Aktuálně jste na Povinné testování zaměstnanců na COVID ve firmách 2022 s obsahem Povinné testování zaměstnanců na COVID ve firmách 2022, Smlouvy, vzory, podání, vzory smluv, GDPR, LEGIS.CZ. Stránku Povinné testování zaměstnanců na COVID ve firmách 2022 definují tato klíčová slova: vzory smluv, zákony, formuláře, životopis, domácí a podnikový právník, firemní právník, GDPR, vzory GDPR, 2018, Povinné testování zaměstnanců na COVID ve firmách 2022, LEGIS.CZ.
Odkaz na stránky je http://www.legis.cz/Clanky/Testovani-COVID-ve-firmach-2022, úvod je na HOME.

Povinné testování zaměstnanců na COVID ve firmách 2022

Jak často se testovat?

Všichni se budou testovat pomocí rychlých antigenních samotestovacích sad dvakrát týdně. Následující testování zaměstnance proběhne nejdříve třetí den po předchozím testování. Není-li zaměstnanec v den termínu testování v práci, otestuje se v den příchodu na pracoviště.
 

Jakými testy se lze testovat?

Seznam certifikovaných testů pro samotestování lze nalézt na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv https://www.sukl.cz/prehled-testu-k-diagnostice-onemocneni-covid-19 nebo ve veřejné části Registru zdravotnických prostředků.
 

Jak postupovat, když vyjde test pozitivní?

Zaměstnanec sdělí výsledek testu zaměstnavateli a opustí pracoviště. Následně odejde do karantény, a to na pět kalendářních dnů. Pokud zaměstnanec podstoupí v době karantény PCR test s negativním výsledkem, karanténa tímto končí.
 
Jak má zaměstnanec s pozitivním testem postupovat po ukončení karantény?
Zaměstnanec po návratu do práce podstoupí rychlý antigenní test, který si sám provede nebo mu bude proveden na pracovišti. OSVČ test podstoupí v místě výkonu činnosti.
 

Jak nahlašovat pozitivní zaměstnance?

Zaměstnavatel nahlásí pozitivní zaměstnance na stránce https://samotestovani.uzis.cz - systém pro nahlašování pozitivních zaměstnanců. (stránka bude spuštěna 17. 1. 2022)
 

Jsou nějaké výjimky, kdo se testovat nemusí?

Osoba samostatně výdělečně činná není povinna podstoupit testování, jestliže se v místě, kde vykonává svoji činnost, nesetkává se třetími osobami, za které se nepovažují osoby žijící s ní ve stejné domácnosti.
 
Testovat se nemusí ani ti zaměstnanci, kteří pracují na home office a nedochází na pracoviště. Dále se nemusí testovat osoba, která:
 • podstoupila v posledních 72 hodinách RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 • podstoupila v posledních 24 hodinách rychlý antigenní test, který provedl zdravotnický pracovník, s negativním výsledkem
 • podstoupila preventivní testování u jiného zaměstnavatele, jehož je zaměstnancem Zaměstnanec je povinen zaměstnavateli předložit potvrzení o jedné z výše uvedených skutečností.
 

Jak dlouho se bude testovat?

Záleží na vývoji epidemiologické situace. V tuto chvíli vláda počítá s tím, že testovat se bude dva až tři týdny.
 

Co musí udělat zaměstnavatel?

Zaměstnavatel, osoba samostatně výdělečně činná a právnická osoba, která zajišťuje testování pro osoby, které jsou jejím orgánem nebo členem orgánu, má povinnost: • vést pro kontrolní účely evidenci provedených testů, a to v rozsahu: datum testování, jména a příjmení osob, včetně uvedení jejich data narození, čísla pojištěnce a názvu zdravotní pojišťovny, a výsledky testů • zaslat hygieně seznam osob, které byly testovány s pozitivním výsledkem, a to nejpozději následující den po testování formou elektronického hlášení.
 

Jak je to s příspěvkem na testy?

Na principu příspěvku se nic nemění (zůstává tedy stejný postup) - příspěvek je až 60 Kč na jeden test na jednoho zaměstnance. Podrobné aktualizované informace jsou k dispozici zde: https://www.samotesty-covid.cz.
 

Co dělat, když se zaměstnanec odmítne testovat?

Pokud zaměstnanec test odmítne, zaměstnavatel to ohlásí hygieně. Platí, že neotestovaný zaměstnanec musí dodržovat tato opatření:
 • nosit respirátor třídy FFP2 nebo obdobný s účinností alespoň 94 %
 • dodržovat rozestup alespoň 1,5 m od ostatních osob, pokud je to vzhledem k povaze práce možné
 • stravovat se odděleně od ostatních osob, po dobu konzumace potravin neplatí povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest
 
Zaměstnavatel musí prostřednictvím organizačního opatření co možná nejvíce omezit setkávání toho zaměstnance s ostatními osobami na pracovišti. Pokud je to možné, poslat tohoto zaměstnance například na home office.

Tento postup a informace distribuuje Ministerstvo zdravotnictví a věříme, že pokud jej nemáte k dispozici, najdete v něm odpovědi na nejasnosti.

LEGIS.CZ s.r.o.

Vzory smluv 2022

Cena: 650 Kč
(bez DPH)
787 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
Vzory smluv 2022
S 2200 vzory smluv sestavíte sami a kdykoli jakýkoli právní dokument + Aktualizace až do 12/2022

CD Zákony 2020

Cena: 0 Kč
(bez DPH)
0 Kč včetně DPH
skladem
CD Zákony 2020
Všechny zákony na jednom místě a další vybraná legislativa EU. Užitečný a dostupný program.

SW Formuláře 2022

Cena: 1100 Kč
(bez DPH)
1331 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
SW Formuláře 2022
700 a více tiskopisů určených pro předepsaná podání na všechny úřady ČR.
Vzory a smlouvy dle NOZ a ZOK
 

Vzory smluv 2022

Cena: 650 Kč
(bez DPH)
787 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
Vzory smluv 2022
S 2200 vzory smluv sestavíte sami a kdykoli jakýkoli právní dokument + Aktualizace až do 12/2022
Copyright © 1999-2022 LEGIS.CZ s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
 • 2200 vzorů pro všechny osobní, firemní a pracovně právní situace pro rok 2022 …

  Pište smlouvy sami, rychle a kdykoliv
  podle nového občanského zákoníku
  a zákona o korporacích …

  více informací 2200 vzorů pro všechny osobní, firemní a pracovně právní situace pro rok 2022 … 2200 vzorů pro všechny osobní, firemní a pracovně právní situace pro rok 2022 …
 • Velký slovník pojmů podle nového občanského a korporátního práva …

  Zjistěte opravdový význam termínů
  používaných novým občanským zákoníkem
  ve velkém slovníku pojmů …

  více informací Velký slovník pojmů podle nového občanského a korporátního práva … Velký slovník pojmů podle nového občanského a korporátního práva …
FAQ   |   mapa webu   |   kontakty
 
 

Košík

0 Kč

Uživatel

Přihlášený uživatel:
Nejste přihlášen(a).