Zakázaná ujednání nájmu bytu nově

Co nelze ve smlouvě o nájmu bytu dle NOZ právně vymáhat

Od ledna 2014 nový občanský zákoník ve smlouvách o nájmu bytu vymezuje zakázaná ujednání, kde jednou větou §2239 říká: „Nepřihlíží se k ujednání ukládajícímu nájemci povinnost zaplatit pronajímateli smluvní pokutu, ani k ujednání ukládajícímu nájemci povinnost, která je vzhledem k okolnostem zjevně nepřiměřená.“
 
Autoři zákona považují nájem bytu za chráněný, přestože to kodex přímo nevyslovuje a zajišťuje nezcizitelnost práv, byť by je nájemní smlouva výslovně uváděla.
 

Zakázaná ujednání nepřiměřeného závazku ve smlouvě o nájmu bytu

Pronajímatel tedy nemůže po nájemci požadovat věci, které jsou ve smlouvě uvedeny, avšak jsou s ohledem k nájmu bytu nepřiměřené. Vezměme příklad, kdy pronajímatel bude po nájemci smlouvou požadovat osobní závazek - např. v zimním období každodenní odklízení sněhu, přestože se v mezidobí nájemce stal invalidním důchodcem se zdravotním omezením v pohybovém aparátu a takový závazek není možné rozumně splnit. Příklad je sice absurdní, nicméně, takové ujednání je možné v praxi vidět, stejně jako případný zákaz, kterým pronajímatel nájemci zakazuje přijímat návštěvy nebo rodinné příslušníky, coby případné příležitostné nocležníky.
 

Zakázané sjednávání smluvních pokut ve smlouvě o nájmu bytu

Celkem významným zakázaným ujednáním je sjednávání smluvních pokut u nájmu bytu, o čemž §2239 hovoří velmi jasně. Nastane-li tedy důvod uvedený ve smlouvě o nájmu bytu, kterým by pronajímateli vznikalo právo po nájemci požadovat smluvní pokutu, nájemce tomu není povinen, neboť zákon v tomto smyslu hovoří jasně.
 

Vyšší ochrana nájemců bytu

Pokud zákon, resp. nový občanský zákoník, říká „nepřihlíží se k něčemu,“ pak jde o taková ujednání, jejichž závazek je nevymahatelný, byť by byla smlouva uzavřena i s úředně ověřenými podpisy. Ve smlouvách o nájmu bytu se tedy nesmí vyskytovat takové zákazy, kterými jsou zákonem přiznaná práva omezována. Jde například o právo nájemce v bytě podnikat atp.
 
Lze namítnout, že v ohledu na výše uvedené dochází k disproporci a zvýhodňování nájemců. Jedná se ovšem pouze o optickou nevyváženost. Právo nájmu bytu je totiž v případě občanského zákoníku velmi podrobně rozpracované a pronajímatelům dává jiné výhody, se kterými mohou při uzavírání nájemních smluv účelně disponovat.

 
Přestože se to nemusí každému pronajímateli líbit, jde o rozumnou podporu zákonodárců přispět k ochraně přirozených práv nájemců. Závěrem můžeme podotknout, že dobrovolnost nájemce plnit některé zakázané závazky není vyloučena (např. zákaz bydlení se psem).
 

SW Vzory smluv 2022

SW Vzory smluv 2022
Cena: 750 Kč
(bez DPH)
908 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
S oblíbeným kompletem 2200 vzorů smluv a podání sestavíte sami a kdykoli jakýkoli právní dokument + Aktualizace zdarma

SW Formuláře 2022

SW Formuláře 2022
Cena: 1100 Kč
(bez DPH)
1331 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
Přes 750 formulářů určených pro předepsaná podání na všechny úřady ČR.

SW Slovník pojmů 2022

SW Slovník pojmů 2022
Cena: 450 Kč
(bez DPH)
545 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
NOZ a ZOK 2022 přináší nová hesla. Se slovníkem pojmů se v nových kodexech neztratíte
Vzory a smlouvy dle NOZ a ZOK
 

SW Vzory smluv 2022

Cena: 750 Kč
(bez DPH)
908 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
SW Vzory smluv 2022
S oblíbeným kompletem 2200 vzorů smluv a podání sestavíte sami a kdykoli jakýkoli právní dokument + Aktualizace zdarma