Aktuálně jste na Samostatné vzory - výsledky hledání s obsahem Samostatné vzory - výsledky hledání, Smlouvy, vzory, podání, vzory smluv, GDPR, LEGIS.CZ. Stránku Samostatné vzory - výsledky hledání definují tato klíčová slova: vzory smluv, zákony, formuláře, životopis, domácí a podnikový právník, firemní právník, GDPR, vzory GDPR, 2018, Samostatné vzory - výsledky hledání, LEGIS.CZ.
Odkaz na stránky je http://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Vysledky-hledani, úvod je na HOME.

Samostatné vzory - výsledky hledání


Úvod vzory a smlouvy > Samostatné vzory > Samostatné vzory - výsledky hledáníProvozní řád budov
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Obcanske/Provozni-rad-budov
Žádost o dovolenou - Dovolená
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Zadost-o-dovolenou-Dovolena
Dodací list - daňový doklad A4
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Danovy-rad/Dodaci-list-danovy-doklad-A4
Dodací list - daňový doklad A5
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Danovy-rad/Dodaci-list-danovy-doklad-A5
Faktura - daňový doklad A4
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Danovy-rad/Faktura-danovy-doklad-A4
Čestné prohlášení osoby realizující odborné vedení stavby
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Stavebni/Cestne-prohlaseni-osoby-realizujici-odborne-vedeni
Mzdový výměr
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Mzdovy-vymer
Životopis v Anglickém jazyce
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Zivotopis-v-Anglickem-jazyce
Životopis v Českém jazyce
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Zivotopis-v-Ceskem-jazyce
Potvrzení o zaměstnání
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Potvrzeni-o-zamestnani
Návrh na přijetí peněžní částky do soudní úschovy
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Spravni/Navrh-na-prijeti-penezni-castky-do-soudni-uschovy
Odvolání souhlasu s vysláním na pracovní cestu těhotnou ženou
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Odvolani-souhlasu-s-vyslanim-na-pracovni-cestu-teh
Odvolání souhlasu s vysláním na pracovní cestu ženou pečující o dítě ve věku do 15ti let
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Odvolani-souhlasu-s-vyslanim-na-pracovni-cestu-zen
Univerzální příjmový - výdajový pokladní doklad
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Danovy-rad/Univerzalni-prijmovy-vydajovy-pokladni-doklad
Příjmový pokladní doklad i pro podvojné účetnictví
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Danovy-rad/Prijmovy-pokladni-doklad-i-pro-podvojne-ucetnictvi
Odvolání proti rozhodnutí o odepření zpřístupnění informace
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Spravni/Odvolani-proti-rozhodnuti-o-odepreni-zpristupneni
Odvolání výpovědi zaměstnancem
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Odvolani-vypovedi-zamestnancem
Odvolání výpovědi zaměstnavatelem
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Odvolani-vypovedi-zamestnavatelem
Námitka místní nepříslušnosti
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Spravni/Namitka-mistni-neprislusnosti
Námitka nepříslušnosti ustanovení v pracovním řádu
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Namitka-neprislusnosti-ustanoveni-v-pracovnim-radu
Námitka Odborové organizace o neplatnosti okamžitého zrušení pracovního poměru se členem jejího orgá
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Namitka-Odborove-organizace-o-neplatnosti-okamzite
Námitka Odborové organizace o neplatnosti okamžitého zrušení pracovního poměru se členem jejího
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Namitka-Odborove-organizace-o-neplatnosti-okam-(1)
Oznámení o přihlášení psa k poplatku
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Spravni/Oznameni-o-prihlaseni-psa-k-poplatku
Oznámení o přijetí odstupného za uvolnění bytu
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Danovy-rad/Oznameni-o-prijeti-odstupneho-za-uvolneni-bytu
Oznámení o škodě na odložených věcech zaměstnance
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Oznameni-o-skode-na-odlozenych-vecech-zamestnance
Oznámení o vyhovění žádosti o přeložení
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Oznameni-o-vyhoveni-zadosti-o-prelozeni
Žádost o výpis z daňového spisu
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Danovy-rad/Zadost-o-vypis-z-danoveho-spisu
Oznámení o zamítnutí žádosti o přeložení
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Oznameni-o-zamitnuti-zadosti-o-prelozeni
Žádost těhotné o převedení z noční na denní práci
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Zadost-tehotne-o-prevedeni-z-nocni-na-denni-praci
Žádost uchazeče o přesunutí termínu osobního pohovoru
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Zadost-uchazece-o-presunuti-terminu-osobniho-pohov
Žádost uchazeče o zaměstnání o sdělení výsledku výběrového řízení
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Zadost-uchazece-o-zamestnani-o-sdeleni-vysledku-vy
Žádost vedoucího zaměstnance o nahlédnutí do osobního spisu zaměstnance
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Zadost-vedouciho-zamestnance-o-nahlednuti-do-osobn
Žádost zaměstnance agentury práce o delší dočasné přidělení k uživateli
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Zadost-zamestnance-agentury-prace-o-delsi-docasne
Žádost zaměstnance k zakoupení vzdělávacích pomůcek
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Zadost-zamestnance-k-zakoupeni-vzdelavacich-pomuce
Žádost zaměstnance o nahlédnutí do osobního spisu
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Zadost-zamestnance-o-nahlednuti-do-osobniho-spisu
Žádost zaměstnance o převedení na jinou práci
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Zadost-zamestnance-o-prevedeni-na-jinou-praci
Žádost zaměstnance o převzetí závazku spojeného se zvýšením kvalifikace zaměstnance novým zaměstnava
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Zadost-zamestnance-o-prevzeti-zavazku-spojeneho-se
Žádost zaměstnance o sdělení výsledku kolektivního vyjednávání
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Zadost-zamestnance-o-sdeleni-vysledku-kolektivniho
Žádost zaměstnance o zařazení na původní práci
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Zadost-zamestnance-o-zarazeni-na-puvodni-praci
Žádost zaměstnavatele k udělení souhlasu k okamžitému zrušení pracovního poměru se členem orgánu Odb
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Zadost-zamestnavatele-k-udeleni-souhlasu-k-okamzit
Žádost zaměstnavatele o sdělení režimu léčby zaměstnance
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Zadost-zamestnavatele-o-sdeleni-rezimu-lecby-zames
Žádost zaměstnavatele o zhodnocení výsledku kontroly zaměstnance
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Zadost-zamestnavatele-o-zhodnoceni-vysledku-kontro
Žádost zaplacení příplatku za práci přesčas
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Zadost-zaplaceni-priplatku-za-praci-prescas
Žádost ženy o poskytnutí vyrovnávacího příspěvku
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Zadost-zeny-o-poskytnuti-vyrovnavaciho-prispevku
Výpověď kolektivní smlouvy
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Vypoved-kolektivni-smlouvy
Výpověď konkurenční doložky zaměstnancem
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Vypoved-konkurencni-dolozky-zamestnancem
Oznámení o zastavení úlev zaměstnanci při studiu
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Oznameni-o-zastaveni-ulev-zamestnanci-pri-studiu
Oznámení o změně příjmení po rozvodu
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Matricni/Oznameni-o-zmene-prijmeni-po-rozvodu
Námitka Odborové organizace o neplatnosti okamžitého zrušení pracovního poměru se členem jejího (1)
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Namitka-Odborove-organizace-o-neplatnosti-okam-(2)
Námitka zaměstnavatele proti sdělení Odborové organizace, že okamžité zrušení pracovního poměru je n
https://www.legis.cz/Samostatne-vzory/Pravo/Pracovni/Namitka-zamestnavatele-proti-sdeleni-Odborove-orga
  «   1 2    »  »|
Zobrazeno 51 - 100 z 100

CD Vzory smluv 2020

Cena: 650 Kč
(bez DPH)
787 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
CD Vzory smluv 2020
S 2150 vzory smluv sestavíte sami a kdykoli jakýkoli právní dokument + GDPR agenda (§§ 2020)

CD Slovník pojmů

Cena: 250 Kč
(bez DPH)
303 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
CD Slovník pojmů
NOZ a ZOK 2014 přináší nová hesla. Se slovníkem pojmů se v nových kodexech neztratíte

CD Dopisy

Cena: 250 Kč
(bez DPH)
303 Kč včetně DPH
do košíku
skladem
CD Dopisy
Zlatá pravidla, to je soubor informací, které vám pomohou jak psát dopisy mnohem efektivněji.

Dostupné vzory 2020 seřazené podle oblastí použití:


Zařiďte si vlastní právní kancelář se vzory smluv ...

Vzory smluv


Vzory smluv pro rok 2020 najdete v SW
Podnikový a domácí právník (r)

Na LEGIS.CZ najdete přes 2150 vzorů smluv a podání podle nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích, přes 2000 formulářů úřadů, vzory životopisů, předlohy dopisů na CD k okamžitému použití, návody, naučné články a slovníky. Pomáháme Vám řešit právní situace snadno a rychle.

Smlouvy 2020 Vzory pro všechno Zákony a formuláře Software a audio
Slovníky pojmů

Copyright © 1999-2020 LEGIS.CZ s.r.o. Všechna práva vyhrazena.
 • 2150 vzorů pro všechny osobní, firemní a pracovně právní situace pro rok 2020 …

  Pište smlouvy sami, rychle a kdykoliv
  podle nového občanského zákoníku
  a zákona o korporacích …

  více informací 2150 vzorů pro všechny osobní, firemní a pracovně právní situace pro rok 2020 … 2150 vzorů pro všechny osobní, firemní a pracovně právní situace pro rok 2020 …
 • Velký slovník pojmů podle nového občanského a korporátního práva …

  Zjistěte opravdový význam termínů
  používaných novým občanským zákoníkem
  ve velkém slovníku pojmů …

  více informací Velký slovník pojmů podle nového občanského a korporátního práva … Velký slovník pojmů podle nového občanského a korporátního práva …
FAQ   |   mapa webu   |   kontakty
 
 

Košík

0 Kč

Uživatel

Přihlášený uživatel:
Nejste přihlášen(a).
Používáním tohoto webu souhlasíte s využitím souborů cookies pro marketingové účely.více informací
beru na vědomí