Seznam GDPR vzorů v našem SW

17.04.2018
Dokumenty podle obecné směrnice EU k ochraně osobních údajů zvané GDPR:

V současné době jsme nenalezli širší rozsah zpracováných dostupných vzorů pro řešení GDPR ve firmách a institucích, než ten, který vám dáváme k dispozici právě my v produktu "Podnikový a domácí právník(r) 2018". Najdete zde následující texty, se kterými můžete zavést GDPR, získávat souhlasy, komunikovat s úřady a zákazníky, vést evidence, spolupracovat se zpracovateli na základě smluv a mnoho dalšího. Vše jsme napsali za vás.
  
Podívejte se na nabízený obsah (vzory podle GDPR):
 • Doložení zákonného důvodu zpracování osobních údajů správcem dozorovému orgánu – týrání mladistvého
 • Doložení zákonného důvodu zpracování osobních údajů správcem dozorovému orgánu opt-out
 • Evidenční arch pověřenců
 • Evidenční arch získaných souhlasů
 • Informační povinnost správce o příjemcích osobních údajů
 • Jmenování pověřence v zaměstnaneckém režimu
 • Námitka proti zpracování osobních údajů
 • Námitka subjektu proti zpracovávání osobních údajů
 • Odmítnutí přijmout opatření, o něž žádal subjekt osobních údajů
 • Odmítnutí vyhovění žádosti o zpracování údajů (často se opakující se žádost)
 • Odmítnutí vyhovění žádosti o zpracování údajů pro zjevnou nedůvodnost
 • Odvolání poskytnutého souhlasu
 • Odvolání souhlasu s uchováváním osobních údajů poskytnutých pro účely výběrového řízení
 • Ohlášení porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů
 • Ohlášení případu porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu
 • Ohlášení případu porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu s důvodem zpoždění oh
 • Okamžité zrušení pracovního poměru s pověřencem
 • Oznamovací povinnost správce příjemcům při změně zpracovávaných údajů subjektu
 • Plná moc pověřenci GDPR pro zastupování
 • Poučení o možnosti podat Námitku proti zpracování osobních údajů
 • Protokol o případech porušení zabezpečení osobních údajů
 • Průvodní list evidovaného souhlasu
 • Smlouva o zpracování osobních údajů zpracovatelem
 • Smlouva příkazní s pověřencem GDPR
 • Souhlas poskytnutý k marketingovým účelům správce
 • Souhlas poskytnutý k použití údajů a fotografií zaměstnancem
 • Souhlas poskytnutý k propagaci použitím fotografie
 • Souhlas poskytnutý k zasílání emailových nabídek
 • Souhlas poskytnutý pro pravidelné zasílání obchodních sdělení
 • Souhlas poskytnutý zákonnými zástupci ke zpracování osobních údajů dítěte
 • Souhlas uchazeče o zaměstnání se zpracováním osobních údajů při zaslání životopisu ve výběrovém řízení
 • Souhlas zaměstnance k poskytnutí osobních údajů při kontrole odborovou organizací
 • Uplatnění práva na opravu osobních údajů
 • Vyslovení nesouhlasu subjektu se zpracováním svých údajů dodavatelem
 • Výzva k doložení totožnosti osoby žádající o výmaz údajů
 • Výzva k výmazu – právo být zapomenut – Uplatnění práva na výmaz osobních údajů
 • Záznam správce o činnostech zpracování
 • Záznam zpracovatele o kategoriích činností zpracování pro správce
 • Žádost o doložení kopie poskytnutého souhl
 • Žádost o poskytnutí výpisu pro subjekt osobních údajů
 • Žádost o sdělení, jaké osobní údaje a k jakému účelu jsou zpracovávány
Uživatelé, kteří již mají produkt vzory smluv - "Podnikový a domácí právník(r) 2018" si uvedené dokumenty mohou stáhnout do svého programu pomocí internetové aktualizace. Nabízený obsah (vzory podle GDPR) je dostupný v našich programech a není distribuován samostatně.

LEGIS.CZ s.r.o.


SW Vzory smluv 2024

SW Vzory smluv 2024
Cena: 750 Kč
(bez DPH)
908 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
Komplet 2200 aktualizovaných vzorů smluv a podání, se kterým sestavíte sami a rychle jakýkoli právní dokument.

Aktualizace v ceně
Novela zákoníku práce od 1.1.2024 zapracovaná

SW Formuláře

SW Formuláře
Cena: 1300 Kč
(bez DPH)
1573 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
Přes 750 formulářů určených pro předepsaná podání na všechny úřady ČR.

SW Slovník pojmů

SW Slovník pojmů
Cena: 450 Kč
(bez DPH)
545 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
Nové zákony přinášejí nová hesla. Se slovníkem pojmů se v nových kodexech neztratíte a budete všemu rozumět.

CD Hlavičkové papíry

Cena: 250 Kč
(bez DPH)
303 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
CD Hlavičkové papíry
Vzory hlavičkových papírů s povedeným designem k použití ve firmách i domácnostech.