Připravované změny v oblasti daně z nabytí nemovitých věcí

Vláda České republiky schválila dne 5. 10. 2015 návrh zákona, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Účelem novelizace je zejména
  • odstranění nedostatků právní úpravy (již klasické klišé námi placených odborníků…)
  • provedení dalších změn, které si v mezidobí vyžádala praxe
  • upřesnění právní úpravy, odstranění nejednoznačností
  • zamezení nežádoucí tzv. daňové optimalizace u dané daně
 
Jaké změny vláda, jako nejčastější nositel zákonodárné iniciativy, konkrétně u daně z nabytí nemovitých věcí, navrhuje?
 
Zejména se navrhuje sjednocení osoby poplatníka. Vymezení poplatníka daně z nabytí nemovitých věcí je již evergreen, zákonodárce není ani po mnoha letech schopen vypracovat stabilní právní řešení. Nyní se navrhuje sjednocení osoby poplatníka daně, a to výlučně v osobě nabyvatele. Nebude tedy propříště možné, aby si smluvní strany poplatníky zvolily, často právně neobratnými formulacemi, které následně byly vytýkány finančními úřady jako neurčité. Zanikne i zákonné ručení za zaplacení daně. Tím bychom se snad měli přiblížit právní úpravě civilizovaných zemí (proč ale až nyní?) a měly by zmizet praktické problémy např. při směně nemovitých věcí.
 
Též by mělo dojít ke změně koncepce zdanění nabytí inženýrských sítí. Vláda konstatuje, že nový občanský zákoník (NOZ) je v oblasti právní úpravy vlastnictví inženýrských sítí nejasný a proto se navrhuje, aby zdanění nabytí inženýrských sítí bylo propříště omezeno pouze na nabytí vlastnického práva k budově podle katastrálního zákona, která je její součástí či částí.
 
Dále by mělo dojít ke zjednodušení určení základu daně u směny tak, že se bude přihlížet pouze k případnému doplatku, který jedna či druhá smluvní strana za nabytí nemovité věci poskytne.
 
Rovněž dochází ke změně v osvobození nových staveb a jednotek. Zde doporučujeme vyčkat na publikovaný text zákona, zatímní výklady jsou poněkud nepřehledné.
 
Předmětem daně dosud nebylo prodloužení práva stavby. Jak je již patrně známo – a je to pro starší právníky celkem nepochopitelné – je právo stavby dle NOZ také nemovitou věcí! V praxi se stává, že právo stavby se sjedná třeba na pět let, neboť NOZ nestanoví minimální lhůtu trvání práva stavby. Následně dojde ke smluvnímu prodloužení trvání práva stavby a tím může docházet dle navrhovatele novely k nežádoucí daňové optimalizace a právě tomu má rozšíření předmětu daně na prodloužení práva stavby přispět.
 
Ostatní navrhované změny jsou spíše marginální, týkají se například rozšíření užití směrné hodnoty, vynětí přeměn všech právnických osob z předmětu daně vyjma převodu jmění na společníka nebo upřesnění určení nabývací hodnoty v případě nabytí vlastnictví k nemovitosti, která je součástí závodu.
 
Účinnost zákona se předpokládá od 1. 4. 2016, návrh je nyní projednáván v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.
 
Redakce

SW Vzory smluv 2022

SW Vzory smluv 2022
Cena: 750 Kč
(bez DPH)
908 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
S oblíbeným kompletem 2200 vzorů smluv a podání sestavíte sami a kdykoli jakýkoli právní dokument + Aktualizace zdarma

SW Formuláře 2022

SW Formuláře 2022
Cena: 1100 Kč
(bez DPH)
1331 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
Přes 750 formulářů určených pro předepsaná podání na všechny úřady ČR.

SW Slovník pojmů 2022

SW Slovník pojmů 2022
Cena: 450 Kč
(bez DPH)
545 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
NOZ a ZOK 2022 přináší nová hesla. Se slovníkem pojmů se v nových kodexech neztratíte
Vzory a smlouvy dle NOZ a ZOK
 

Plná moc (RTF vzory)

Cena: 250 Kč
(bez DPH)
303 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
Plná moc (RTF vzory)
Balík 13 různých plných mocí k okamžitému použití v RTF (úřady, dědictví, automobily a další). S plnou mocí si poradíte sami.