Strategické plánování závěti

13.11.2023
V českém právu existují pevná pravidla týkající se vydědění potomků. Je důležité si být vědom toho, že vydědit lze pouze potomky, ne manželku či manžela. Toto omezení otevírá prostor pro strategické plánování závěti a rozhodování o tom, komu má majetek náležet.
 

Co je povinný díl a kdo podléhá vydědění

Povinným dílem je část majetku, která má zajišťovat, že potomci budou mít alespoň minimální nárok na dědictví. Jestliže nenastane vydědění, automaticky se očekává, že tato část bude připadat potomkům podle zákona. Ovšem, vydědit lze pouze potomky a nikoli manželku či manžela.

Vydědění potomků

Zákon umožňuje vydědit potomky, pokud zůstavitel vyjádří takovou vůli ve své závěti. Vydědění může být úplné nebo částečné, což ovlivní množství majetku, který potomek obdrží. Je třeba mít na paměti, že potomci jsou považováni za nepominutelné dědice, což znamená, že mají nárok na povinný díl, pokud nejsou řádně vyděděni. Vydědění podléhá jasným pravidlům a může být složité. Především, nový důvod v OBčZ od roku 2014 je tzv. marnotratnost se bude složitě prokazovat před soudem.
 

Výjimky pro manžely a manželky

Na rozdíl od potomků nelze vydědit manžela či manželku. Jestliže si zůstavitel přeje, aby jeho manžel či manželka nezískali dědictví, musí věnovat zvláštní pozornost obsahu závěti
 

Odkazy majetku v závěti

Závěť by měla obsahovat jasné pokyny ohledně přerozdělení majetku. To, co by podle standardních pravidel připadlo manželovi či manželce, může být odkázáno na jiného dědice nebo osobu určenou zůstavitelem. I to je řešení.
 

Pravidla pro děti a jejich nepominutelný díl

Děti, jako nepominutelní dědici, mají speciální postavení v procesu dědění. Oproti manželům či manželkám nemůže zůstavitel jednoduše odkázat jejich podíl na dědictví někomu jinému. Děti mají nárok na povinný díl, ale mohou být řádně vyděděny.
 

Úplné nebo částečné vydědění

Vydědění potomků může být provedeno úplně nebo částečně. V prvním případě by nepovedený potomek nedostal nic, zatímco v druhém případě by došlo pouze ke zkrácení jeho podílu na dědictví. Rozhodnutí o úplném či částečném vydědění závisí na vůli zůstavitele a na specifických okolnostech případu.
 
Závěrem tedy dodáváme. Vydědit potomka má svá pravidla a omezení v legislativě. Zůstavitel má i přesto možnost ovlivnit, komu má být jeho majetek po smrti převeden, ale musí respektovat nepominutelný díl potomků. Na druhé straně není možné vydědit manžela či manželku, a proto je třeba být obezřetný při sestavování závěti a plánování dědictví a pokud je vůle zůstavitele nepředat svůj majetek osobám s povinným dílem, měl by se zabývat strategií závěti a tím, jak a komu dědictví předat. Zvolit, jestli je vhodnější závěť a vydědění, závěť a darování nebo jen darování. Dosáhnout uspokojivého předání majetku blízkým osobám má mnoho cest. Klíčem je správné sepsání dokumentů, dodržení pravidel zákonů. Dejte si také pozor na to, jaké daně bude příjemce majetku patit při dědictví a při daru. A nezapomeňte při tom ani na sebe, protože stále žijete. Předáním majeku před úmrtím je vhodné zajistit si její užívání nřeba služebností. 

Nikdy se nebojte navštívit advokáta notáře, i když to něco stojí. Často se to vyplatí.

Využite naše dokumenty v produktu se vzory smluv Podnikový a domácí právník(r) nebo VZORY ONLINE s přístupem k databázi 2200 předloh přímo přes váš internetový prohlížeč bez instalace.

LEGIS.CZ s.r.o.

 
 

SW Vzory smluv 2024

SW Vzory smluv 2024
Cena: 750 Kč
(bez DPH)
908 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
Komplet 2200 aktualizovaných vzorů smluv a podání, se kterým sestavíte sami a rychle jakýkoli právní dokument.

Aktualizace v ceně
Novela zákoníku práce od 1.1.2024 zapracovaná

SW Formuláře

SW Formuláře
Cena: 1300 Kč
(bez DPH)
1573 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
Přes 750 formulářů určených pro předepsaná podání na všechny úřady ČR.

SW Slovník pojmů

SW Slovník pojmů
Cena: 450 Kč
(bez DPH)
545 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
Nové zákony přinášejí nová hesla. Se slovníkem pojmů se v nových kodexech neztratíte a budete všemu rozumět.

SW Slovník pojmů

Cena: 450 Kč
(bez DPH)
545 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
SW Slovník pojmů
Nové zákony přinášejí nová hesla. Se slovníkem pojmů se v nových kodexech neztratíte a budete všemu rozumět.