Aktuálně jste na Zákoník práce a vztah k NOZ s obsahem Zákoník práce a vztah k NOZ, Smlouvy, vzory, podání, vzory smluv, GDPR, LEGIS.CZ. Stránku Zákoník práce a vztah k NOZ definují tato klíčová slova: vzory smluv, zákony, formuláře, životopis, domácí a podnikový právník, firemní právník, GDPR, vzory GDPR, 2018, Zákoník práce a vztah k NOZ, LEGIS.CZ.
Odkaz na stránky je http://www.legis.cz/Clanky/Zakonik-prace-a-vztah-k-NOZ-od-ledna-2014, úvod je na HOME.

Zákoník práce a vztah k NOZ

Vztah zákoníku práce a nového občanského zákoníku (NOZ) po 1. 1. 2014

Pokud se týká vztahu těchto dvou důležitých soukromoprávních kodexů, nedojde po datu 1. 1. 2014, kdy nabyde účinnosti nový občanský zákoník, prakticky k žádným principiálním změnám. Již několik let je totiž zákoník práce chápán jako zákon speciální (lex specialis) vůči obecnému zákonu (lex generalis), kterým je občanský zákoník. Dané řešení se podobá například vztahu NOZ a zákona o obchodních korporacích. Má však svá určitá specifika, například v otázce náhrady škody. Intuitivně by nás napadlo, že náhrada škody je obecnou právní kategorií, budeme tedy aplikovat příslušná ustanovení NOZ… Pro podnikatele to bude platit jistě beze zbytku. Ovšem škoda z titulu pracovněprávního vztahu má i nadále, byť je to možná nelogické, svoji samostatnou, lehce duplicitní, úpravu v zákoníku práce.
 
Ukažme si vztah zákoníku práce a NOZ na dvou příkladech:
 1. vzájemné započtení pohledávek mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem se bude řídit výlučně NOZ, tedy zákonem obecným, neb zákon speciální (= zákoník práce) termín „započtení“ vůbec nezná a dané řešení je zcela v duchu filosofie již výše nastíněné.
 2. Výpověď smluvního vztahu – pracovního poměru : výpověď jako klasický způsob zániku závazkového vztahu jistě upravuje i NOZ. Pracovní poměr má však dle některých teoretiků svá specifika – zmiňme zvýšenou právní ochranu slabšího účastníka smluvního vztahu (zaměstnance).  Proto zákoník práce upravuje zcela samostatně problematiku skončení pracovního poměru výpovědí, lhostejno pak z čí iniciativy. V takových případech se právní úprava výpovědi dle NOZ nepoužije vůbec, ani podpůrně.

CD Vzory smluv 2020

Cena: 650 Kč
(bez DPH)
787 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
CD Vzory smluv 2020
S 2100 vzory smluv sestavíte sami a kdykoli jakýkoli právní dokument + GDPR agenda (§§ 2020)

CD Zákony 2018

Cena: 0 Kč
(bez DPH)
0 Kč včetně DPH
skladem
CD Zákony 2018
Všechny zákony na jednom místě a další vybraná legislativa EU. Užitečný a dostupný program.

SW Formuláře 2020

Cena: 1590 Kč
(bez DPH)
1924 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
SW Formuláře 2020
Přes 2000 tiskopisů určených pro předepsaná podání na všechny úřady v ČR.
Vzory a smlouvy dle NOZ a ZOK
 

CD Životopis

Cena: 250 Kč
(bez DPH)
303 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
CD Životopis
Vzory životopisů + rady a návody autorů vám pomohou překonat bariéru a získat práci.
Smlouvy 2020 Vzory pro všechno Zákony a formuláře Software a audio
Slovníky pojmů

Copyright © 1999-2020 LEGIS.CZ s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
 • 2150 vzorů pro všechny osobní, firemní a pracovně právní situace pro rok 2020 …

  Pište smlouvy sami, rychle a kdykoliv
  podle nového občanského zákoníku
  a zákona o korporacích …

  více informací 2150 vzorů pro všechny osobní, firemní a pracovně právní situace pro rok 2020 … 2150 vzorů pro všechny osobní, firemní a pracovně právní situace pro rok 2020 …
 • Velký slovník pojmů podle nového občanského a korporátního práva …

  Zjistěte opravdový význam termínů
  používaných novým občanským zákoníkem
  ve velkém slovníku pojmů …

  více informací Velký slovník pojmů podle nového občanského a korporátního práva … Velký slovník pojmů podle nového občanského a korporátního práva …
FAQ   |   mapa webu   |   kontakty
 
 

Košík

0 Kč

Uživatel

Přihlášený uživatel:
Nejste přihlášen(a).
Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím souborů cookies pro marketingové účely.více informací
beru na vědomí