Nájem bytu od 1.11.2011

25.10.2011
Smluvní vztahy podle novely občanského zákoníku od listopadu 2011 přináší mnoho novinek. To se týká i vzorů v produktech se vzory na CD.

Novela občanského zákoníku s účinností od 1.11.2011 mění zvyklosti spojené s byty. V produktu smlouvy bylo upraveno přes 30 stávajících dokumentů, vč. nájemní smlouvy na byt, a doplněno těchto 20 nových vzorů, které jsou v PDP k dispozici od listopadu nebo s novou verzí pro rok 2012:

 • Dodatek nájemní smlouvy – Prolongace nájemní smlouvy
 • Dohoda o přechodu nájmu
 • Dohoda o sjednání nájemného
 • Doložka do nájemní smlouvy: Výhrada souhlasu s přijetím další osoby do bytu
 • Námitka nájemce proti výpovědi z důvodu neužívání bytu
 • Nesouhlas pronajímatele s výměnou bytu
 • Odchylná dohoda o vrácení kauce
 • Oznámení nájemce o své dlouhodobé nedosažitelnosti s uvedením osoby zastupující
 • Oznámení nájemce o změnách v počtu osob
 • Oznámení o nezájmu pokračovat v nájmu při přechodu nájmu
 • Přechod nájmu, souhlas pronajímatele s dalším bydlením osoby, která není příbuzným zemřelého
 • Rozhodčí doložka do nájemních smluv
 • Souhlas nájemce s navrženým zvýšením nájemného
 • Souhlas pronajímatele s výměnou bytu
 • Výpověď z důvodu neužívání bytu
 • Výzva k vrácení nevyčerpaných peněžních prostředků z kauce nájemného
 • Výzva k vyklizení bytu s přidělením přístřeší
 • Výzva nájemci, aby byt opustil nadměrný počet osob
 • Žaloba nájemce na snížení nájemného
 • Žaloba pronajímatele na zvyšování nájemného

SW Vzory smluv 2024

SW Vzory smluv 2024
Cena: 750 Kč
(bez DPH)
908 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
Komplet 2200 aktualizovaných vzorů smluv a podání, se kterým sestavíte sami a rychle jakýkoli právní dokument.

Aktualizace v ceně
Novela zákoníku práce od 1.1.2024 zapracovaná

SW Formuláře

SW Formuláře
Cena: 1300 Kč
(bez DPH)
1573 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
Přes 750 formulářů určených pro předepsaná podání na všechny úřady ČR.

SW Slovník pojmů

SW Slovník pojmů
Cena: 450 Kč
(bez DPH)
545 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
Nové zákony přinášejí nová hesla. Se slovníkem pojmů se v nových kodexech neztratíte a budete všemu rozumět.

SW Formuláře

Cena: 1300 Kč
(bez DPH)
1573 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
SW Formuláře
Přes 750 formulářů určených pro předepsaná podání na všechny úřady ČR.