Produktový tým

Související: Historie vydavatelství :: Strategické vize :: Produktový tým :: Garance a kvalita :: Nabídka spolupráce


Velmi důležitým prvkem při tvorbě našich produktů je spolupráce s lidmi, kteří svému oboru rozumí. Nestačí nám získávat informace pouze z jednoho zdroje, proto spolupracujeme se subjekty, které ve výsledných produktech zhmotňují své kvality, znalosti a mohou poskytnout i další přínosné kontakty.

Jde o následující 4 profesní skupiny, které klíčovým způsobem ovlivňují naše vydavatelství a obsah distribuovaný k uživatelům:
 

Advokátní kanceláře / právníci

Advokátní kanceláře a externí praktičtí právníci jsou nejdůležitějším článkem redakčního týmu, který sestavuje produkty se vzory smluv a dalšími písemnými projevy. Všech si velmi vážíme a děkujeme za velmi dobře odvedenou práci. V případě, že tuto stránku čtete, jste právník a máte zájem s námi spolupracovat, navštivte tento odkaz a kontaktujte nás. Zvláštní poděkování patří dlouholetému kolegovi JUDr. V. Rejmontovi, za velmi aktivní a profesionální přístup k tvorbě obsahu našich vzorů.

 

Daňoví poradci

Daňový poradci a specialisté na daňové právo nutně potřebujeme ve svém týmu pro to, aby naši uživatelé mohli rychle a správně reagovat na situace spojené s daňovým řádem (dříve zákon o správě daní a poplatků) nebo dokázali efektivně komunikovat s finančním úřadem. Jedním z našich spolupracovníků je i bývalý zaměstnanec Finančního úřadu, který dokumenty z daňové oblasti obohatil o praktické situace, které nikdo jiný nepublikuje. Práce těchto specialistů je pro produkt a ekonomicky zaměřené uživatele velmi důležitá.

 

Exekutoři, likvidátoři, insolvenční správci a dražebníci

Speciální skupinu spolupracujících osob tvoří lidé, kteří se podílejí na řešení problémů spojovaných s lidským neštěstím, často s platební neschopností a řešením dluhů. Protože se jedná o téma velmi aktuální, naše produkty obsahují i předlohy těchto specialistů.

 

IT specialisté a korektoři

Stejně důležitý jako námi vydávaný textový obsah je také počítačové prostředí, ve kterém je k uživatelům distribuován. Náš tým nutně tvoří i lidé, kteří vyhodnocují nejen požadavky uživatelů našich aplikací, ale i nároky výrobců operačních systémů na instalované aplikace. Díky nim jsou naše aplikace stabilní, moderní a bezpečné. Zásluhou korektorů pak obsah produktů je čtivý a srozumitelný.

 
Vydavatelství řídí Petr Jelínek, MBA - autor myšlenky sestavit ucelenou řadu produktů pro snadnější tvorbu dokumentů pro podnikání a soukromý život. Ve společnosti působí od založení do současnosti.
 


SW Vzory smluv 2023

SW Vzory smluv 2023
Cena: 750 Kč
(bez DPH)
908 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
Komplet 2200 aktualizovaných vzorů smluv a podání, se kterým sestavíte sami a rychle jakýkoli právní dokument + aktualizace zdarma

SW Formuláře 2023

SW Formuláře 2023
Cena: 1300 Kč
(bez DPH)
1573 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
Přes 750 formulářů určených pro předepsaná podání na všechny úřady ČR.

SW Slovník pojmů

SW Slovník pojmů
Cena: 450 Kč
(bez DPH)
545 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
Nové zákony přinášejí nová hesla. Se slovníkem pojmů se v nových kodexech neztratíte a budete všemu rozumět.


SW Vzory smluv 2023

Cena: 750 Kč
(bez DPH)
908 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
SW Vzory smluv 2023
Komplet 2200 aktualizovaných vzorů smluv a podání, se kterým sestavíte sami a rychle jakýkoli právní dokument + aktualizace zdarma