Zbavení svéprávnosti – svéprávnost nově

Občanský zákoník 40/1964 Sb., účinný do konce roku 2013, prostřednictvím navrhovatelů umožňoval využít institutu zbavit dotčenou osobu svéprávnosti, tedy jakoukoli duševně nebo jinak oslabenou osobu, a to v plném rozsahu. Často se hovořilo o tom, že je to v jejím zájmu, nutno však podotknout, že toho bylo mnohokrát zneužito. Přestože soud rozhodl, že osoba nesmí vůbec právně jednat, osoba soudem prohlášená za nesvéprávnou si často sjednávala půjčky nebo jiné závazkové smlouvy, aniž by to druhá strana vůbec tušila; čímž vznikala škoda.

Nový občanský zákoník ve svých paragrafech svéprávnost řeší koncepčně jinak. Nově soud svéprávnosti nezbaví žádnou právní osobnost úplně, ale toliko ji omezuje svým rozhodnutím částečně, přičemž v rozhodnutí definuje, v jakých právních úkonech je osoba nesvéprávná. Důležité je vědět, že soud o omezení svéprávnosti rozhodne jen v případech, kdy oslabenému hrozí újma a není mu možné poskytnout jinou pomoc.

Dopustí-li  se osoba s omezenou svéprávností právního jednání mimo rozsah omezení soudem, koná tak v rozsahu plné svéprávnosti.

Pozor, svéprávnost soud omezuje pouze na dobu tří let, pak provádí přezkoumání dotčené osoby a omezení prodlouží nebo zruší. Dále je nutné vědět, že svéprávnost se nesmí omezit v běžných činnostech, které se týkají běžného života soudem zkoumané osoby. Aby nedocházelo ke zneužívání institutu, soud může rozhodnout o opatrovnické radě (často osoby blízké svéprávně omezenému se, nejde především o úřednický aparát), která dohlíží nad plněním potřeb svéprávně omezené osoby.

Příkladem:
Martin Kadlec má omezenou svéprávnost k uzavírání jakýchkoli smluv v hodnotě nad 50.000 Kč. Jestliže však prodá své profesionální závodní kolo z mládí za 60.000 Kč, jednal nad rámec své omezené svéprávnosti. Naopak, lze diskutovat o tom, jak postupovat, pokud stejné kolo svéprávně omezená osoba rozloží na šest částí, přičemž každou část prodá jinému zájemci v průběhu dvou let za 10.000 Kč. Vypůjčí-li si svéprávně omezená osoba peníze v bance, řídí se to omezením v rozsudku soudu.

SW Vzory smluv 2022

SW Vzory smluv 2022
Cena: 750 Kč
(bez DPH)
908 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
S oblíbeným kompletem 2200 vzorů smluv a podání sestavíte sami a kdykoli jakýkoli právní dokument + Aktualizace zdarma

SW Formuláře 2022

SW Formuláře 2022
Cena: 1100 Kč
(bez DPH)
1331 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
Přes 750 formulářů určených pro předepsaná podání na všechny úřady ČR.

SW Slovník pojmů 2022

SW Slovník pojmů 2022
Cena: 450 Kč
(bez DPH)
545 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
NOZ a ZOK 2022 přináší nová hesla. Se slovníkem pojmů se v nových kodexech neztratíte
Vzory a smlouvy dle NOZ a ZOK
 

CD Hlavičkové papíry

Cena: 250 Kč
(bez DPH)
303 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
CD Hlavičkové papíry
Vzory hlavičkových papírů s povedeným designem k použití ve firmách i domácnostech.