Právní osobnost a smlouvy nenarozeného dítěte

Ten, kdo má práva a povinnosti, ten je právní osobností. Ten, kdo se narodí, je právní osobností. Dojde-li k založení společnosti, jde o právní osobnost. Ti všichni mají práva a povinnosti, podobně jako do konce roku 2013, kdy byla právní osobností definována tzv. způsobilost k právním úkonům.

Jde-li o věc, zvíře, umělecký předmět, památku nejde o právní osobnost, protože tou může být opravdu jen osoba fyzická nebo právnická.

Právní osobnost zaniká:
  • smrtí;
  • prohlášením člověka za mrtvého;
  • výmazem z veřejného rejstříku.
Nenarozené dítě není právní osobností, ale v okamžiku narození se právní osobností stává. Přesto má jako nenarozené svá práva, a je-li to v zájmu, tak je možné jej považovat za narozené. Takovým právem v zájmu nenarozeného dítěte je například dědit, ovšem jen v případech pozitivních (nenarozený nemůže dědit dluhy), domáhat se náhrady škody na zdraví nebo majetku či výživném.

Smlouvy uzavřené ve prospěch nenarozeného dítěte jsou platné, pouze splňují-li podmínku zájmů dítěte jdoucích k jeho prospěchu. V opačném případě bude možné jejich zneplatnění od prvopočátku.

SW Vzory smluv 2022

SW Vzory smluv 2022
Cena: 750 Kč
(bez DPH)
908 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
S oblíbeným kompletem 2200 vzorů smluv a podání sestavíte sami a kdykoli jakýkoli právní dokument + Aktualizace zdarma

SW Formuláře 2022

SW Formuláře 2022
Cena: 1100 Kč
(bez DPH)
1331 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
Přes 750 formulářů určených pro předepsaná podání na všechny úřady ČR.

SW Slovník pojmů 2022

SW Slovník pojmů 2022
Cena: 450 Kč
(bez DPH)
545 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
NOZ a ZOK 2022 přináší nová hesla. Se slovníkem pojmů se v nových kodexech neztratíte
Vzory a smlouvy dle NOZ a ZOK
 

CD Propagace

Cena: 250 Kč
(bez DPH)
303 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
CD Propagace
Audio posluchačům poskytuje informace pro zlepšení nadpisů nabídek a písemných projevů.