Nejdůležitější změny pro pracovní agentury od ledna 2024:

22.01.2024
 

1. Přesun agendy z ÚP ČR na MPSV:

Veškerá řízení ohledně pracovních agentur (registrace, kontroly, změny) spadají pod MPSV.
Oznamovací povinnosti se plní k MPSV.
 

2. Nová úprava "nelegální práce":

Délka výkonu práce už není podstatná pro posouzení nelegální práce.
Rozpor s rozhodovací praxí Nejvyššího správního soudu.
Očekává se nejasná judikatura a pozice inspektorátů práce.
 

3. Navýšení kauce na 1 milion Kč:

Stávající agentury musí doplatit kauci do 90 dnů od 1. 1. 2024.
Informace o zaslání doplatku kauce budou na webu MPSV.
Nesplnění lhůty vede k zániku licence.
 

4. Povinnost doložení bezdlužnosti:

Stávající agentury musí doložit bezdlužnost u OSSZ, zdravotní pojišťovny, finančního úřadu a celního úřadu do 90 dnů od 1. 1. 2024.
Nesplnění lhůty vede k zániku licence.
Získání bezdlužnosti může trvat i několik týdnů.
 

5. Změny v žádosti o prodloužení licence:

Lhůta pro podání žádosti je 1 měsíc před koncem licence na dobu určitou.
Zmeškání lhůty znemožňuje získání licence na neurčito.
 

6. Informační povinnost dle §87 ZoZ:

Hlášení nástupu cizince do zaměstnání se doručuje datovou zprávou do datové schránky ÚP nebo informačním systémem MPSV.
Hrozí odebrání licence za nesplnění formálních náležitostí.
 

7. Stopka pro jednatele v případě ztráty licence:

Jednatel agentury, která ztratila licenci, nemůže 3 roky zastávat tuto funkci v jiné agentuře.
Platí i v případě spáchání přestupku dle §63 odst. 2 ZoZ.
 

8. Nové důvody pro odebrání licence:

Porušení zákazu diskriminace a nezajištění rovného zacházení dle zákona o zaměstnanosti.
Opakované neposkytnutí součinnosti orgánům inspekce práce.
 

9. Povinnost řádného označení sídla a prostor:

Agentura musí mít po celou dobu trvání licence řádně označené sídlo i prostory.
Za porušení hrozí odebrání licence.
 

10. Bezdlužnost agentury po celou dobu trvání licence:

Agentura nesmí mít nedoplatky u OSSZ, zdravotní pojišťovny, finančního úřadu a celního úřadu.
Špatně definovaná povinnost s nejasným výkladem.
 

11. Nové informační povinnosti vůči MPSV:

Agentury sdělují identifikaci uživatele a počet přidělených zaměstnanců ke každému uživateli.
 

12. Změny v dočasném přidělení:

Ukončení ze strany uživatele nejdříve 14 dní po doručení jednostranného prohlášení zaměstnanci.
 

13. Nové ručení uživatele za mzdy agenturních zaměstnanců:

Uživatel ručí za mzdy agenturních zaměstnanců.
 
 

Závěr:

Novela zákona o zaměstnanosti přináší pro pracovní agentury značné komplikace a administrativní zátěž. Zvýšení kauce, bezdlužnost, hlášení obchodních partnerů a objem zakázek, odebírání licencí za drobné pochybení - to vše vyvolává otázky o ústavnosti a smyslu těchto povinností. Na agenturách je, jak se tím vypořádají. Pokud máte agenturu, jistě to nebudete mít jednoduché.

SW Vzory smluv 2024

SW Vzory smluv 2024
Cena: 750 Kč
(bez DPH)
908 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
Komplet 2200 aktualizovaných vzorů smluv a podání, se kterým sestavíte sami a rychle jakýkoli právní dokument.

Aktualizace v ceně
Novela zákoníku práce od 1.1.2024 zapracovaná

SW Formuláře

SW Formuláře
Cena: 1300 Kč
(bez DPH)
1573 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
Přes 750 formulářů určených pro předepsaná podání na všechny úřady ČR.

SW Slovník pojmů

SW Slovník pojmů
Cena: 450 Kč
(bez DPH)
545 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
Nové zákony přinášejí nová hesla. Se slovníkem pojmů se v nových kodexech neztratíte a budete všemu rozumět.

SW Slovník pojmů

Cena: 450 Kč
(bez DPH)
545 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
SW Slovník pojmů
Nové zákony přinášejí nová hesla. Se slovníkem pojmů se v nových kodexech neztratíte a budete všemu rozumět.