Aktuálně jste na Samostatné vzory - výsledky hledání s obsahem Samostatné vzory - výsledky hledání, Smlouvy, vzory, podání, vzory smluv, GDPR, LEGIS.CZ. Stránku Samostatné vzory - výsledky hledání definují tato klíčová slova: vzory smluv, zákony, formuláře, životopis, domácí a podnikový právník, firemní právník, GDPR, vzory GDPR, 2018, Samostatné vzory - výsledky hledání, LEGIS.CZ.
Odkaz na stránky je http://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Vysledky-hledani, úvod je na HOME.

Samostatné vzory - výsledky hledání


Úvod vzory a smlouvy > Samostatné vzory > Samostatné vzory - výsledky hledáníOdvolání souhlasu s uchováváním osobních údajů poskytnutých pro účely výběrového řízení
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Odvolani-souhlasu-s-uchovavanim-osobnich-udaju-pos
Paragon
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Danovy-rad/Paragon
Ukončení odběru elektrické energie
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Obcanske/Ukonceni-odberu-elektricke-energie
Pokladní kniha bez DPH A4
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Danovy-rad/Pokladni-kniha-bez-DPH-A4
Ukončení odběru vody
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Obcanske/Ukonceni-odberu-vody
Ukončení přeložení zaměstnance
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Ukonceni-prelozeni-zamestnance
Příjmový pokladní doklad
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Danovy-rad/Prijmovy-pokladni-doklad
Stvrzenka
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Danovy-rad/Stvrzenka
Výdajový pokladní doklad i pro podvojné účetnictví
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Danovy-rad/Vydajovy-pokladni-doklad-i-pro-podvojne-ucetnictvi
Odvolání proti uložení pokuty zaměstnavateli při nepředložení dokladů ke kontrole
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Spravni/Odvolani-proti-ulozeni-pokuty-zamestnavateli-pri-n
Volba společného zmocněnce pro doručování
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Spravni/Volba-spolecneho-zmocnence-pro-dorucovani
Uznání závazku zaměstnancem k náhradě schodku
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Uznani-zavazku-zamestnancem-k-nahrade-schodku
Uznání závazku zaměstnancem k náhradě škody
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Uznani-zavazku-zamestnancem-k-nahrade-skody
Volba společného zmocněnce pro zastupování
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Spravni/Volba-spolecneho-zmocnence-pro-zastupovani
Volební řád Odborové organizace
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Volebni-rad-Odborove-organizace
Vyhlášení termínu pro předložení zúčtovatelné neschopenky
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Vyhlaseni-terminu-pro-predlozeni-zuctovatelne-nesc
Oznámení závad na pracovišti
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Oznameni-zavad-na-pracovisti
Oznámení o výši náhrady mzdy za dovolenou
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Oznameni-o-vysi-nahrady-mzdy-za-dovolenou
Oznámení zvláštního režimu
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Danovy-rad/Oznameni-zvlastniho-rezimu
Společnická žaloba
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Korporace/Spolecnicka-zaloba
Výpověď z pracovního poměru pro neuspokojivé pracovní výsledky
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Vypoved-z-pracovniho-pomeru-pro-neuspokojive-praco
Výpověď z pracovního poměru pro soustavné méně závažné porušování povinností
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Vypoved-z-pracovniho-pomeru-pro-soustavne-mene-zav
Výpověď z pracovního poměru z důvodu nadbytečnosti
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Vypoved-z-pracovniho-pomeru-z-duvodu-nadbytecnosti
Výpověď z pracovního poměru zaměstnancem
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Vypoved-z-pracovniho-pomeru-zamestnancem
Výpověď z pracovního poměru, ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Vypoved-z-pracovniho-pomeru-rusi-li-se-zamestnavat
Výpověď z pracovního poměru, zaměstnanec nesmí dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Vypoved-z-pracovniho-pomeru-zamestnanec-nesmi-dale
Výstupní lístek zaměstnance
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Vystupni-listek-zamestnance
Vysvětlení zaměstnavatele, že zaměstnance nediskriminuje
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Vysvetleni-zamestnavatele-ze-zamestnance-nediskrim
Vysvětlení, že nedošlo o diskriminační chování ve výběrovém řízení
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Vysvetleni-ze-nedoslo-o-diskriminacni-chovani-ve-v
Výtka zaměstnanci pro neuspokojivé pracovní výsledky
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Vytka-zamestnanci-pro-neuspokojive-pracovni-vysled
Odvolání předchozího písemného souhlasu zaměstnavatele s výdělečnou činností
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Odvolani-predchoziho-pisemneho-souhlasu-zamestnava
Jednostranné zrušení dohody o pracovní činnosti zaměstnancem
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Jednostranne-zruseni-dohody-o-pracovni-cinnosti-za
Jednostranné zrušení dohody o pracovní činnosti zaměstnavatelem
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Jednostranne-zruseni-dohody-o-pracovni-cinnost-(1)
Jmenování do funkce
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Jmenovani-do-funkce
Oznámení, že škoda způsobená zaměstnavatelem bude plněna jen částečně
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Oznameni-ze-skoda-zpusobena-zamestnavatelem-bude-p
Oznámení, že uchazeč o práci nesmí být zaměstnán
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Oznameni-ze-uchazec-o-praci-nesmi-byt-zamestnan
Oznámení, že za volno poskytnuté ke zkoušce nenáleží zaměstnanci mzda
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Oznameni-ze-za-volno-poskytnute-ke-zkousce-nenalez
Petice
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Peticni/Petice
Nařízení práce přesčas
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Narizeni-prace-prescas
Nařízení práce ve dnech pracovního klidu
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Narizeni-prace-ve-dnech-pracovniho-klidu
Nařízení zaměstnanci k absolvování školení u jiné firmy
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Narizeni-zamestnanci-k-absolvovani-skoleni-u-jine
Návrh člena Odborové organizace ke zvýšení příplatku za noční práci
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Navrh-clena-Odborove-organizace-ke-zvyseni-priplat
Návrh na povolení obnovy řízení
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Spravni/Navrh-na-povoleni-obnovy-rizeni
Návrh na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Spravni/Navrh-na-prikazani-veci-jinemu-soudu-z-duvodu-vhod
Konkurenční doložka, klausule pracovních smluv
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Konkurencni-dolozka-klausule-pracovnich-smluv
Odmítnutí poskytnutí informace dle ZOK
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Korporace/Odmitnuti-poskytnuti-informace-dle-ZOK
Licenční smlouva o šíření počítačového programu
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Autorske/Licencni-smlouva-o-sireni-pocitacoveho-programu
Licenční smlouva reklamního audiovizuálního díla
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Autorske/Licencni-smlouva-reklamniho-audiovizualniho-dila
Insolvenční návrh - dlužník
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Insolvencni/Insolvencni-navrh-dluznik
Insolvenční návrh - věřitel
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Insolvencni/Insolvencni-navrh-veritel
  «   1 2    »  »|
Zobrazeno 1 - 50 z 100

SW Vzory smluv 2021

Cena: 750 Kč
(bez DPH)
908 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
SW Vzory smluv 2021
S 2200 vzory smluv sestavíte sami a kdykoli jakýkoli právní dokument + Aktualizace (2021)

Slovník pojmů 2021

Cena: 450 Kč
(bez DPH)
545 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
Slovník pojmů 2021
NOZ a ZOK 2021 přináší nová hesla. Se slovníkem pojmů se v nových kodexech neztratíte

Dopisy

Cena: 250 Kč
(bez DPH)
303 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
Dopisy
Zlatá pravidla, to je soubor informací, které vám pomohou jak psát dopisy mnohem efektivněji.

Dostupné vzory 2021 seřazené podle oblastí použití:


Zařiďte si vlastní právní kancelář se vzory smluv ...

Vzory smluv


Vzory smluv pro rok 2021 najdete v SW
Podnikový a domácí právník (r)

Na LEGIS.CZ najdete přes 2200 vzorů smluv a podání podle nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích, přes 2000 formulářů úřadů, vzory životopisů, předlohy dopisů na CD k okamžitému použití, návody, naučné články a slovníky. Pomáháme Vám řešit právní situace snadno a rychle.

Smlouvy 2021 Vzory pro všechno Zákony a formuláře Software a audio
Slovníky pojmů

Copyright © 1999-2021 LEGIS.CZ s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
 • 2200 vzorů pro všechny osobní, firemní a pracovně právní situace pro rok 2021 …

  Pište smlouvy sami, rychle a kdykoliv
  podle nového občanského zákoníku
  a zákona o korporacích …

  více informací 2200 vzorů pro všechny osobní, firemní a pracovně právní situace pro rok 2021 … 2200 vzorů pro všechny osobní, firemní a pracovně právní situace pro rok 2021 …
 • Velký slovník pojmů podle nového občanského a korporátního práva …

  Zjistěte opravdový význam termínů
  používaných novým občanským zákoníkem
  ve velkém slovníku pojmů …

  více informací Velký slovník pojmů podle nového občanského a korporátního práva … Velký slovník pojmů podle nového občanského a korporátního práva …
FAQ   |   mapa webu   |   kontakty
 
 

Košík

0 Kč

Uživatel

Přihlášený uživatel:
Nejste přihlášen(a).
Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím souborů cookies pro marketingové účely.více informací
beru na vědomí