování a znevažování, tedy projevy přímo ohrožující ochranu osobnosti. Takové projevy je často jinak velmi obtížné zachytit jinak, než bez souhlasu nahrávaného.

Věříme, že od ledna 2014, kdy už nebude za poškození osobnosti stačit jen omluva – často nebyla ani upřímná, rozmyslí si potenciální škůdci své budoucí jednání např. ve smyslu:
 • kyberšikany;
 • pomluvy;
 • výsměšků;
 • lživého prohlášení;
 • újmy na zdraví;
 • zveřejněním ryze soukromé fotografie atp.
S ochranou osobnosti dále souvisí i trestněprávní odpovědnost škůdce, která jde ve většině případů ruku v ruce s povinností odškodnit poškozeného, případně i další osoby.

SW Vzory smluv 2022

SW Vzory smluv 2022
Cena: 750 Kč
(bez DPH)
908 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
S oblíbeným kompletem 2200 vzorů smluv a podání sestavíte sami a kdykoli jakýkoli právní dokument + Aktualizace zdarma

SW Formuláře 2022

SW Formuláře 2022
Cena: 1100 Kč
(bez DPH)
1331 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
Přes 750 formulářů určených pro předepsaná podání na všechny úřady ČR.

SW Slovník pojmů 2022

SW Slovník pojmů 2022
Cena: 450 Kč
(bez DPH)
545 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
NOZ a ZOK 2022 přináší nová hesla. Se slovníkem pojmů se v nových kodexech neztratíte
Vzory a smlouvy dle NOZ a ZOK
 

CD Hlavičkové papíry

Cena: 250 Kč
(bez DPH)
303 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
CD Hlavičkové papíry
Vzory hlavičkových papírů s povedeným designem k použití ve firmách i domácnostech.