📢 Aktualizace zákoníku práce: Změny, které musíte znát!

26.9.2023
 
Vážení zákazníci,

s příchodem novĂ˝ch zmÄ›n v zákonĂ­ku práce účinnĂ˝ch od 1. října 2023 se ocitáme v obdobĂ­, kdy je zásadnĂ­ mĂ­t ty správnĂ© informace na dosah ruky. Vstupte s námi do svÄ›ta pracovnĂ­ho práva s naší nejnovÄ›jší aktualizacĂ­ softwaru PodnikovĂ˝ a domácĂ­ právnĂ­k ®, která vám poskytne všechny novinky podle zmÄ›n v zákonĂ­ku práce. Budete tak mĂ­t vše k tomu, abyste byli v souladu s právnĂ­mi pĹ™edpisy.

Po důkladném studiu a analýze změn v zákoníku práce jsme pečlivě přepracovali naši aplikaci a dokumenty tak, abyste dostali nejaktuálnější informace a ulehčili vám dodržování nových předpisů. Nový obsah dokumentů se týká například nově uzavíraných pracovních smluv, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, sjednávání práce na dálku, doručování a dalších klíčových oblastí.

Náš software nyní obsahuje aktualizované dokumenty účinné od 1.10.2023 a je vaším průvodcem legislativou. Dokumenty jsou připraveny a upraveny tak, že je jen doplníte podle své situační potřeby.

Podívejte se na to, co je nového:

🔍 Úplně nové textace vzorů podle zákoníku práce:

 • Dohoda o práci pĹ™esÄŤas nad rámec povolenĂ©ho rozsahu
 • Dohoda o pracovnĂ­ ÄŤinnosti
 • Dohoda o provedenĂ­ práce
 • Dohoda o sjednánĂ­ kratší doby pro oznámenĂ­ rozvrhu pracovnĂ­ doby
 • DoloĹľka do pracovnĂ­ smlouvy - Náklady vĂ˝konu práce na dálku zamÄ›stnanci nenáleží (home office)
 • Dohoda o vĂ˝konu práce mimo pracovištÄ› zamÄ›stnavatele (home office)
 • DoruÄŤovánĂ­ zamÄ›stnancĹŻm a zamÄ›stnavateli
 • InformovánĂ­ zamÄ›stnance o obsahu pracovnĂ­ho pomÄ›ru
 • InformovánĂ­ zamÄ›stnance pracujĂ­cĂ­ho na základÄ› dohody o provedenĂ­ práce vysĂ­lanĂ©ho na ĂşzemĂ­ jinĂ©ho státu
 • NařízenĂ­, aby zamÄ›stnanec pracoval na dálku po dobu nezbytnÄ› nutnou
 • OdĹŻvodnÄ›nĂ­ vĂ˝povÄ›di z dohody o provedenĂ­ práce zamÄ›stnavatelem
 • OdĹŻvodnÄ›nĂ­ nevyhovÄ›nĂ­ vĂ˝povÄ›di k žádosti o kratší pracovnĂ­ dobu
 • OdĹŻvodnÄ›nĂ­ nevyhovÄ›nĂ­ vĂ˝povÄ›di k žádosti tÄ›hotnĂ© Ĺľeny o práci na dálku (home office)
 • PĂ­semnĂ© potvrzenĂ­ o pĹ™evzetĂ­ pĂ­semnosti zamÄ›stnavatelem
 • PĂ­semnĂ˝ rozvrh pracovnĂ­ doby pro zamÄ›stnance
 • PĂ­semnĂ˝ souhlas zamÄ›stnance s doruÄŤovánĂ­m do datovĂ© schránky
 • PracovnĂ­ řád
 • PracovnĂ­ smlouva na dobu neurÄŤitou bez třímÄ›sĂ­ÄŤnĂ­ zkušebnĂ­ doby spojená s konkurenÄŤnĂ­ doloĹľkou
 • PracovnĂ­ smlouva na dobu neurÄŤitou s třímÄ›sĂ­ÄŤnĂ­ zkušebnĂ­ dobou
 • PracovnĂ­ smlouva na dobu urÄŤitou
 • PracovnĂ­ smlouva na dobu urÄŤitou po dobu trvánĂ­ pracĂ­
 • PracovnĂ­ smlouva na dobu urÄŤitou s třímÄ›sĂ­ÄŤnĂ­ zkušebnĂ­ dobou
 • Smlouva o budoucĂ­ pracovnĂ­ smlouvÄ›
 • UrÄŤenĂ­ mĂ­sta vĂ˝konu práce na dálku zamÄ›stnancem (home office)
 • VĂ˝pověď z pracovnĂ­ho pomÄ›ru z dĹŻvodu podstatnĂ©ho zhoršenĂ­ pracovnĂ­ch podmĂ­nek
 • VĂ˝pověď závazku z dohody o vĂ˝konu práce na dálku zamÄ›stnavatelem (home office)
 • VĂ˝zva, aby zamÄ›stnanec pĂ­semnÄ› urÄŤil mĂ­sto vĂ˝konu práce (home office)
 • Vznik pracovnĂ­ho pomÄ›ru pĂ­semnĂ˝m návrhem
 • Žádost o povolenĂ­ kratší pracovnĂ­ doby
 • Žádost o vznik pracovnĂ­ho pomÄ›ru pĹ™echodem z dohody
 • Žádost o umoĹľnÄ›nĂ­ vykonávat tÄ›hotnĂ© ĹľenÄ› práci na dálku (home office)
 • Žádost, aby zamÄ›stnavatel odĹŻvodnil vĂ˝pověď z dohody
 

🔍 Změny a úpravy právních formulací stávajících vzorů:

 • Dohoda o bližším vymezenĂ­ vážnĂ˝ch provoznĂ­ch dĹŻvodĹŻ a dĹŻvodĹŻ spoÄŤĂ­vajĂ­cĂ­ch ve zvláštnĂ­ povaze
 • Dohoda o pracovnĂ­ pohotovosti
 • Dohoda o prodlouĹľenĂ­ trvánĂ­ pracovnĂ­ smlouvy na dobu urÄŤitou
 • Dohoda o rozvrĹľenĂ­ pracovnĂ­ doby do smÄ›n na sdĂ­lenĂ©m pracovnĂ­m mĂ­stÄ›
 • Dohoda o ukonÄŤenĂ­ dohody o rozvrĹľenĂ­ pracovnĂ­ doby do smÄ›n na sdĂ­lenĂ©m pracovnĂ­m mĂ­stÄ›
 • MzdovĂ˝ pĹ™edpis
 • NařízenĂ­ práce pĹ™esÄŤas
 • PĂ­semnĂ˝ souhlas zamÄ›stnavatele s doruÄŤovánĂ­m od zamÄ›stnance do datovĂ© schránky
 • PoĹľadavek zamÄ›stnavatele konat práci pĹ™esÄŤas nad rámec zákona
 • Protokol o odmĂ­tnutĂ­ pĹ™evzetĂ­ pĂ­semnosti zamÄ›stnavatelem
 • Smlouva o individuálnĂ­ch pracovnĂ­ch a mzdovĂ˝ch podmĂ­nkách
 • Smlouva o individuálnĂ­ch pracovnĂ­ch a mzdovĂ˝ch podmĂ­nkách spojená s konkurenÄŤnĂ­ doloĹľkou
 • Souhlas zamÄ›stnance s doruÄŤovánĂ­ pĂ­semnostĂ­ elektronicky
 • SpoleÄŤnĂ˝ návrh zamÄ›stnancĹŻ na rozvrĹľenĂ­ pracovnĂ­ doby na sdĂ­lenĂ©m pracovnĂ­m mĂ­stÄ›
 • Účet konta pracovnĂ­ doby
 • Ĺ˝aloba o uloĹľenĂ­ povinnosti zamÄ›stnance vrátit pĹ™eplatek mzdy zamÄ›stnavateli


 đź”Ť DrobnĂ© Ăşpravy a kontrola pracovnĂ­ch dokumentĹŻ

 • probÄ›hla u dalších 250 vzorĹŻ!!!
 
 
Aktualizujte si program nyní a budete připraveni!
 
My sami vzory používáme a vám uživatelům je přinášíme jako první. Chceme, abyste byli připraveni na nové výzvy včas. Proto doporučujeme, zvažte výhody nákupu aktualizované verze programu co nejdříve.
Děkujeme vám za vaši důvěru
 
👉 Koupit nyní
 
Petr JelĂ­nek
LEGIS.CZ s.r.o.

SW Vzory smluv 2024

SW Vzory smluv 2024
Cena: 750 KÄŤ
(bez DPH)
908 KÄŤ vÄŤetnÄ› DPH
do košíku
skladem
Komplet 2200 aktualizovaných vzorů smluv a podání, se kterým sestavíte sami a rychle jakýkoli právní dokument.

Aktualizace v cenÄ›
Novela zákoníku práce od 1.10.2023 zapracovaná

SW Formuláře

SW FormuláĹ™e
Cena: 1300 KÄŤ
(bez DPH)
1573 KÄŤ vÄŤetnÄ› DPH
do košíku
skladem
PĹ™es 750 formulářů urÄŤenĂ˝ch pro pĹ™edepsaná podánĂ­ na všechny úřady ÄŚR.

SW SlovnĂ­k pojmĹŻ

SW Slovník pojmĹŻ
Cena: 450 KÄŤ
(bez DPH)
545 KÄŤ vÄŤetnÄ› DPH
do košíku
skladem
Nové zákony přinášejí nová hesla. Se slovníkem pojmů se v nových kodexech neztratíte a budete všemu rozumět.

SW Vzory smluv 2024

Cena: 750 KÄŤ
(bez DPH)
908 KÄŤ vÄŤetnÄ› DPH
do košíku
skladem
SW Vzory smluv 2024
Komplet 2200 aktualizovaných vzorů smluv a podání, se kterým sestavíte sami a rychle jakýkoli právní dokument.

Aktualizace v cenÄ›
Novela zákoníku práce od 1.10.2023 zapracovaná