Zákoník práce a vztah k NOZ

Vztah zákoníku práce a nového občanského zákoníku (NOZ) po 1. 1. 2014

Pokud se týká vztahu těchto dvou důležitých soukromoprávních kodexů, nedojde po datu 1. 1. 2014, kdy nabyde účinnosti nový občanský zákoník, prakticky k žádným principiálním změnám. Již několik let je totiž zákoník práce chápán jako zákon speciální (lex specialis) vůči obecnému zákonu (lex generalis), kterým je občanský zákoník. Dané řešení se podobá například vztahu NOZ a zákona o obchodních korporacích. Má však svá určitá specifika, například v otázce náhrady škody. Intuitivně by nás napadlo, že náhrada škody je obecnou právní kategorií, budeme tedy aplikovat příslušná ustanovení NOZ… Pro podnikatele to bude platit jistě beze zbytku. Ovšem škoda z titulu pracovněprávního vztahu má i nadále, byť je to možná nelogické, svoji samostatnou, lehce duplicitní, úpravu v zákoníku práce.
 
Ukažme si vztah zákoníku práce a NOZ na dvou příkladech:
  1. vzájemné započtení pohledávek mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem se bude řídit výlučně NOZ, tedy zákonem obecným, neb zákon speciální (= zákoník práce) termín „započtení“ vůbec nezná a dané řešení je zcela v duchu filosofie již výše nastíněné.
  2. Výpověď smluvního vztahu – pracovního poměru : výpověď jako klasický způsob zániku závazkového vztahu jistě upravuje i NOZ. Pracovní poměr má však dle některých teoretiků svá specifika – zmiňme zvýšenou právní ochranu slabšího účastníka smluvního vztahu (zaměstnance).  Proto zákoník práce upravuje zcela samostatně problematiku skončení pracovního poměru výpovědí, lhostejno pak z čí iniciativy. V takových případech se právní úprava výpovědi dle NOZ nepoužije vůbec, ani podpůrně.

SW Vzory smluv 2024

SW Vzory smluv 2024
Cena: 750 Kč
(bez DPH)
908 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
Komplet 2200 aktualizovaných vzorů smluv a podání, se kterým sestavíte sami a rychle jakýkoli právní dokument.

Aktualizace v ceně
Novela zákoníku práce od 1.1.2024 zapracovaná

SW Formuláře

SW Formuláře
Cena: 1300 Kč
(bez DPH)
1573 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
Přes 750 formulářů určených pro předepsaná podání na všechny úřady ČR.

SW Slovník pojmů

SW Slovník pojmů
Cena: 450 Kč
(bez DPH)
545 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
Nové zákony přinášejí nová hesla. Se slovníkem pojmů se v nových kodexech neztratíte a budete všemu rozumět.
Vzory a smlouvy dle NOZ a ZOK
 

SW Slovník pojmů

Cena: 450 Kč
(bez DPH)
545 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
SW Slovník pojmů
Nové zákony přinášejí nová hesla. Se slovníkem pojmů se v nových kodexech neztratíte a budete všemu rozumět.