Aktuálně jste na Samostatné vzory - výsledky hledání s obsahem Samostatné vzory - výsledky hledání, Smlouvy, vzory, podání, vzory smluv, GDPR, LEGIS.CZ. Stránku Samostatné vzory - výsledky hledání definují tato klíčová slova: vzory smluv, zákony, formuláře, životopis, domácí a podnikový právník, firemní právník, GDPR, vzory GDPR, 2018, Samostatné vzory - výsledky hledání, LEGIS.CZ.
Odkaz na stránky je http://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Vysledky-hledani, úvod je na HOME.

Samostatné vzory - výsledky hledání


Úvod vzory a smlouvy > Samostatné vzory > Samostatné vzory - výsledky hledáníVýpověď z pracovního poměru pro neuspokojivé pracovní výsledky
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Vypoved-z-pracovniho-pomeru-pro-neuspokojive-praco
Výpověď z pracovního poměru pro soustavné méně závažné porušování povinností
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Vypoved-z-pracovniho-pomeru-pro-soustavne-mene-zav
Výpověď z pracovního poměru z důvodu nadbytečnosti
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Vypoved-z-pracovniho-pomeru-z-duvodu-nadbytecnosti
Výpověď z pracovního poměru zaměstnancem
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Vypoved-z-pracovniho-pomeru-zamestnancem
Výpověď z pracovního poměru, ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Vypoved-z-pracovniho-pomeru-rusi-li-se-zamestnavat
Výpověď z pracovního poměru, zaměstnanec nesmí dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Vypoved-z-pracovniho-pomeru-zamestnanec-nesmi-dale
Odvolání výpovědi zaměstnancem
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Odvolani-vypovedi-zamestnancem
Odvolání výpovědi zaměstnavatelem
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Odvolani-vypovedi-zamestnavatelem
Výpověď kolektivní smlouvy
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Vypoved-kolektivni-smlouvy
Výpověď konkurenční doložky zaměstnancem
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Vypoved-konkurencni-dolozky-zamestnancem
Žaloba o neplatnost výpovědi pro porušení pracovní kázně
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Zaloba-o-neplatnost-vypovedi-pro-poruseni-pracovni
Žaloba o platnost výpovědi se členem orgánu Odborové organizace
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Zaloba-o-platnost-vypovedi-se-clenem-organu-Odboro
Hromadná výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Hromadna-vypoved-z-pracovniho-pomeru-dana-zamestna
Námitka proti výpovědi právně nezpůsobilého svědka
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Danovy-rad/Namitka-proti-vypovedi-pravne-nezpusobileho-svedka
Souhlas s odvoláním výpovědi zaměstnance
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Souhlas-s-odvolanim-vypovedi-zamestnance
Zrušení smlouvy - průvodní dopis k výpovědi
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Obcanske/Zruseni-smlouvy-pruvodni-dopis-k-vypovedi
Zrušení smlouvy - průvodní dopis k výpovědi (1)
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Obcanske/Zruseni-smlouvy-pruvodni-dopis-k-vypovedi-(1)
Výzva k podání výpovědi z pracovního poměru
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Vyzva-k-podani-vypovedi-z-pracovniho-pomeru
Neplatnost výpovědi dané zaměstnavatelem
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Neplatnost-vypovedi-dane-zamestnavatelem
Převedení zaměstnance na jinou práci po dobu výpovědní doby
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Prevedeni-zamestnance-na-jinou-praci-po-dobu-vypov
Přijmutí výpovědi nekvalitního zaměstnance
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Prijmuti-vypovedi-nekvalitniho-zamestnance
Přijmutí výpovědi kvalitního zaměstnance
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Prijmuti-vypovedi-kvalitniho-zamestnance
Odepření výpovědi svědka v daňovém řízení
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Danovy-rad/Odepreni-vypovedi-svedka-v-danovem-rizeni
Námitka proti křivé výpovědi svědka s návrhem na obnovu řízení
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Danovy-rad/Namitka-proti-krive-vypovedi-svedka-s-navrhem-na-o
Výpověď z pracovního poměru pro porušení pravidel práce neschopného zaměstnance
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Vypoved-z-pracovniho-pomeru-pro-poruseni-pravidel
Výtka, upozornění na možnost uplatnění výpovědi pro soustavné méně závažné porušování povinností
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Vytka-upozorneni-na-moznost-uplatneni-vypovedi-pro
Odepření výpovědi svědka z důvodu hrozby osobě blízké
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Danovy-rad/Odepreni-vypovedi-svedka-z-duvodu-hrozby-osobe-bli
Výpověď účasti v družstvu dědicem
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Korporace/Vypoved-ucasti-v druzstvu-dedicem
Výpověď smlouvy o dílo
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Obcanske/Vypoved-smlouvy-o-dilo
Výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Obcanske/Vypoved-smlouvy-o-najmu-nebytovych-prostor
Výpověď rámcové kupní smlouvy
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Obcanske/Vypoved-ramcove-kupni-smlouvy
Výpověď smlouvy o zprostředkování
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Obcanske/Vypoved-smlouvy-o-zprostredkovani
Výpověď nájmu věci movité pronajímatelem
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Obcanske/Vypoved-najmu-veci-movite-pronajimatelem
Výpověď nájmu věci movité nájemcem
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Obcanske/Vypoved-najmu-veci-movite-najemcem
Výpověď z nájmu bytu sjednaného na dobu určitou
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Obcanske/Vypoved-z najmu-bytu-sjednaneho-na-dobu-urcitou
Výpověď z nájmu bytu pronajímatelem
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Obcanske/Vypoved-z najmu-bytu-pronajimatelem
Výpověď nájmu prostoru sloužícího podnikání nájemcem
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Obcanske/Vypoved-najmu-prostoru-slouziciho-podnikani-najemc
Výpověď smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání pronajímatelem
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Obcanske/Vypoved-smlouvy-o-najmu-prostoru-slouziciho-k-podn
Výpověď smlouvy o obchodním zastoupení
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Obcanske/Vypoved-smlouvy-o-obchodnim-zastoupeni
Výpověď pojistné smlouvy
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Obcanske/Vypoved-pojistne-smlouvy

CD Vzory smluv 2020

Cena: 650 Kč
(bez DPH)
787 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
CD Vzory smluv 2020
S 2100 vzory smluv sestavíte sami a kdykoli jakýkoli právní dokument + GDPR agenda (§§ 2020)

CD Slovník pojmů

Cena: 250 Kč
(bez DPH)
303 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
CD Slovník pojmů
NOZ a ZOK 2014 přináší nová hesla. Se slovníkem pojmů se v nových kodexech neztratíte

CD Dopisy

Cena: 250 Kč
(bez DPH)
303 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
CD Dopisy
Zlatá pravidla, to je soubor informací, které vám pomohou jak psát dopisy mnohem efektivněji.

Dostupné vzory 2020 seřazené podle oblastí použití:


Zařiďte si vlastní právní kancelář se vzory smluv ...

Vzory smluv


Vzory smluv pro rok 2020 najdete v SW
Podnikový a domácí právník (r)

Na LEGIS.CZ najdete přes 2150 vzorů smluv a podání podle nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích, přes 2000 formulářů úřadů, vzory životopisů, předlohy dopisů na CD k okamžitému použití, návody, naučné články a slovníky. Pomáháme Vám řešit právní situace snadno a rychle.

Smlouvy 2020 Vzory pro všechno Zákony a formuláře Software a audio
Slovníky pojmů

Copyright © 1999-2020 LEGIS.CZ s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
 • 2150 vzorů pro všechny osobní, firemní a pracovně právní situace pro rok 2020 …

  Pište smlouvy sami, rychle a kdykoliv
  podle nového občanského zákoníku
  a zákona o korporacích …

  více informací 2150 vzorů pro všechny osobní, firemní a pracovně právní situace pro rok 2020 … 2150 vzorů pro všechny osobní, firemní a pracovně právní situace pro rok 2020 …
 • Velký slovník pojmů podle nového občanského a korporátního práva …

  Zjistěte opravdový význam termínů
  používaných novým občanským zákoníkem
  ve velkém slovníku pojmů …

  více informací Velký slovník pojmů podle nového občanského a korporátního práva … Velký slovník pojmů podle nového občanského a korporátního práva …
FAQ   |   mapa webu   |   kontakty
 
 

Košík

0 Kč

Uživatel

Přihlášený uživatel:
Nejste přihlášen(a).
Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím souborů cookies pro marketingové účely.více informací
beru na vědomí