Aktuálně jste na Zákoník práce a vztah k NOZ s obsahem Zákoník práce a vztah k NOZ, Smlouvy, vzory, podání, vzory smluv, GDPR, LEGIS.CZ. Stránku Zákoník práce a vztah k NOZ definují tato klíčová slova: vzory smluv, zákony, formuláře, životopis, domácí a podnikový právník, firemní právník, GDPR, vzory GDPR, 2018, Zákoník práce a vztah k NOZ, LEGIS.CZ.
Odkaz na stránky je http://www.legis.cz/Clanky/Zakonik-prace-a-vztah-k-NOZ-od-ledna-2014, úvod je na HOME.

Zákoník práce a vztah k NOZ

Vztah zákoníku práce a nového občanského zákoníku (NOZ) po 1. 1. 2014

Pokud se týká vztahu těchto dvou důležitých soukromoprávních kodexů, nedojde po datu 1. 1. 2014, kdy nabyde účinnosti nový občanský zákoník, prakticky k žádným principiálním změnám. Již několik let je totiž zákoník práce chápán jako zákon speciální (lex specialis) vůči obecnému zákonu (lex generalis), kterým je občanský zákoník. Dané řešení se podobá například vztahu NOZ a zákona o obchodních korporacích. Má však svá určitá specifika, například v otázce náhrady škody. Intuitivně by nás napadlo, že náhrada škody je obecnou právní kategorií, budeme tedy aplikovat příslušná ustanovení NOZ… Pro podnikatele to bude platit jistě beze zbytku. Ovšem škoda z titulu pracovněprávního vztahu má i nadále, byť je to možná nelogické, svoji samostatnou, lehce duplicitní, úpravu v zákoníku práce.
 
Ukažme si vztah zákoníku práce a NOZ na dvou příkladech:
 1. vzájemné započtení pohledávek mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem se bude řídit výlučně NOZ, tedy zákonem obecným, neb zákon speciální (= zákoník práce) termín „započtení“ vůbec nezná a dané řešení je zcela v duchu filosofie již výše nastíněné.
 2. Výpověď smluvního vztahu – pracovního poměru : výpověď jako klasický způsob zániku závazkového vztahu jistě upravuje i NOZ. Pracovní poměr má však dle některých teoretiků svá specifika – zmiňme zvýšenou právní ochranu slabšího účastníka smluvního vztahu (zaměstnance).  Proto zákoník práce upravuje zcela samostatně problematiku skončení pracovního poměru výpovědí, lhostejno pak z čí iniciativy. V takových případech se právní úprava výpovědi dle NOZ nepoužije vůbec, ani podpůrně.

Vzory smluv 2022

Cena: 650 Kč
(bez DPH)
787 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
Vzory smluv 2022
S 2200 vzory smluv sestavíte sami a kdykoli jakýkoli právní dokument + Aktualizace až do 12/2022

CD Zákony 2020

Cena: 0 Kč
(bez DPH)
0 Kč včetně DPH
skladem
CD Zákony 2020
Všechny zákony na jednom místě a další vybraná legislativa EU. Užitečný a dostupný program.

SW Formuláře 2022

Cena: 1100 Kč
(bez DPH)
1331 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
SW Formuláře 2022
700 a více tiskopisů určených pro předepsaná podání na všechny úřady ČR.
Vzory a smlouvy dle NOZ a ZOK
 

Slovník pojmů 2022

Cena: 450 Kč
(bez DPH)
545 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
Slovník pojmů 2022
NOZ a ZOK 2022 přináší nová hesla. Se slovníkem pojmů se v nových kodexech neztratíte
Copyright © 1999-2022 LEGIS.CZ s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
 • 2200 vzorů pro všechny osobní, firemní a pracovně právní situace pro rok 2022 …

  Pište smlouvy sami, rychle a kdykoliv
  podle nového občanského zákoníku
  a zákona o korporacích …

  více informací 2200 vzorů pro všechny osobní, firemní a pracovně právní situace pro rok 2022 … 2200 vzorů pro všechny osobní, firemní a pracovně právní situace pro rok 2022 …
 • Velký slovník pojmů podle nového občanského a korporátního práva …

  Zjistěte opravdový význam termínů
  používaných novým občanským zákoníkem
  ve velkém slovníku pojmů …

  více informací Velký slovník pojmů podle nového občanského a korporátního práva … Velký slovník pojmů podle nového občanského a korporátního práva …
FAQ   |   mapa webu   |   kontakty
 
 

Košík

0 Kč

Uživatel

Přihlášený uživatel:
Nejste přihlášen(a).