Aktuálně jste na Samostatné vzory - výsledky hledání s obsahem Samostatné vzory - výsledky hledání, Smlouvy, vzory, podání, vzory smluv, GDPR, LEGIS.CZ. Stránku Samostatné vzory - výsledky hledání definují tato klíčová slova: vzory smluv, zákony, formuláře, životopis, domácí a podnikový právník, firemní právník, GDPR, vzory GDPR, 2018, Samostatné vzory - výsledky hledání, LEGIS.CZ.
Odkaz na stránky je http://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Vysledky-hledani, úvod je na HOME.

Samostatné vzory - výsledky hledání


Úvod vzory a smlouvy > Samostatné vzory > Samostatné vzory - výsledky hledáníOdstoupení autora od licenční smlouvy pro změnu přesvědčení
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Autorske/Odstoupeni-autora-od-licencni-smlouvy-pro-zmenu-pr
Odstoupení od darovací smlouvy
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Obcanske/Odstoupeni-od-darovaci-smlouvy
Odstoupení od dohody o odpovědnosti zaměstnancem při neodstranění závad pracovních podmínek
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Odstoupeni-od-dohody-o-odpovednosti-zamestnancem-p
Odstoupení od dohody o odpovědnosti zaměstnancem při převedení na jinou práci
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Odstoupeni-od-dohody-o-odpovednosti-zamestnanc-(1)
Odstoupení od konkurenční doložky zaměstnavatelem
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Odstoupeni-od-konkurencni-dolozky-zamestnavatelem
Odstoupení od pracovní smlouvy zaměstnavatelem
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Odstoupeni-od-pracovni-smlouvy-zamestnavatelem
Odstoupení od pracovní smlouvy zaměstnavatelem (1)
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Odstoupeni-od-pracovni-smlouvy-zamestnavatelem-(1)
Odstoupení od projektu
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Obchodni/Odstoupeni-od-projektu
Odstoupení od smlouvy kupní
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Obcanske/Odstoupeni-od-smlouvy-kupni
Odstoupení od smlouvy o dílo
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Obcanske/Odstoupeni-od-smlouvy-o-dilo
Odstoupení od smlouvy o finanční službě
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Obcanske/Odstoupeni-od-smlouvy-o-financni-sluzbe
Odstoupení od smlouvy o nájmu nebytových prostor - sjednáno do konce roku 2013
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Obcanske/Odstoupeni-od-smlouvy-o-najmu-nebytovych-prostor-s
Odstoupení od smlouvy o realitním zprostředkování
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Realitni-zprostredkovani/Odstoupeni-od-smlouvy-o-realitnim-zprostredkovani
Odstoupení od smlouvy o realitním zprostředkování pro nepředání informací
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Realitni-zprostredkovani/Odstoupeni-od-smlouvy-o-realitnim-zprostredkov-(1)
Odstoupení od smlouvy o ubytování
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Obcanske/Odstoupeni-od-smlouvy-o-ubytovani
Odstoupení od smlouvy o životním pojištění
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Obcanske/Odstoupeni-od-smlouvy-o-zivotnim-pojisteni
Odstoupení od smlouvy před zahájením zájezdu
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Obcanske/Odstoupeni-od-smlouvy-pred-zahajenim-zajezdu
Odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Obcanske/Odstoupeni-od-smlouvy-uzavrene-distancnim-zpusobem
Odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem a výzva k převzetí zboží zpět na náklady dodavate
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Obcanske/Odstoupeni-od-smlouvy-uzavrene-distancnim-zpus-(1)
Odstoupení od smlouvy uzavřené na prodejním zájezdu
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Obcanske/Odstoupeni-od-smlouvy-uzavrene-na-prodejnim-zajezd
Odstoupení od spotřebitelské smlouvy
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Obcanske/Odstoupeni-od-spotrebitelske-smlouvy
Odstoupení správce pozůstalosti z funkce
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Obcanske/Odstoupeni-spravce-pozustalosti-z-funkce
Odstoupení z funkce člena představenstva
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Korporace/Odstoupeni-z-funkce-clena-predstavenstva
Odstoupení z funkce jednatele
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Korporace/Odstoupeni-z-funkce-jednatele
Odstoupení z funkce likvidátora
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Korporace/Odstoupeni-z-funkce-likvidatora
Odstoupení z funkce předsedy představenstva
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Korporace/Odstoupeni-z-funkce-predsedy-predstavenstva
Odvolání a ukončení pracovního poměru se zaměstnancem jmenovaným do funkce – návrh změny - 2
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Odvolani-a-ukonceni-pracovniho-pomeru-se-zamestnan
Odvolání a ukončení pracovního poměru se zaměstnancem jmenovaným do funkce – odvolání z funkce - 1
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Odvolani-a-ukonceni-pracovniho-pomeru-se-zames-(1)
Odvolání a ukončení pracovního poměru se zaměstnancem jmenovaným do funkce – projednání výpovědi - 3
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Odvolani-a-ukonceni-pracovniho-pomeru-se-zames-(2)
Odvolání a ukončení pracovního poměru se zaměstnancem jmenovaným do funkce – výpověď z PP - 4
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Odvolani-a-ukonceni-pracovniho-pomeru-se-zames-(3)
Odvolání nabídky smlouvy
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Obcanske/Odvolani-nabidky-smlouvy
Odvolání odkazu
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Obcanske/Odvolani-odkazu
Odvolání OSVČ proti uložené pokutě za nepředložení přehledu
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Zivnostenske/Odvolani-OSVC-proti-ulozene-pokute-za-nepredlozeni
Odvolání plné moci zmocněnci
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Obcanske/Odvolani-plne-moci-zmocnenci
Odvolání poskytnutého souhlasu
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/GDPR/Odvolani-poskytnuteho-souhlasu
Odvolání proti daňové atrakci
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Danovy-rad/Odvolani-proti-danove-atrakci
Odvolání proti daňové atrakci (1)
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Danovy-rad/Odvolani-proti-danove-atrakci-(1)
Odvolání proti daňové atrakci (2)
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Danovy-rad/Odvolani-proti-danove-atrakci-(2)
Odvolání proti daňové dražební vyhlášce
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Danovy-rad/Odvolani-proti-danove-drazebni-vyhlasce
Odvolání proti registraci k dani z moci úřední
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Danovy-rad/Odvolani-proti-registraci-k-dani-z-moci-uredni
Odvolání proti rozhodnutí o odepření zpřístupnění informace
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Spravni/Odvolani-proti-rozhodnuti-o-odepreni-zpristupneni
Odvolání proti rozhodnutí o příklepu v daňové dražbě
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Danovy-rad/Odvolani-proti-rozhodnuti-o-priklepu-v-danove-draz
Odvolání proti rozhodnutí o přiznaném nároku z výtěžku daňové dražby
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Danovy-rad/Odvolani-proti-rozhodnuti-o-priznanem-naroku-z-vyt
Odvolání proti rozsudku v korporátním sporu
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Korporace/Odvolani-proti-rozsudku-v korporatnim-sporu
Odvolání proti rozsudku v občanskoprávním sporu
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Obcanske/Odvolani-proti-rozsudku-v obcanskopravnim-sporu
Odvolání proti stanovené ceně nemovité věci pro daňovou dražbu
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Danovy-rad/Odvolani-proti-stanovene-cene-nemovite-veci-pro-da
Odvolání proti uložení pokuty zaměstnavateli při nepředložení dokladů ke kontrole
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Spravni/Odvolani-proti-ulozeni-pokuty-zamestnavateli-pri-n
Odvolání proti umožněnému rozsahu nahlédnutí do spisu
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Danovy-rad/Odvolani-proti-umoznenemu-rozsahu-nahlednuti-do-sp
Odvolání proti ustanovení zástupce v daňovém řízení
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Danovy-rad/Odvolani-proti-ustanoveni-zastupce-v-danovem-rizen
Odvolání proti ustanovení zástupce v daňovém řízení (1)
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Danovy-rad/Odvolani-proti-ustanoveni-zastupce-v-danovem-r-(1)
  «   1 2    »  »|
Zobrazeno 51 - 100 z 100

Vzory smluv 2022

Cena: 650 Kč
(bez DPH)
787 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
Vzory smluv 2022
S 2200 vzory smluv sestavíte sami a kdykoli jakýkoli právní dokument + Aktualizace až do 12/2022

Slovník pojmů 2022

Cena: 450 Kč
(bez DPH)
545 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
Slovník pojmů 2022
NOZ a ZOK 2022 přináší nová hesla. Se slovníkem pojmů se v nových kodexech neztratíte

Dopisy

Cena: 250 Kč
(bez DPH)
303 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
Dopisy
Zlatá pravidla, to je soubor informací, které vám pomohou jak psát dopisy mnohem efektivněji.

Dostupné vzory 2022 seřazené podle oblastí použití:


Zařiďte si vlastní právní kancelář se vzory smluv ...

Vzory smluv


Vzory smluv pro rok 2022 najdete v SW
Podnikový a domácí právník (r)

Na LEGIS.CZ najdete přes 2200 vzorů smluv a podání podle nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích, přes 2000 formulářů úřadů, vzory životopisů, předlohy dopisů na CD k okamžitému použití, návody, naučné články a slovníky. Pomáháme Vám řešit právní situace snadno a rychle.

Copyright © 1999-2022 LEGIS.CZ s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
 • 2200 vzorů pro všechny osobní, firemní a pracovně právní situace pro rok 2022 …

  Pište smlouvy sami, rychle a kdykoliv
  podle nového občanského zákoníku
  a zákona o korporacích …

  více informací 2200 vzorů pro všechny osobní, firemní a pracovně právní situace pro rok 2022 … 2200 vzorů pro všechny osobní, firemní a pracovně právní situace pro rok 2022 …
 • Velký slovník pojmů podle nového občanského a korporátního práva …

  Zjistěte opravdový význam termínů
  používaných novým občanským zákoníkem
  ve velkém slovníku pojmů …

  více informací Velký slovník pojmů podle nového občanského a korporátního práva … Velký slovník pojmů podle nového občanského a korporátního práva …
FAQ   |   mapa webu   |   kontakty
 
 

Košík

0 Kč

Uživatel

Přihlášený uživatel:
Nejste přihlášen(a).