Aktuálně jste na Zakázaná ujednání nájmu bytu nově s obsahem Zakázaná ujednání nájmu bytu nově, Smlouvy, vzory, podání, vzory smluv, GDPR, LEGIS.CZ. Stránku Zakázaná ujednání nájmu bytu nově definují tato klíčová slova: vzory smluv, zákony, formuláře, životopis, domácí a podnikový právník, firemní právník, GDPR, vzory GDPR, 2018, Zakázaná ujednání nájmu bytu nově, LEGIS.CZ.
Odkaz na stránky je http://www.legis.cz/Clanky/Zakazana-ujednani-najmu-bytu, úvod je na HOME.

Zakázaná ujednání nájmu bytu nově

Co nelze ve smlouvě o nájmu bytu dle NOZ právně vymáhat

Od ledna 2014 nový občanský zákoník ve smlouvách o nájmu bytu vymezuje zakázaná ujednání, kde jednou větou §2239 říká: „Nepřihlíží se k ujednání ukládajícímu nájemci povinnost zaplatit pronajímateli smluvní pokutu, ani k ujednání ukládajícímu nájemci povinnost, která je vzhledem k okolnostem zjevně nepřiměřená.“
 
Autoři zákona považují nájem bytu za chráněný, přestože to kodex přímo nevyslovuje a zajišťuje nezcizitelnost práv, byť by je nájemní smlouva výslovně uváděla.
 

Zakázaná ujednání nepřiměřeného závazku ve smlouvě o nájmu bytu

Pronajímatel tedy nemůže po nájemci požadovat věci, které jsou ve smlouvě uvedeny, avšak jsou s ohledem k nájmu bytu nepřiměřené. Vezměme příklad, kdy pronajímatel bude po nájemci smlouvou požadovat osobní závazek - např. v zimním období každodenní odklízení sněhu, přestože se v mezidobí nájemce stal invalidním důchodcem se zdravotním omezením v pohybovém aparátu a takový závazek není možné rozumně splnit. Příklad je sice absurdní, nicméně, takové ujednání je možné v praxi vidět, stejně jako případný zákaz, kterým pronajímatel nájemci zakazuje přijímat návštěvy nebo rodinné příslušníky, coby případné příležitostné nocležníky.
 

Zakázané sjednávání smluvních pokut ve smlouvě o nájmu bytu

Celkem významným zakázaným ujednáním je sjednávání smluvních pokut u nájmu bytu, o čemž §2239 hovoří velmi jasně. Nastane-li tedy důvod uvedený ve smlouvě o nájmu bytu, kterým by pronajímateli vznikalo právo po nájemci požadovat smluvní pokutu, nájemce tomu není povinen, neboť zákon v tomto smyslu hovoří jasně.
 

Vyšší ochrana nájemců bytu

Pokud zákon, resp. nový občanský zákoník, říká „nepřihlíží se k něčemu,“ pak jde o taková ujednání, jejichž závazek je nevymahatelný, byť by byla smlouva uzavřena i s úředně ověřenými podpisy. Ve smlouvách o nájmu bytu se tedy nesmí vyskytovat takové zákazy, kterými jsou zákonem přiznaná práva omezována. Jde například o právo nájemce v bytě podnikat atp.
 
Lze namítnout, že v ohledu na výše uvedené dochází k disproporci a zvýhodňování nájemců. Jedná se ovšem pouze o optickou nevyváženost. Právo nájmu bytu je totiž v případě občanského zákoníku velmi podrobně rozpracované a pronajímatelům dává jiné výhody, se kterými mohou při uzavírání nájemních smluv účelně disponovat.

 
Přestože se to nemusí každému pronajímateli líbit, jde o rozumnou podporu zákonodárců přispět k ochraně přirozených práv nájemců. Závěrem můžeme podotknout, že dobrovolnost nájemce plnit některé zakázané závazky není vyloučena (např. zákaz bydlení se psem).
 

Vzory smluv 2022

Cena: 650 Kč
(bez DPH)
787 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
Vzory smluv 2022
S 2200 vzory smluv sestavíte sami a kdykoli jakýkoli právní dokument + Aktualizace až do 12/2022

CD Zákony 2020

Cena: 0 Kč
(bez DPH)
0 Kč včetně DPH
skladem
CD Zákony 2020
Všechny zákony na jednom místě a další vybraná legislativa EU. Užitečný a dostupný program.

SW Formuláře 2022

Cena: 1100 Kč
(bez DPH)
1331 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
SW Formuláře 2022
700 a více tiskopisů určených pro předepsaná podání na všechny úřady ČR.
Vzory a smlouvy dle NOZ a ZOK
 

Propagace

Cena: 250 Kč
(bez DPH)
303 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
Propagace
Audio posluchačům poskytuje informace pro zlepšení nadpisů nabídek a písemných projevů.
Copyright © 1999-2022 LEGIS.CZ s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
 • 2200 vzorů pro všechny osobní, firemní a pracovně právní situace pro rok 2022 …

  Pište smlouvy sami, rychle a kdykoliv
  podle nového občanského zákoníku
  a zákona o korporacích …

  více informací 2200 vzorů pro všechny osobní, firemní a pracovně právní situace pro rok 2022 … 2200 vzorů pro všechny osobní, firemní a pracovně právní situace pro rok 2022 …
 • Velký slovník pojmů podle nového občanského a korporátního práva …

  Zjistěte opravdový význam termínů
  používaných novým občanským zákoníkem
  ve velkém slovníku pojmů …

  více informací Velký slovník pojmů podle nového občanského a korporátního práva … Velký slovník pojmů podle nového občanského a korporátního práva …
FAQ   |   mapa webu   |   kontakty
 
 

Košík

0 Kč

Uživatel

Přihlášený uživatel:
Nejste přihlášen(a).