Seznam doplnění podle novely občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele od ledna 2023

21.12.2022

V následujícím textu najdete seznam nových a upravených vzorů zařazených do produktu PDP 2023, které v SW najdete nejpozději 1. ledna 2023. Jde o avizované úpravy obsahu v návaznosti na změny zákonů o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku, po aplikaci směrnic EU do CZ práva. Vše je účinné od 6. ledna 2023, další dokumenty se budou přidávat, jiné mazat. Kompletní seznam budeme upravovat mezi svátky. Navíc, ze současného programu bylo úplně zrušeno přes 20 dokumentů!
  
Nově zařazené dokumenty
 • 2023 Doložka do kupní smlouvy, i nespotřebitelské – dohoda delší lhůty reklamační opravy
 • 2023 Informační povinnost při prodeji hmotného zboží
 • 2023 Odmítnutí akceptace odstoupení od smlouvy – nepřiměřený požadavek
 • 2023 Odstoupení od spotřebitelské smlouvy
 • 2023 Odůvodnění zamítnutí reklamace
 • 2023 Odvolání proti přestupku (ČOI)
 • 2023 Oznámení prodeje na organizované akci
 • 2023 Potvrzení o povinnostech z vadného plnění
 • 2023 Potvrzení o přijetí odstoupení od smlouvy z emailu spotřebitele
 • 2023 Potvrzení o přijetí odstoupení od smlouvy z formuláře na webu
 • 2023 Potvrzení o vyřízení reklamace
 • 2023 Reklamace - odstoupení od smlouvy o poskytnutí digitálního obsahu spotřebitelem
 • 2023 Reklamace - Poučení spotřebitele, že právo na odstoupení od smlouvy zaniklo
 • 2023 Reklamace - prokázání, že digitální obsah je bez vad
 • 2023 Reklamace - urgence opravy
 • 2023 Reklamace - volba přiměřené slevy spotřebitelem ke smlouvě o poskytnutí digitálního obsahu
 • 2023 Reklamace - výtka vady digitálního obsahu uživatelem
 • 2023 Reklamace - výtka vady digitálního obsahu uživatelem - jednorázové plnění
 • 2023 Reklamace - žádost o odstranění vad
 • 2023 Smlouva o poskytnutí digitálního obsahu - uživatel nespotřebitel
 • 2023 Stížnost vydavateli na tiskovou chybu
 • 2023 Vyrozumění dozorového orgánu o vrácení stahovaného výrobku z trhu
 • 2023 Výzva výrobci ke splnění povinnosti stažení výrobku z trhu
 
 
Novelizované - upravené
 • 2023 Doložka do kupní smlouvy – cenová doložka
 • 2023 Doložka do smluv o dílo - ujednání o délce záruky
 • 2023 Návrh na uzavření smlouvy
 • 2023 Návrh na uzavření smlouvy s určením lhůty pro odvolání
 • 2023 Odstoupení od smlouvy o finanční službě
 • 2023 Odstoupení od smlouvy o ubytování
 • 2023 Odstoupení od smlouvy o životním pojištění
 • 2023 Odstoupení od smlouvy před zahájením zájezdu
 • 2023 Odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem
 • 2023 Odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem a výzva k převzetí zboží zpět na náklady dodavatele
 • 2023 Odstoupení od smlouvy uzavřené na prodejním zájezdu
 • 2023 Odvolání nabídky smlouvy
 • 2023 Odvolání veřejné nabídky
 • 2023 Oznámení o zrušení nabídky smlouvy
 • 2023 Rámcová kupní smlouva
 • 2023 Reklamace - nepodstatné porušení plnění kupní smlouvy – řešení odstraněním vady
 • 2023 Reklamace - nepodstatné porušení plnění kupní smlouvy – řešení slevou
 • 2023 Reklamace - Prekluze práva k odstoupení od smlouvy
 • 2023 Reklamace - volba práva z vadného plnění smlouvy – řešení opravou
 • 2023 Reklamace - volba práva z vadného plnění smlouvy – řešení opravou
 • 2023 Reklamace - volba práva z vadného plnění smlouvy – řešení slevou
 • 2023 Reklamace – neplatné odstoupení od smlouvy
 • 2023 Reklamace – volba práva z vadného plnění smlouvy - odstoupení od smlouvy
 • 2023 Smlouva kupní o prodeji zboží na splátky
 • 2023 Smlouva o budoucí smlouvě kupní
 • 2023 Smlouva o budoucí smlouvě o dílo
 • 2023 Smlouva o dílo
 • 2023 Smlouva o dílo pro provádění servisní údržby
 • 2023 Smlouva o dílo s nehmotným výsledkem
 • 2023 Spotřebitelem neobjednané plnění
 • 2023 Spotřebitelem neobjednané plnění finanční služby
 • 2023 Výzva k zaplacení ceny služby
 
 
Smazané vzory
 • 2022 Dokumenty přežité novelou, přes 20 vzorů
 


SW Vzory smluv 2024

SW Vzory smluv 2024
Cena: 750 Kč
(bez DPH)
908 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
Komplet 2200 aktualizovaných vzorů smluv a podání, se kterým sestavíte sami a rychle jakýkoli právní dokument.

Aktualizace v ceně
Novela zákoníku práce od 1.1.2024 zapracovaná

SW Formuláře

SW Formuláře
Cena: 1300 Kč
(bez DPH)
1573 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
Přes 750 formulářů určených pro předepsaná podání na všechny úřady ČR.

SW Slovník pojmů

SW Slovník pojmů
Cena: 450 Kč
(bez DPH)
545 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
Nové zákony přinášejí nová hesla. Se slovníkem pojmů se v nových kodexech neztratíte a budete všemu rozumět.

CD Propagace

Cena: 250 Kč
(bez DPH)
303 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
CD Propagace
Audio posluchačům poskytuje informace pro zlepšení nadpisů nabídek a písemných projevů.