Aktuálně jste na Samostatné vzory - výsledky hledání s obsahem Samostatné vzory - výsledky hledání, Smlouvy, vzory, podání, vzory smluv, GDPR, LEGIS.CZ. Stránku Samostatné vzory - výsledky hledání definují tato klíčová slova: vzory smluv, zákony, formuláře, životopis, domácí a podnikový právník, firemní právník, GDPR, vzory GDPR, 2018, Samostatné vzory - výsledky hledání, LEGIS.CZ.
Odkaz na stránky je http://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Vysledky-hledani, úvod je na HOME.

Samostatné vzory - výsledky hledání


Úvod vzory a smlouvy > Samostatné vzory > Samostatné vzory - výsledky hledáníLicenční smlouva o šíření počítačového programu
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Autorske/Licencni-smlouva-o-sireni-pocitacoveho-programu
Licenční smlouva reklamního audiovizuálního díla
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Autorske/Licencni-smlouva-reklamniho-audiovizualniho-dila
Manažerská smlouva
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Manazerska-smlouva
Manažerská smlouva spojená s konkurenční doložkou
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Manazerska-smlouva-spojena-s-konkurencni-dolozkou
Smlouva o sjednání zkušební doby
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Smlouva-o-sjednani-zkusebni-doby
Smlouva o převodu práv k ochranné známce kombinované
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Autorske/Smlouva-o-prevodu-prav-k-ochranne-znamce-kombinova
Smlouva o převodu práv k ochranné známce obrazové
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Autorske/Smlouva-o-prevodu-prav-k-ochranne-znamce-obrazove
Smlouva o převodu práv k ochranné známce slovní
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Autorske/Smlouva-o-prevodu-prav-k-ochranne-znamce-slovni
Smlouva o převodu práv k více druhům a více ochranným známkám
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Autorske/Smlouva-o-prevodu-prav-k-vice-druhum-a-vice-ochran
Podlicenční smlouva pro úplné použití díla
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Autorske/Podlicencni-smlouva-pro-uplne-pouziti-dila
Podlicenční smlouva pro částečné použití díla
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Autorske/Podlicencni-smlouva-pro-castecne-pouziti-dila
Pracovní smlouva na dobu neurčitou bez tříměsíční zkušební doby spojená s konkurenční doložkou
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Pracovni-smlouva-na-dobu-neurcitou-bez-trimesicni
Pracovní smlouva na dobu neurčitou s tříměsíční zkušební dobou
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Pracovni-smlouva-na-dobu-neurcitou-s-trimesicni-zk
Pracovní smlouva na dobu určitou
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Pracovni-smlouva-na-dobu-urcitou
Pracovní smlouva na dobu určitou po dobu trvání prací
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Pracovni-smlouva-na-dobu-urcitou-po-dobu-trvani-pr
Pracovní smlouva na dobu určitou s tříměsíční zkušební dobou
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Pracovni-smlouva-na-dobu-urcitou-s-trimesicni-zkus
Rozhodčí smlouva se spotřebitelem
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Rozhodci/Rozhodci-smlouva-se-spotrebitelem
Rozhodčí smlouva – Smlouva o rozhodci
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Rozhodci/Rozhodci-smlouva-Smlouva-o-rozhodci
Rozhodčí doložka - dodatek k nespotřebitelským smlouvám
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Rozhodci/Rozhodci-dolozka-dodatek-k-nespotrebitelskym-smlou
Smlouva o výkonu funkce předsedy představenstva
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Korporace/Smlouva-o-vykonu-funkce-predsedy-predstavenstva
Smlouva o výkonu funkce jednatele
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Korporace/Smlouva-o-vykonu-funkce-jednatele
Smlouva o výkonu funkce likvidátora
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Korporace/Smlouva-o-vykonu-funkce-likvidatora
Smlouva o převodu podílu v korporaci
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Korporace/Smlouva-o-prevodu-podilu-v-korporaci
Smlouva o převzetí povinnosti k dalšímu členskému vkladu
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Korporace/Smlouva-o-prevzeti-povinnosti-k dalsimu-clenskemu
Smlouva o převodu družstevního podílu
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Korporace/Smlouva-o-prevodu-druzstevniho-podilu
Smlouva o převodu družstevního podílu v bytovém družstvu
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Korporace/Smlouva-o-prevodu-druzstevniho-podilu-v bytovem-dr
Smlouva o převzetí vkladové povinnosti k dalšímu členskému vkladu
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Korporace/Smlouva-o-prevzeti-vkladove-povinnosti-k dalsimu-c
Smlouva o nápomoci při rozhodování
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Obcanske/Smlouva-o-napomoci-pri-rozhodovani
Smlouva o sjednání kratší promlčecí lhůty dluhu
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Obcanske/Smlouva-o-sjednani-kratsi-promlceci-lhuty-dluhu
Smlouva o sjednání delší promlčecí lhůty dluhu
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Obcanske/Smlouva-o-sjednani-delsi-promlceci-lhuty-dluhu
Smlouva o odměně za oplodnění zvířete
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Obcanske/Smlouva-o-odmene-za-oplodneni-zvirete
Smlouva o přenechání smísené věci za úplatu
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Obcanske/Smlouva-o-prenechani-smisene-veci-za-uplatu
Smlouva o převodu vlastnického práva k věci movité
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Obcanske/Smlouva-o-prevodu-vlastnickeho-prava-k veci-movite
Smlouva o sjednání velikosti spoluvlastnických podílů
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Obcanske/Smlouva-o-sjednani-velikosti-spoluvlastnickych-pod
Smlouva o zřízení práva stavby
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Obcanske/Smlouva-o-zrizeni-prava-stavby
Smlouva o zřízení služebnosti opory cizí stavby
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Obcanske/Smlouva-o-zrizeni-sluzebnosti-opory-cizi-stavby
Smlouva o zřízení služebnosti práva na vodu na cizím pozemku
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Obcanske/Smlouva-o-zrizeni-sluzebnosti-prava-na-vodu-na-ciz
Smlouva o zřízení služebnosti rozlivu
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Obcanske/Smlouva-o-zrizeni-sluzebnosti-rozlivu
Smlouva o zřízení služebnosti cesty
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Obcanske/Smlouva-o-zrizeni-sluzebnosti-cesty
Smlouva o zřízení služebnosti požívacího práva
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Obcanske/Smlouva-o-zrizeni-sluzebnosti-pozivaciho-prava
Smlouva o zřízení služebnosti bytu
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Obcanske/Smlouva-o-zrizeni-sluzebnosti-bytu
Smlouva o zřízení reálného břemene poskytování otopu
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Obcanske/Smlouva-o-zrizeni-realneho-bremene-poskytovani-oto
Zástavní smlouva k věci movité
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Obcanske/Zastavni-smlouva-k veci-movite
Zástavní smlouva k nemovitosti
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Obcanske/Zastavni-smlouva-k nemovitosti
Zástavní smlouva na pohledávku
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Obcanske/Zastavni-smlouva-na-pohledavku
Zástavní smlouva budoucí k věci movité
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Obcanske/Zastavni-smlouva-budouci-k veci-movite
Zástavní smlouva - Vespolné zástavní právo
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Obcanske/Zastavni-smlouva-Vespolne-zastavni-pravo
Smlouva o zřeknutí se dědického práva
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Obcanske/Smlouva-o-zreknuti-se-dedickeho-prava
Dědická smlouva
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Obcanske/Dedicka-smlouva
Dědická smlouva s odevzdáním části majetku před smrtí
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Obcanske/Dedicka-smlouva-s odevzdanim-casti-majetku-pred-sm
  «   1 2    »  »|
Zobrazeno 1 - 50 z 100

CD Vzory smluv 2021

Cena: 950 Kč
(bez DPH)
1150 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
CD Vzory smluv 2021
S 2200 vzory smluv sestavíte sami a kdykoli jakýkoli právní dokument + Home office (2021)

CD Slovník pojmů 2021

Cena: 450 Kč
(bez DPH)
545 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
CD Slovník pojmů 2021
NOZ a ZOK 2021 přináší nová hesla. Se slovníkem pojmů se v nových kodexech neztratíte

CD Dopisy

Cena: 250 Kč
(bez DPH)
303 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
CD Dopisy
Zlatá pravidla, to je soubor informací, které vám pomohou jak psát dopisy mnohem efektivněji.

Dostupné vzory 2021 seřazené podle oblastí použití:


Zařiďte si vlastní právní kancelář se vzory smluv ...

Vzory smluv


Vzory smluv pro rok 2021 najdete v SW
Podnikový a domácí právník (r)

Na LEGIS.CZ najdete přes 2200 vzorů smluv a podání podle nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích, přes 2000 formulářů úřadů, vzory životopisů, předlohy dopisů na CD k okamžitému použití, návody, naučné články a slovníky. Pomáháme Vám řešit právní situace snadno a rychle.

Smlouvy 2021 Vzory pro všechno Zákony a formuláře Software a audio
Slovníky pojmů

Copyright © 1999-2021 LEGIS.CZ s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
 • 2200 vzorů pro všechny osobní, firemní a pracovně právní situace pro rok 2021 …

  Pište smlouvy sami, rychle a kdykoliv
  podle nového občanského zákoníku
  a zákona o korporacích …

  více informací 2200 vzorů pro všechny osobní, firemní a pracovně právní situace pro rok 2021 … 2200 vzorů pro všechny osobní, firemní a pracovně právní situace pro rok 2021 …
 • Velký slovník pojmů podle nového občanského a korporátního práva …

  Zjistěte opravdový význam termínů
  používaných novým občanským zákoníkem
  ve velkém slovníku pojmů …

  více informací Velký slovník pojmů podle nového občanského a korporátního práva … Velký slovník pojmů podle nového občanského a korporátního práva …
FAQ   |   mapa webu   |   kontakty
 
 

Košík

0 Kč

Uživatel

Přihlášený uživatel:
Nejste přihlášen(a).
Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím souborů cookies pro marketingové účely.více informací
beru na vědomí